เมื่อประชาชนเกิดความสับสนในการใส่หน้ากากอนามัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจำเป็นในการใส่ วิธีการใส่ หรือขั้นตอนการถอดและทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว องค์การอนามัยโลกได้ออกมาเปิดเผยคำแนะนำวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องให้กับประชาชนทั่วโลกภายใต้สภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19

สถานการณ์ใดที่ควรจะใส่หน้ากากอนามัย

  • สำหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงอยู่แล้ว ควรใส่หน้ากากอนามัยก็ต่อเมื่อต้องดูแลผู้ที่เข้าข่ายการติดเชื้อ COVID-19 เท่านั้น
  • ควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเกิดการไอหรือจาม
  • การใส่หน้ากากอนามัยนั้นจะมีประสิทธิภาพที่สุดก็ต่อเมื่อใส่ควบคู่ไปกับการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่ และน้ำอย่างเป็นประจำ
  • ควรรู้การใช้และทิ้งอย่างถูกวิธี เมื่อใส่หน้ากากอนามัย

วิธีการใส่ ใช้ ถอด และทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

ควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่ และน้ำ ก่อนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ใส่หน้ากากอนามัยให้ปิดปากและจมูก โดยเช็คว่าไม่มีช่องว่างระหว่างบริเวณหน้าและหน้ากากอนามัย 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากอนามัยระหว่างการใช้งาน หากสัมผัสควรล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่ และน้ำ

เมื่อหน้ากากอนามัยที่ใส่อยู่เกิดความชื้นควรถอดและใส่หน้ากากอนามัยอันใหม่ และไม่ควรนำหน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้งมาสวมใส่อีกครั้ง

เมื่อถอดหน้ากากอนามัย ควรถอดจากทางด้านหลัง (ไม่ควรสัมผัสข้างหน้าของหน้ากากอนามัย) และทิ้งหน้ากากอนามัยทันทีในถังขยะแบบปิด ตามด้วยการล้างมือให้าะอาดด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่ และน้ำ 

นี่เป็นวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก และหากประชาชนทุกคนสามารถทำตามคำแนะนำนี้ได้ ก็จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ทั้งกับตนเองและผู้อื่นอีกด้วย 

อ้างอิง: WHO

RELATED ARTICLE

Responsive image

CP เผยโฉมห้องปลอดเชื้อ Clean Room รองรับโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยฟรี

หลังจากเจ้าสัวธนินท์ ประกาศผลิตหน้ากากอนามัยแจกฟรีใน 5 สัปดาห์ กลุ่มซีพีเร่งดำเนินการ ด้านการควบคุมคุณภาพสถานที่ คือเรื่องของห้องปลอดเชื้อ Clean Room เพื่อรองรับเครื่องจักร และกระบ...

Responsive image

วิธีทำเจลล้างมือด้วยตนเองฉบับง่ายตามคู่มือจาก WHO

เมื่อการระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นทวีความรุนแรงขึ้น ประชาชนเริ่มตื่นตัวในการหาอุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากสถานการณ์การระบาด ส่งผลให้สินค้าประเภททำความสะอาดและฆ่าเชื้อนั้นมีความต้องการส...

Responsive image

Lazada ชี้แจง กรณีผู้ค้าบนแพลตฟอร์มขายหน้ากากอนามัยเกินราคา

Lazada ปล่อยแถลงการณ์ ชี้แจงกรณีหน้ากากอนามัยเกินราคาบนแพลตฟอร์ม...