Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SF Express

Delivery Man: เรื่องราวของ Wang Wei ผู้ก่อตั้ง SF Express และ ทำไมเขาถึงขึ้นมารํ่ารวยกว่า Jack Ma ผู้ก่อตั้ง Alibaba ได้

หากจะเปรียบเทียบ Wang Wei กับ Jack Ma ผู้ที่เป็นทั้งประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท Alibaba ที่ความสามารถด้านการตลาดและการใช้สื่อต่างๆแล้วนั้น Wang Wei ผู้ก่อตั้งบริษัท SF Express นั้นอา...