LATEST IN ธรินทร์ ธนียวัน

ธรินทร์ ธนียวัน ลาออกจาก Grab ประเทศไทย หลังบริหารงาน 2 ปีกว่า พร้อมก้าวสู่บทต่อไปชีวิต

คุณธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย ประกาศผ่าน Facebook ยืนยันลาออกจาก Grab และเตรียมเดินสู่บทต่อไปของชีวิต...

JOB