3 เหตุผล ที่คนไทยควรสนับสนุน วัคซีน COVID-19 จาก Startup ไทย | Techsauce

3 เหตุผล ที่คนไทยควรสนับสนุน วัคซีน COVID-19 จาก Startup ไทย

เมื่อไม่นานมานี้เราอาจได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ที่ตอนนี้หลายประเทศได้อนุมัติให้นำวัคซีน COVID-19 ฉีดให้ประชาชนในประเทศของตนเเล้ว ซื่งปัจจุบันวัคซีน COVID-19 ถูกผลิตออกมาใช้งานจริงเเล้วและตอนนี้หลายประเทศต่างจับจองกันล่วงหน้าโดยหนึ่งในนั้นคือ ประเทศไทยที่มีการจองวัคซีน COVID-19 ซึ่งมีการเปิดเผยตัวเลขการจัดหาวัคซีนออกมาว่าประเทศไทยเตรียมนำเข้ามา 19% แต่ถึงอย่างไร จะดีกว่าหรือไม่? หากประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้เองโดยลดอัตราการนำเข้าจากต่างประเทศ 

ปัจจุบัน CU Enterprise จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ระดมทุนในการวิจัยและทดลองพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ทันต่อสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันเพื่อให้เราสามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยและสนับสนุน Startup ไทยไปด้วยอีกทางหนึ่ง สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันการผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยคนไทยเพื่อคนไทยได้ที่ https://www.cuenterprise.co.th/

ซึ่งครั้งนี้ Techsauce Live COVID-19 ได้มีโอกาสมาบอกกล่าวโครงการดีๆ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ในหัวข้อ วัคซีน ความหวังของคนไทย กับ รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล 

รู้จัก Startup ไทย "Baiya Phytopharm" ผู้ลงมือวิจัยและทดลองวัคซีน COVID-19 

Baiya Phytopharm หนึ่งใน Startup ของคนไทยที่ก่อตั้งโดยบุคคลากรจาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพให้คนไทยด้วยคนไทยจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ นำโดยอาจารย์และบุคคลากรด้านเภสัชกร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เพราะมองว่าศักยภาพเเละความพร้อมของมหาวิทยาลัยไทยสามารถทำได้ไม่เเพ้ต่างประเทศ เเต่ด้วยต้นทุนการสร้างให้เกิดขึ้นจริงต้องใช้ต้นทุนสูงสิ่งนี้เองจึงเป็นอุปสรรคด้วยเหตุนีการจัดตั้งศูนย์วิจัยจึงออกมาในรูปแบบ Startup เพื่อให้โมเดลศูนย์วิจัยสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยโมเดลธุรกิจสมัยใหม่ แต่ถึงอย่างไรจุดมุ่งหมายในการสร้างสุขภาพที่ดีให้คนไทยยังคงเหมือนเดิม ซึ่งสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สร้างผลกระทบอย่างมากต่อคนสุขภาพของไทย ทาง Baiya Phytopharm ปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการวิจัยมาที่วัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อช่วยคนไทยให้รอดพ้นจากสถานการณ์ลำบากในครั้งนี้

ก่อนหน้านี้ทาง Baiya Phytopharm มีทุนอยู่ส่วนหนึ่งในการทดลองเเละวิจัยซึ่งปัจจุบันวัคซีนได้ผ่านขั้นตอนการทดสอบในสัตว์ทดลองและผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งทางทีมวิจัยที่ผ่านมาทำงานหนักมากเพื่อให้วัคซีน COVID-19 มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนไทยและสามารถผลิตโดยคนไทย ลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ ออกมาให้คนไทยใช้ได้เร็วและครอบคลุมทั้งประเทศโดยไม่ต้องรอวัคซีนจากการนำเข้าเท่านั้น

บุคลากร ความรู้และ อุปกรณ์มีพร้อมแล้วแต่ยังไม่สามารถผลิตได้ เพราะ?

ตอนนี้การผลิตวัคซีน COVID-19 โดย Baiya Phytopharm ผ่านขั้นตอนการพัฒนาในห้องปฎิบัติการและผ่านขั้นตอนการทดสอบในสัตว์ทดลองเรียบร้อยเเล้วซึ่งผลการทดสอบได้ผลดีไม่เเพ้ต่างชาติ แต่ยังไม่สามารถทดสอบในมนุษย์ได้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากก่อนนำผลิตออกมาให้ใช้จริง 

ปัจจุบันทาง Baiya Phytopharm ไม่สามารถทำได้เนื่องจาก ต้องมีโรงงานผลิตและสถานที่ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากลต้องใช้ต้นทุนสูงมากๆ ซึ่งทางทีมไม่มีทุนในส่วนนี้จึงต้องระดมทุนเพื่อปลดล็อคข้อจำกัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบต่อไปจนสามารถผลิตวัคซีน COVID-19 ออกมาให้คนไทยได้ใช้กัน

3 เหตุผล ที่ควรสนับสนุนการผลิตวัคซีน COVID-19 ของนักวิจัยไทย

  • การผลิตวัคซีน COVID-19 ของไทยเป็นการผลิตจากพืชซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนไทยในการป้องกันไวรัส COVID-19 รวมไปถึงการผลิตวัคซีน COVID-19 เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สร้างระบบและศูนย์ผลิตวัคซีนของไทยให้สามารถผลิตยาและเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆ มาให้คนไทยได้ใช้กัน
  • ลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนไทยหากเราสามารถผลิตวัคซีนได้เองเราจะลดอัตราการนำเข้ายาและวัคซีนได้ส่วนหนึ่งรวมถึงราคาของวัคซีนจะลดลงหากไทยสามารถผลิตวัคซีนได้จำนวนมาก หากผลิตได้มากจะลดต้นทุนการผลิตและราคาจะถูกขึ้นมากและคนไทยสามารถเข้าถึงได้ง่าย
  • ลดขั้นตอนและเวลาของการนำเข้าวัคซีน COVID-19 ถึงเเม้จะมีวัคซีนเกิดขึ้นเเล้วแต่ใช่ว่าจะมีเพียงประเทศไทยที่ต้องการวัคซีนนี้ ดังนั้น นอกจากระยะเวลาเดินทางของวัคซีนที่ต้องใช้เวลากว่าจะมาถึง สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงคือ จำนวนของวัคซีน COVID-19 ที่อาจไม่เพียงพอต่อปริมาณประชาชนในประเทศได้ทันเวลากับอัตราการเพิ่มขึ้นในเเต่ละวันของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

การสร้างวัคซีน COVID-19 นี้เหมือน "การเปลี่ยนความกลัว ให้เป็นความหวัง" ที่มาเร่งสร้างการพัฒนาให้วงการเทคโนโลยีชีวภาพและการเเพทย์ของไทยให้ดีขึ้นตั้งเเต่ต้นน้ำหรือ เป็นผู้ผลิตยาและวัคซีนได้เอง เพราะที่ผ่านมาเราเหมือนยืมจมูกผู้อื่นหายใจทั้งที่เรามีความรู้และบุคคลากรทีพร้อม มีศักยภาพมากพอในการสร้างวงจรความมั่นคงทางเทคโนโลยีชีวภาพและการเเพทย์ได้ สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันการผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยคนไทยเพื่อคนไทยได้ที่ https://www.cuenterprise.co.th/

สามารถดู Techsauce Live COVID-19 ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/651699931624315/videos/817456615481199z]

RELATED ARTICLE

Responsive image

รู้จัก Spatial Omics ความหวังวงการแพทย์ รักษามะเร็งถึงระดับเซลล์

Spatial Omics ความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะทำให้การรักษามะเร็งและโรคอื่นๆง่ายขึ้น เทคโนโลยีนี้ผสมผสานเทคนิคการสร้างภาพขั้นสูงเพื่อสร้างแผนผังกระบวนการทางชีววิทยาในระดับโ...

Responsive image

Data คือขุมทรัพย์ บริหารอย่างไรให้ปลอดภัย | Tech for Biz EP. 12

Data คือขุมทรัพย์ บริหารอย่างไรให้ปลอดภัย คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญ และยิ่งหากเป็นข้อมูลภายในองค์กร การจะรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลเหล่านี้จะมีวิธีการอย่างไร ร...

Responsive image

ถอดแนวคิดหุ่น Optimus ของ Tesla

เจาะแนวคิดการสร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์อย่าง Optimus ของ Tesla หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Tesla Bot เป้าหมายของ Elon Musk คืออะไรกันแน่ ?...