LATEST IN bain&company

Google ชี้ Digital Economy ไทยทะลุหมื่นล้านดอลฯ แย้ม Startup ที่ Growth กำลังต้องการ 'Funding'

Google, Temasek และ Bain & Comnpany เผยผลวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุยอดรวมมูลค่าทั้งภูมิภาคทะลุ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ชี้ Ride-Hailling และ E-Co...

JOB