Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Barak Sharabi

บทสัมภาษณ์พิเศษ: เจาะลึก FinTech Ecosystem ของอิสราเอล

เมื่อเร็วๆ มานี้ คุณอมฤต เจริญพันธ์ CEO บริษัท Hubba ได้มีโอกาสนั่งจับเข่าพูดคุยกับ Ruby Chen กรรมการผู้จัดการบริษัท Synergy Capital บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนของประเทศอิสราเอล แล...