LATEST IN พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ

พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติมีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ รัฐเตรียมล้วงข้อมูลเพื่อป้องกันความมั่นคงของชาติ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กฎหมายข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562 แล้ว โดยจะเริ่มมีการใช้งานในวันแรก 17 เมษายนนี้ โดยเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการสั่งให้หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลส่ง...

JOB