LATEST IN คุณวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์

คุยกับ ‘วรรณี เจียรวนนท์ รอสส์’ อนาคตการศึกษาไทย และวิธีสอนลูกของ ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’

ใน Techsauce Podcast วันนี้เราจะมาคุยกับ คุณวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ Founding Director, Concordian International School กับอนาคตการศึกษาไทย ประเทศไทยต้องปรับปรุงตรงไหน บุคลากรต้องพัฒ...

JOB