LATEST IN Consulting

IBM บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เริ่มปลดพนักงานจากผลกระทบ COVID-19

IBM หนึ่งในบริษัทไอทีแนวหน้าของโลกที่มีสาขามากกว่า 170 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 390,000 คนทั่วโลก ได้เริ่มมาตรการปลดพนักงานแล้วจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน...

JOB