Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN พัทน์ ภัทรนุธาพร

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งกับ AI เป็นไปได้แค่ไหน? พร้อมบุก MIT Media Lab

Techsauce จะพาทุกคนไปคลายข้อสงสัย ร่วมถึงวิธีการปรับตัว ที่ไม่ใช่เพียงแค่ปรับเอา AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการรวมเป็นส่วนหนึ่งของทั้งมนุษย์ และ AI เพื่อให้สามาร...