Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Ultra-Thin Battery

ไวน์ชั้นดี การขนส่งต้องการันตีคุณภาพ บริษัทญี่ปุ่นพัฒนาเซ็นเซอร์ติดขวดไวน์ตรวจสอบความชื้นแบบเรียลไทม์

ญี่ปุ่นพัฒนา "เซ็นเซอร์ติดขวดไวน์" แบบแท็กอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปติดกับขวดไวน์ชั้นดีจากประเทศต่าง ๆ โดยเซนเซอร์นี้จะช่วยให้ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง และผู้ขายสามารถตรวจสอบอุณหภูมิและคว...