หนึ่งปีผ่านไป Bank และ Non-Bank ในไทย ปิดสาขาไปแล้ว 277 สาขา | Techsauce

หนึ่งปีผ่านไป Bank และ Non-Bank ในไทย ปิดสาขาไปแล้ว 277 สาขา

Techsauce พาไปดูข้อมูลจากแบงก์ชาติ พบสาขาของสถาบันการเงินปี 2560 ทั้ง Bank และ Non-Bank ปิดตัวไปแล้ว 277 สาขา โดยมีการปิดสาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ มากที่สุด รองลงมาเป็นภาคกลาง

ก่อนหน้านี้ Techsauce ได้รายงานข้อมูลว่า สองเดือนแรกของปี 2560 สถาบันการเงินในไทย ปิดสาขาไปแล้วถึง 67 สาขา รวมไปถึงได้รายงานข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2560 ธนาคารพาณิชย์มีการปิดสาขาย่อยไปแล้ว 204 แห่ง เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการเงิน ที่จะก้าวเข้ามาสู่ยุค Digital ฺBanking อย่างต่อเนื่อง

และล่าสุดในงาน 2020 SCB Vision ผู้บริหารได้มีการกล่าวว่าจะลดจำนวนสาขาธนาคารจาก 1,153 สาขา ให้เหลือ 400 สาขา รวมไปถึงการลดจำนวนพนักงานจาก 27,000 คน ให้เหลือ 15,000 คน เพื่อให้ประหยัด cost ของธนาคารอีกด้วย

ทำให้เราต้องมาอัพเดทจำนวนรวมสาขาของสถาบันทางการเงินกันอีกรอบ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงธันวาคม 2560 จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

ดูจำนวนสาขาของสถาบันการเงิน

ข้อมูลมาจากสองส่วน คือ

  1. จำนวนรวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ (Bank) ทั้งระบบ
  2. จำนวนสาขาของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

เมื่อนำข้อมูลมารวมกันจะพบว่า

  • เดือนธันวาคม 2559 มีสถาบันการเงิน จำนวน 7,677 สาขา
  • ส่วนเดือนธันวาคม 2560 มีสถาบันการเงิน จำนวน 7,400 สาขา

จะพบว่ามีการปิดสาขาย่อยไปแล้ว 277 สาขา (คิดเป็น 3.6 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนสาขาในเดือนธันวาคม 2559)

เมื่อพิจารณาการปิดสาขาตามพื้นที่ต่าง ๆ พบว่าโดยส่วนใหญ่การปิดสาขาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ ฯ มากที่สุด 112 สาขา รองลงมาเป็นภาคกลางปิดไป 64 สาขา ส่วนที่เหลือเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ อย่างละ 39 แห่ง 32 แห่งและ 30 แห่งตามลำดับ

และเมื่อมองแยกออกมาจะได้ข้อมูลดังนี้

จำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ (Bank)

เมื่อดูเฉพาะข้อมูลจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์ (Bank) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2560 เราพบว่า

  • เดือนธันวาคม 2559 มีธนาคารพาณิชย์ จำนวน 7,016 สาขา
  • ส่วนเดือนธันวาคม 2560 มีธนาคารพาณิชย์ จำนวน 6,786 สาขา

นั่นหมายความว่าธนาคารพาณิชย์มีการปิดสาขาย่อยไปแล้ว 230 สาขา (คิดเป็น 3 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนสาขาในเดือนธันวาคม 2559)

เมื่อพิจารณาการปิดสาขาตามพื้นที่ต่าง ๆ พบว่าโดยส่วนใหญ่การปิดสาขาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ ฯ มากที่สุด 90 สาขา รองลงมาเป็นภาคกลางปิดไป 51 สาขา ส่วนที่เหลือเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ อย่างละ 35 แห่ง 27 แห่งและ 27 แห่งตามลำดับ

จำนวนสาขาของ Non-Bank ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

เมื่อดูเฉพาะข้อมูลผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัท เมื่อเราดูข้อมูลจำนวนสาขาในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2560 เราพบว่า

  • เดือนธันวาคม 2559 มี Non-bank ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัท จำนวน 661 สาขา
  • ส่วนเดือนธันวาคม 2560 มี Non-bank ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัท จำนวน 614 สาขา

นั่นหมายความว่า Non-bank ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัท มีการปิดสาขาย่อยไปแล้ว 47 สาขา (คิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนสาขาในเดือนธันวาคม 2559)

พอดูการปิดสาขาตามพื้นที่ต่าง ๆ พบว่าโดยส่วนใหญ่การปิดสาขาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ ฯ มากที่สุด 22 สาขา รองลงมาเป็นภาคกลางปิดไป 13 สาขา ส่วนที่เหลือเป็นภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ อย่างละ 5 แห่ง 4 แห่งและ 3 แห่งตามลำดับ

RELATED ARTICLE

Responsive image

How to ดูแลกาย-ใจด้วย Virtual Healthcare ทำให้การพบแพทย์เป็นเรื่องง่าย

เจาะลึกที่มาที่ไปและอนาคตของ HealthTech Trend หรือ เทคโนโลยีสุขภาพที่จะมาดิสรัปวงการแพทย์ และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตในยุคโควิด...

Responsive image

หลังยุคโควิดจะเป็นอย่างไร นโยบายไทยเดินหน้าทางไหน อ่านบทสรุปสัมมนาหัวข้อ Thailand Post COVID-19: Rain or Sunshine?

สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย และหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดสัมมนาในหัวข้อ “Thailand Post COVID-19: Rain or Sunshine?” เพื่อจับตาทิศทางการฟื้นฟูของไทยหลังการระบาดครั้งใหญ...

Responsive image

ท่องเที่ยว โรงแรม เดินหน้าอย่างไรในยุคโควิด 19

ทิศทางการปรับตัวสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเปิดรับโอกาสจะเป็นไปอย่างไร วันนี้ Teachsauce ได้สรุปไฮไลท์สำคัญจากเสวนา “THE NEXT DIRECTION OF THAILAND TOURISM” ที่จัดขึ้นในงาน LINE Ho...