LATEST IN jventure

Jaymart ประกาศระดมทุนผ่าน ICO ด้วยเหรียญ JFin Coin ดึงคนสำคัญเป็นที่ปรึกษา

Jaymart บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ร่อนจดหมายประกาศว่า ว่าบริษัทย่อย 'JVENTURE' กำลังจะเปิดระดมทุนด้วย ICO ด้วยเหรียญ JFin Coin ซึ่งการระดมทุนนี้จะมีมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ห...

JOB