LATEST IN พี่GON

กล้าทำสิ่งใหม่ เพื่อพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ตามแบบฉบับ Bar B Q Plaza

เมื่อธุรกิจอาหารต้องปรับตัวขนานใหญ่ มาร่วมฟังวิธีเปลี่ยนแปลงแนวคิดการทำงาน ให้กล้าลองทำสิ่งใหม่เพื่อผลลัพธ์ใหม่ จากหนึ่งในแม่ทัพของบาร์บีกอน ผู้ลงมือทำเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในอง...

JOB