LATEST IN พอล เว็บสเตอร์

6 การคาดการณ์ในปี 2561 จาก Instagram แพลตฟอร์มที่เป็นส่วนสำคัญด้านธุรกิจ

Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่มีสมาชิกมากถึง 800 ร้อยล้านคน โดยประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้ติดอันดับ Top ของโลก ล่าสุด 'พอล เว็บสเตอร์' หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและสร้างสรรค์แบรนด์ Instagram ได้แบ่งป...

JOB