LATEST IN Victoria's Secret

Victoria's Secret ประกาศปิดร้าน 250 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในปีนี้

Victoria's Secret แบรนด์ชุดชั้นใน luxury ชื่อดัง ได้ประกาศแผนการปิดร้านกว่า 250 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดาภายในปี 2020 หลังประสบวิกฤตจากไวรัส COVID-19...

JOB