Twitter ออกนโยบายจัดการโพสต์ใหม่ ส่งผลกระทบต่อ Online Marketing | Techsauce

Twitter ออกนโยบายจัดการโพสต์ใหม่ ส่งผลกระทบต่อ Online Marketing

ผู้ใช้งาน Twitter หลายคนคงจะคุ้นเคยกับการพบเห็นทวีตที่เป็นโพส์ในรูปแบบสแปม หรือการโพสต์ที่ประกอบด้วยรวมคีย์เวิร์ดเดิมซ้ำ ๆ ที่รบกวนการติดตามข่าวสารในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ปริมาณเนื้อหาข่าวสารบนโลกออนไลน์มีจำนวนมาก และคุณอาจต้องการเห็นหรือรับรู้เนื้อหาในที่คุณต้องการ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งโพสต์เหล่านั้นถูกจำกัดการมองเห็นไปในที่สุด 

Twitter เปิดนโยบายใหม่กำจัดแอคเคาท์บอท แบนคำซ้ำ และการคัดลอกทวีต เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นความจริงมากขึ้นผ่านกระบวนการกลั่นกรองดังกล่าว และปรับปรุงให้เป็นแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยข้อความที่ดี แต่อาจกระทบกับ Online Marketing

ในช่วงที่ผ่านมาผู้คนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบนหน้าไทม์ไลน์กันมากขึ้น เริ่มจากการถูกจำกัดการมองเห็นในบางโพสต์ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม โดยมักจะเป็นโพสต์ที่มียอดรีทวิตหรือยอดการมีส่วนร่วมสูง 

ดังนั้นทวิตเตอร์ได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นความจริงมากขึ้นผ่านกระบวนการกลั่นกรองดังกล่าว และปรับปรุงให้เป็นแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยข้อความที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยกฎข้อบังคับใหม่ที่ว่านี้ว่าด้วยเรื่องของการกำจัดแอคเคาท์บอท (Bot Accounts Removal), คำซ้ำ (Duplicate Content) หรือ ข้อความสแปม (Spam)  

CopyPasta คืออะไร?

CopyPasta นั้นมาจาก Copy-and-Paste Functionality to Duplicate Content เป็นศัพท์แสลงของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายถึง การพยายามที่จะคัดลอกเนื้อหาจากเจ้าของดั้งเดิมและแชร์ออกไปอย่างแพร่หลายในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่น ๆ 

จากการประกาศทางระบบของทางทวิตเตอร์ได้นิยามว่า CopyPasta หมายถึง เนื้อหาที่ซ้ำซ้อน อันประกอบไปด้วย ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเนื้อหาที่มาจากการคัดลอกและนำมาวางรวมกัน หรือการทำซ้ำด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

แม้ว่า CopyPasta จะเป็นกลวิธีในการเผยแพร่ข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย แต่จากการร้องเรียนของผู้ใช้งานทวิตเตอร์จำนวนมากมีการร้องเรียนถึงข้อความดังกล่าวที่เป็นข้อความรูปแบบที่เป็นสแปมบ่อยครั้ง ทำให้พฤติกรรมดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ถูกพิจารณาเพื่อจัดระเบียบจากแพบตฟอร์ทไปโดยปริยาย ทั้งในการค้นหาคีย์เวิร์ด และบทสนทนาทั่วทั้งแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม CopyPasta นั้นไม่ได้ส่งผลให้มีการลบโพสต์นั้น ๆ หรือระงับการใช้บัญชีที่เป็นผู้โพสต์แต่อย่างใด

แต่ในบางกรณีของการใช้ CopyPasta ก็สามารถนำไปสู่กระบวนการระงับบัญชีถาวรได้ เช่น การนำระบบอัตโนมัติหรือการเขียนโค้ดสคริปต์มาใช้เพื่อโพสต์เนื้อหาที่ซ้ำกัน หรือในกรณีที่มีการใช้บัญชีเดียวหรือหลายบัญชีโพสต์เนื้อหาที่ซ้ำกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดสแปมหรือการมีส่วนร่วมที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมใน CopyPasta ซ้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่ละเมิดกฎอื่น ๆ ของทวิตเตอร์เป็นต้น โดยการมีส่วนร่วมที่ไม่ถูกต้องถือเป็นข้อปฏิบัติที่แพลตฟอร์มให้เป็นหลักการสำคัญ 

Twitter จัดการกับ CopyPasta อย่างไร?

เดิมทีมาตการของทวิตเตอร์นั้นมีการจัดการกับข้อความสแปม (Spam) หรือการคัดลอกทวีต แอคเคาท์ที่ไม่ได้รับการยืนยันตัวตน ด้วยการลบโพสต์นั้นอัตโนมัติ รวมถึงการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ผ่านการรายงานจากผู้ใช้งานในหัวข้อ Suspicious or Spam ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น บัญชีแปลกปลอม (Fake Account) , การแชร์ลิงก์ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน (Scamming) , การโพสต์ข้อความสแปมในเทรนด์ (Hashtag) , การตอบกลับ (Reply) , การรีทวิต (Retweet) หรือ ชื่นชอบ (Like) เพื่อสแปม เป็นต้น

สำหรับนโยบายใหม่ในการจัดการกับ CopyPasta ของทวิตเตอร์ คือ การใช้งานอัลกอริทึมในการตรวจจับข้อความสแปม การคัดลอกโพสต์ และการโพสต์คำซ้ำกัน เพื่อที่จะลบโพสต์หรือลดการมองเห็นของการโต้ตอบ การรีทวิต และการชื่นชอบของโพสต์นั้นแบบอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ใช้งานทำหน้าที่รายงานความผิดปกติด้วยตัวเอง

ผลกระทบต่อ Online Marketing

แน่นอนว่าการจัดการกับ CopyPasta นั้นจะช่วยให้สามารถขจัดความรำคาญของผู้ใช้งานทั่วไปต่อข้อความสแปมหรือแอคบอทไปได้เกือบ 100% แต่ผลจากนโนบายใหม่นี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการโฆษณาออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทร้าน การโพสต์โฆษณาผลิตภัณฑ์ ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ชั้นนำและผู้ประกอบการรายย่อยอื่น ๆ อย่างแน่นอน

ยกตัวอย่างการโฆษณาและการโปรโมทร้าน เช่นประโยคที่ว่า “ขออนุญาตฝากร้าน” นั้น เมื่อมีผู้ใช้งาน ทวิตเตอรรายงานทวีตหรือปรากฏประโยคดังกล่าวใน Mute Word มากเกินไป คำว่า “ขออนุญาตฝากร้าน” ก็จะถูกระบบของ Twitter ลดการมองเห็นหรือแบนคำไปในที่สุด และในกรณีที่คำ หรือประโยคใด ๆ ถูกโพสต์จากผู้ใช้งานคนเดียวกันอยู่บ่อยครั้งในส่วนของข้อความตอบกลับหรือการเมนชั่นคำและประโยคนั้น ๆ ก็จะถูกจำกัดการใช้งาน หรือแบนหายไปโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

นอกจากจะมีผลกระทบกับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยแล้ว นโยบายนี้ยังอาจส่งผลต่อการทำการตลาดในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์อีกด้วย แม้ว่าบัญชีที่ใช้งานจะเป็นบัญชีอย่างเป็นทางการของหลาย ๆ แบรนด์ทั่วโลก แต่หากมีการตรวจพบคำซ้ำ หรือความผิดปกติใด ๆ ก็ย่อมจะต้องถูกเก็บกวาด ซึ่งนั้นหมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกลดการมองเห็นของทวีตนั้นเอง

อย่างไรก็ตามหากว่านโยบายการจัดการ CopyPasta นั้นทำให้เกิดปัญหาต่อผู้ใช้งานเป็นวงกว้างแล้ว การแก้ไขปัญหาของทวิตเตอร์ก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป รวมถึงในอนาคตที่มีกระแสการเปิดตัว ‘Twitter Blue’ จะเปิดให้ใช้อย่างแพร่หลายแล้ว เราอาจจะได้เห็นฟีเจอร์การการปลดการแบนคำซ้ำต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการก็เป็นได้ 


อ้างอิง Social Media Today


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ttb เดินหน้า LEAD the CHANGE เจาะกลุ่มคนมีรถ - มีบ้าน - พนักงานเงินเดือน - สาย Wealth

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจ ปี 2567 เพื่อเดินหน้า LEAD the CHANGE เร่งทรานสฟอร์มองค์กรผ่าน 4 ด้านสำคัญ เพื่อเสริมแกร่ง ทั้งยังจับมือพันธมิตรชั้นน...

Responsive image

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ขึ้นแท่น สนามบินยอดแย่ของเอเชีย

สุวรรณภูมิขึ้นแท่น สนามบินยอดแย่ของเอเชีย สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ ได้คะแนนเพียง 3.25 เต็ม 10 ด้านดอนเมืองยอดแย่อันดับ 10 ได้ 3.45 คะแนน จากการจัดอันดับสนามบินทั่วโลก โดย Busine...

Responsive image

Universal Studios เตรียมจ้าง ‘สูงวัย’ สวนทาง Disneyland เตรียมใช้ AI

Universal Studios ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเตรียมจ้างพนักงานอายุ 60 ปีขึ้นไป มาทำงานที่สวนสนุก เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ สวนทางกับ Disneyland ที่มีแผนเตรียมใช้ AI แทนคน...