VISA เผยมากกว่าร้อยละ 82 ของคนไทยยุคใหม่สามารถอยู่ได้โดยไม่พึ่งเงินสดเน้น Cashless society นานถึง 8 วัน

การทำธุรกรรมทางการเงิน อีกหนึ่งตัววัดการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยจากอดีตสู่ปัจจุบันและบ่งบอกพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เกิดการเปลี่ยนเปลงแต่ละช่วงเวลาจากเทคโนโลยีด้านการเงินได้อย่างชัดเจน 

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าการชำระเงินในเเบบเดิมของคนไทยเริ่มมีการเปลี่ยนเเปลงมาตลอดหลายปีหลังจากเทคโนโลยี อย่าง Smart Phone, Social Media ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่มนุษย์ขาดไม่ได้ 

ผลการสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคประจำปี 2563 จัดทำโดย CLEAR ในนามของ วีซ่า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ในแปดประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียรมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยมีการทำแบบสอบถามทั้งหมด 7,500 ราย ซึ่งรวมถึง 1,000 รายในประเทศไทย ในกลุ่มคนอายุระหว่าง 18 – 65 ปี และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

Visa หนึ่งในผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในระดับโลก ที่ทำการสำรวจพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเเนวคิดที่มองเห็นถึงการเปลี่ยนเเปลงของผู้บริโภคตลอดเวลาข้อมูลของผู้บริโภค ตั้งเเต่ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ ไปจนถึงสถิติตัวเลขของคนที่หันมาชำระเงินเเบบ Cashless society ที่เปลี่ยนเเปลงทุกปี จากผลการสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคประจำปีของ Visa ล่าสุดนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่ามากกว่าสี่ในห้าของคนไทยร้อยละ 82 ได้ลองใช้ชีวิตเเบบไร้เงินสดได้มากกว่าหนึ่งสัปดาห์ หรือ 8 วัน

สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นได้กระตุ้นให้ผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้วิธีการชำระเงินแบบคอนแทคเลสหันมาทดลองแตะเพื่อจ่ายแทนเงินสดมากขึ้น โดยผู้บริโภคเลือกทดลองแตะเพื่อจ่ายผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุดเป็นอันดับแรกร้อยละ 26  ตามด้วยแตะเพื่อจ่ายผ่านบัตรคอนแทคเลส ร้อยละ 23  และสแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดร้อยละ21 

คุณสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการ VISA ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้บริโภคที่หันมาเลือกใช้วิธีการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมายิ่งเป็นเสมือนตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนพร้อมกันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน เราเชื่อว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปอย่างถาวร”

การเเพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Cashless society เเบบเต็มรูปแบบเร็วขึ้นถึง 4 ปี

จากการคาดการณ์ถึงรูปแบบการชำระเงินของประเทศไทยว่าจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless society ได้อย่างเต็มรูปแบบในปีไหน จากผลสำรวจก่อนการเเพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้เราเห็นว่าคนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะปรับพฤติกรรมการชำระเงินเข้าสู่ Cashless society เเบบเต็มรูปแบบในปี 2030 

เเต่ปัจจุบันเมื่อเกิดเหตุการเเพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จากผลการสำรวจใหม่ในด่านความคิดเห็นของผู้บริโภคพบว่าคนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ Cashless society เเบบเต็มรูปแบบในปี 2026 ซึ่งเร็วขึ้นถึง 4 ปี โดยมีเหตุผลข้อดีของ Cashless society เข้ามาสนับสนุน ดังนี้

  • ร้อยละ 61 ให้เหตุผลว่า ช่วยยับยั้งการเเพร่ระบาดของเชื้อโรค
  • ร้อยละ 60 ให้เหตุผลว่า ไม่ต้องต่อคิวไปธนาคาร
  • ร้อยละ 58 ให้เหตุผลว่าตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีได้ง่ายขึ้น

โดยผู้บริโภคชาวไทยรับรู้และคุ้นเคยกับการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดมากที่สุดร้อยละ 94  ตามด้วยวิธีการชำระเงินแบบแตะเพื่อจ่ายผ่านสมาร์ทโฟนร้อยละ 92  และการแตะเพื่อจ่ายผ่านบัตรคอนแทคเลสร้อยละ 89  ส่วนในด้านของการใช้งานจริงนั้น 45 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ทำแบบสอบถามเลือกชำระเงินแบบแตะเพื่อจ่ายผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด ตามมาด้วยการสแกนชำระผ่านคิวอาร์โค้ดร้อยละ 42  และแตะเพื่อจ่ายผ่านบัตรคอนแทคเลสร้อยละ 41 

ผู้บริโภคชาวไทยเชื่อว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนตัวเร่งให้ประเทศก้าวสู่สังคมไร้เงินสดเร็วขึ้นเพราะนวัตกรรมด้านการชำระเงินเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

เป้าหมายที่ VISA ตั้งไว้ในปี 2021

  • เน้นการเเตะจ่ายเเบบไร้การสัมผัส Contactless Payments
  • ขยายการใช้งานให้ครอบคลุมการใช้ในชีวิตประจำวัน อย่าง MRT, BTS, ขนสงโดยสาร, เรือโดยสาร(ผ่ายในปี 2564) เป็นต้น
  • กระตุ้นการใช้จ่ายผ่าน Cashless society ผ่านการร่วมมือกับเเบงค์ชาติซึ่งต้องติดตามกันเร็วๆ นี้ในด้านการร่วมมือกันของข้อมูลเพื่อนำมาทำการศึกษา หรือ การทำวิจัย

“ปีนี้จะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจภายใต้กระแสของความไม่แน่นอน ในขณะที่ผู้บริโภคต่างปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีการชำระเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ เหล่าร้านค้าและภาคธุรกิจต่างต้องก้าวให้ทันตามความต้องการของและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สำหรับ VISA เราจะยังมุ่งมั่นพัฒนาและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระบบนิเวศการชำระเงินเพื่อช่วยให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าตามแผนการฟื้นฟู และเติบโตต่อไปในอนาคต” สุริพงษ์ กล่าวสรุป

RELATED ARTICLE

Responsive image

CEO ของ Binance ประกาศ พร้อมลงจากตำแหน่ง หากมีคนเหมาะสมนำทางบริษัทสู่สถาบันการเงินตามกฎหมายได้

Changpeng Zhao หรือ CZ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance แพลตฟอร์มซื้อขาย Cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านการประชุม Virtual Conference เมื่อวันอังคารที่ 27 ก.ค...

Responsive image

ทำความเข้าใจ SpO2 ค่าออกซิเจนในเลือดคืออะไร สำคัญอย่างไรในยุคโควิด

วันนี้ Techsauce พาไปทำความรู้จักกับ ค่าออกซิเจนในเลือดว่าบ่งชี้ถึงสุขภาพว่าอะไรบ้าง และมีความสำคัญในยุค COVID-19 มากเพียงใด...

Responsive image

Facebook ยอมรับ ครึ่งปีหลัง 2021 อัตราการเติบโตของรายได้อาจชะลอตัว

Facebook ยอมรับ ครึ่งปีหลัง 2021 อัตราการเติบโตของรายได้อาจชะลอตัว แม้ไตรมาส 2/2564 ทำผลงานได้ดีเกินคาด หลังจากที่ก่อนหน้านี้รับอานิสงค์พิเศษจากการแพร่ระบาดของโควิดที่ทำให้คนใช้อิ...