LATEST IN ฐากร ตัณฑสิทธิ์

รวมกันเราอยู่? กสทช. ปิ๊งไอเดีย เป็นผู้เก็บข้อมูลลูกค้ามือถือทุกค่ายไว้เอง

เลขา กสทช. ปิ๊งไอเดีย ให้ กสทช. สร้าง Data Center เก็บข้อมูลลูกค้าจากทุกค่ายมือถือไว้เอง โดยมองว่ายิ่งข้อมูลถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานของรัฐยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น ส่วนอดีต ...

JOB