LATEST IN กัมพูชา

รัฐหนุนเต็มที่! เปิดตัว Grab ในกัมพูชา เริ่มให้บริการในกรุงพนมเปญที่แรก

Grab ลงนามใน MOU กับกระทรวงโยธาธิการและคมนาคม (Ministry of Public Works and Transport of Cambodia) ประเทศกัมพูชา เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ดีขึ้น เริ่มให้บริการวันนี้ (...

JOB