AWS Fundamental and Core Services Workshop: เรียนรู้เทคโนโลยี Cloud สู่การปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ | Techsauce

AWS Fundamental and Core Services Workshop: เรียนรู้เทคโนโลยี Cloud สู่การปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ

เทคโนโลยี Cloud นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจ ตั้งแต่ความสามารถที่ช่วยในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย หรือข้อดีที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดต้นทุนจากการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเองและสามารถควบคุมงบประมาณจากบริการที่คำนวณค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน อีกทั้งยังมีจุดเด่นในเรื่องความปลอดภัยที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยม 

ETDA ร่วมกับ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Workshop การใช้งาน Cloud หัวข้อ “AWS Fundamental and Core Services” ให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 40 ทีมในกิจกรรม "Hackathon: Finding the Best Enabler"

ทาง ETDA จึงได้ร่วมกับ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Workshop การใช้งาน Cloud หัวข้อ “AWS Fundamental and Core Services” ให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 40 ทีมในกิจกรรม "Hackathon: Finding the Best Enabler" ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs 

Workshop ในครั้งนี้ Service Provider ทั้ง 40 ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้เรียนรู้การใช้งาน Cloud เพื่อช่วยให้เกิด Business Transformation อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประโยชน์มหาศาลของการนำ Cloud มาใช้ รวมไปถึงสร้างความปลอดภัยในการใช้งาน และการออกแบบพัฒนาระบบ Web-Application เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเหล่า SMEs ได้ ผ่านคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Amazon Web Services (AWS) 

ได้แก่

  1. คุณสาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล, Head of Technology, AWS

  2. คุณสัณหวัชร์ เตาเงิน, Solutions Architect, AWS

Cloud ถือเป็น New Normal ในยุคปัจจุบัน

ในช่วงแรกของการ Workshop คุณสาโรจน์ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน Cloud โดยการใช้งาน Cloud ในปัจจุบันนั้นเริ่มใกล้เคียงกับคำว่า New Normal เนื่องจากทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกับเทคโนโลยี Cloud ซึ่งตัวเทคโนโลยีนี้ได้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิด Business Model ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ETDA ร่วมกับ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Workshop การใช้งาน Cloud หัวข้อ “AWS Fundamental and Core Services” ให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 40 ทีมในกิจกรรม "Hackathon: Finding the Best Enabler"

สำหรับข้อดีของ Cloud Service นั้นคือมีการให้บริการที่หลากหลาย และสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ธุรกิจ ซึ่งหมายความว่า ในยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันว่าใครมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุด แต่เป็นการแข่งขันว่าใครสามารถมีผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาดได้เร็วที่สุด ซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้มี Cloud เป็นกุญแจสำคัญที่จะเข้ามาช่วย 

สำหรับแนวคิดหลักในการเกิดขึ้นของ AWS กับเส้นทางในการดำเนินงานเรื่อง Cloud คุณสาโรจน์ได้ยกคำพูดของ Jeff Bezos มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Amazon ที่บอกว่าหากเรามัวคำนึงถึงเพียงแค่การแข่งขันทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวจะไม่เกิดประโยชน์ แต่ถ้าหากดำเนินงานโดยมองลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ธุรกิจมากที่สุด เนื่องจากลูกค้าจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

เรียนรู้จากความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

นอกจากนี้คุณสาโรจน์ยังแนะนำเพิ่มเติมอีกว่าธุรกิจจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะความต้องการของลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทุกคนรวมถึงผู้เข้าแข่งขันทั้ง 40 ทีม จะต้องคำนึงถึง ยกตัวอย่างการเกิดขึ้นของ Amazon Locker ตามสถานที่ต่างๆ ที่สามารถส่งของไปยังจุดหมายได้ล่วงหน้า ซึ่งคอนเซ็ปต์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Amazon Locker นั้นเริ่มจากภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลากกระเป๋าใบใหญ่ออกมาจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ทำให้ทาง Amazon ตั้งคำถามว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้าง 

ขณะเดียวกันก็ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคุณสาโรจน์ได้ยกตัวอย่างการใช้หุ่นยนต์เพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก หรือ Amazon Scout ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยส่งสินค้า ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์เส้นทาง อีกทั้งยังมีกรณีศึกษาของ Amazon Go ธุรกิจที่ตอบโจทย์การทานอาหารของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมข้อมูลของสินค้าไปยังโทรศัพท์มือถือ โดย Amazon Go เองก็เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกและนำไปสู่รูปแบบของ Cashierless อย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเบื้องหลังของการเกิด Business Model ใหม่ๆ 

ETDA ร่วมกับ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Workshop การใช้งาน Cloud หัวข้อ “AWS Fundamental and Core Services” ให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 40 ทีมในกิจกรรม "Hackathon: Finding the Best Enabler"

Cloud กับการยกระดับธุรกิจไปอีกขั้น

Amazon Web Service (AWS) ให้บริการมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น โดย Jeff Bezos มองว่าธุรกิจ e-Commerce ของ Amazon นั้นมี Infrastructure ที่ต้องดูแล ซึ่งการสร้าง Cloud ขึ้นมาในรูปแบบของการ Subscription นอกจากจะช่วยในการจัดการในธุรกิจของ Amazon เองแล้ว ยังสามารถแบ่งปันไปยังธุรกิจอื่นๆ ได้ด้วย ซึ่ง AWS ได้เป็นกุญแจสำคัญที่เข้ามาช่วยในด้านนวัตกรรมทำให้เกิด Business Model ขึ้นมาได้ โดยลูกค้าไม่ต้องลงทุนสร้าง Infrastructure หรือ Big Data เอง เพียงแค่หันมาใช้ Cloud ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง 

สำหรับการใช้ Cloud ในเมืองไทยนั้นทาง AWS ได้ให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะนำไปปรับใช้กับสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ใช้ AWS Cloud เพื่อรองรับการเติบโตของการขยายการให้บริการในลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบเดิมไม่สามารถขยายตัวรองรับได้แล้ว ในขณะเดียวกันลูกค้าก็ได้ประโยชน์จาก Cloud ในเรื่องของการให้บริการแบบ On-Demand ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ โดยคำนวณค่าบริการตามการใช้งาน รวมไปถึงการมีเทมเพลตและแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้ และทำให้เกิด Innovation ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้ากลุ่ม Startup ในไทยที่เป็นยูนิคอร์นก็ล้วน Leverage การใช้งาน Cloud เป็นหลัก

เรียนรู้จาก Use Case มากมาย เพื่อมอบบริการ Cloud ที่ตอบโจทย์

บริการของ AWS นั้นเกิดจากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำ Personalization การทำ Forecast ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดหลังจากได้ MVP มาแล้ว เช่นเดียวกัน สำหรับคนที่มีโปรเจกต์พัฒนา Machine Learning ซึ่ง ML Platform ก็สามารถทำงานตอบโจทย์การใช้งานได้ อีกทั้งยังช่วยลดเวลา และสามารถหาความแตกต่างจากสิ่งที่เคยทำเพื่อนำไปพัฒนาโปแกรม รวมไปถึงการทำ Pipeline เพื่อการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งหากมีการ Leverage บน Cloud จะสามารถทำงานได้ดีกว่า

ETDA ร่วมกับ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Workshop การใช้งาน Cloud หัวข้อ “AWS Fundamental and Core Services” ให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 40 ทีมในกิจกรรม "Hackathon: Finding the Best Enabler"

หากมองในภาพรวมจะพบว่า AWS มีลูกค้าในปัจจุบันมากกว่า 15 ล้านราย จึงทำให้มี Use Case ที่มีจำนวนมากพอที่สามารถทำการศึกษาได้ และภายใต้นวัตกรรมของ AWS นั้น กว่า 90-95% เป็นการให้บริการภายใต้ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งมีข้อดีคือทำให้ผลิตภัณฑ์ของ AWS นั้นมีคนใช้งานอย่างแน่นอน และสามารถขยายการให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้า

ปิดท้ายด้วย Workshop เพื่อใช้งาน AWS Cloud ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับ Session ต่อมา คุณสัณหวัชร์ เตาเงิน ได้มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน AWS ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากและความซับซ้อนในการจัดการ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียนรู้บริการสุดหลากหลายของ AWS Cloud ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ Data Center เสมือนบน Cloud รูปแบบการเข้าใช้งาน Virtualization ต่างๆ ที่เป็นเสมือนเครื่องประมวลผล และเรียนรู้การออกแบบเพื่อรองรับการขยายของ Workload ที่เกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติ พร้อมช่วยตอบคำถามในการนำ Cloud Technology ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ETDA ร่วมกับ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Workshop การใช้งาน Cloud หัวข้อ “AWS Fundamental and Core Services” ให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 40 ทีมในกิจกรรม "Hackathon: Finding the Best Enabler"

จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายซึ่งเป็น Hands-on: EC2 Simple Web Server โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพการใช้งานจริง ผ่านการลอง Launch Simple Web เพื่อแสดงให้เห็นภาพการใช้ AWS Management Console และบริการของ AWS ที่มีครอบคลุมในหลายพื้นที่ทั่วโลกรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการแก่บรรดา Service Provider ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากและมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยทาง ETDA และ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยีตั้งใจจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อโอกาสในการต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกทีม

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

รวมมาแล้ว! Key Messages 9 วิทยากร จากงาน The Story Thailand Forum 2024

สรุปสาระสำคัญจาก 9 วิทยากรอุดมความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมาบรรยายในแง่การทำธุรกิจ การใช้เทคโนโลยี และการคำนึงถึง ESG ในงานสัมมนา 'The Story Thailand Forum 2024' ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1...

Responsive image

AGI จะมาเมื่อไหร่ จะเกิดอะไรขึ้นหลัง AI เก่งเกินคน ? ส่องความเห็นล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญ AI ชั้นนำ

AGI ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป ที่หลายคนว่ากันว่าจะเป็น AI ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุด และอาจเหนือมนุษย์มากที่สุด เมื่อก่อนอาจเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวจนเหมือนหลุดมาจากในหนัง แต่ในตอนนี้เราอาจต้...

Responsive image

สตาร์ทอัพ AI เตรียมลุย iFLYTEX x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition ขยายธุรกิจสู่ APAC Markets

iFLYTEK x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition เปิดรับสมัคร สตาร์ทอัพด้าน AI เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่ท้าทายและเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณได้แสดงศักยภาพ ผลักดั...