LATEST IN บอร์ดอีวี

'บอร์ดอีวี' ตั้งเป้าไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 100% ภายในปี 2578 พร้อมมีราคาเท่ารถสันดาป

'บอร์ดอีวี' ตั้งเป้าไทยเป็นฐานผลิตรถไฟฟ้า 100% ภายในปี 2578 พร้อมมีราคาเท่ารถสันดาป พร้อมออกนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยมาตรการระยะเร่งด่วนและมาตรการระยะ 1- 5 ปี มุ่ง...

JOB