LATEST IN เราไปเที่ยวกัน

EIC วิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยโดย Data Analytics ท่องเที่ยวไทย ฟื้นบ้างแต่ยังห่างจุดเดิม

EIC วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดของภาคการท่องเที่ยวไทยโดยใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของทางการ และ high frequency data พบว่า การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มฟื้นตัวได้บ้างโดยเฉพาะจังหวัดท่องเท...

ครม.อนุมัติ ขยายเวลา เราไปเที่ยวกัน ช่วยค่าที่พักเพิ่มเป็น 10 วันและเพิ่มค่าตั๋วเครื่องบินคนละ 2000 บาท

ครม.ได้มีมติเห็นชอบกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยขยายระยะเวลาลงทะเบียนโครงการ เราไปเที่ยวกัน พร้อมเพิ่มงบช่วยค่าที่พักและค่าเดินทางเป็นสองเท่า...

วิธีเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน รับส่วนลดค่าโรงแรม-เครื่องบิน เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยสนับสนุนให้คนไทยไปเที่ยว โครงการนี้จะมีระยะเวลา...

วิธีลงทะเบียน เราไปเที่ยวกัน-เที่ยวปันสุข สนับสนุนค่าโรงแรม ค่าอาหาร ตั๋วเครื่องบิน ฟื้นเศรษฐกิจไทย

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว อนุมัติงบ 22,400 ล้านบาท สำหรับ 3 โครงการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย “กำลังใจ-เราไปเที่ยวกัน-เที่ยวปันสุข” โดยจะม...

เที่ยวปันสุข ยืนยันเเล้วโอนเงินให้เที่ยวผ่านเเพลตฟอร์ม เป๋าตัง โหลดเเอปฯ รอได้เลย

ททท.เปิดเผยรูปแบบการช่วยออกค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเที่ยวปันสุข และ ไปเที่ยวกัน โดยภาครัฐจะทำการจ่ายค่ากิน ค่าแหล่งท่องเที่ยว ให้คนละ 600 บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน 5 คืน ในรูปแบบ E-Vac...

JOB