LATEST IN พ.ร.ก ฉุกเฉิน

เคาะแล้ว ศบค. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน สิ้นสุด 31 สิงหาคม

หลังจากมีการเสนอให้พิจารณาต่อ พรก. ฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือน จากการประชุม ศบค. ชุดใหญ่วันนี้ มีมติให้ขยาย พรก. ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1- 31 สิงหาคม 2563...

JOB