LATEST IN สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม แจง ผู้ที่ว่างงาน เพราะ COVID-19 ลงทะเบียนรับประโยชน์หน้าเว็บ ประกันสังคม เท่านั้น

หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากกรณี COVID-19 ระบาด ก็ได้เกิดคำถามขึ้นมากมายถึงการรับสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะกรณีผู้ว่างงาน...

ประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง รับผลกระทบ COVID-19 พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

สำนักงานประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง รับผลกระทบ COVID-19 พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน...

JOB