มองผ่านเลนส์ ‘ภูริเชษฐ์ เทพดุสิต’ ทำไม ‘Blockchain’ จึงเป็นคำตอบของการทำ Digital Transformation | Techsauce

มองผ่านเลนส์ ‘ภูริเชษฐ์ เทพดุสิต’ ทำไม ‘Blockchain’ จึงเป็นคำตอบของการทำ Digital Transformation

ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โควิด-19 ได้เข้ามาเป็นตัวเร่งที่ทำให้ผู้คนต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เร็วขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการทำงาน ภาคธุรกิจ รวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆ

Techsauce ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณภูริเชษฐ์ เทพดุสิต Director of Bluebik Nexus บริษัทใหม่ในเครือบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาผู้ให้บริการด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร ซึ่งทาง Bluebik เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตจากธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เข้ามาสนับสนุนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและเทรนด์การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ จึงได้จัดตั้ง Bluebik Nexus เพื่อรุกธุรกิจด้านพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและบล็อกเชนโซลูชัน (Digital Platform and Blockchain Solutions)

ภูริเชษฐ์ เทพดุสิต แม่ทัพของ Bluebik Nexus

คุณภูริเชษฐ์ เทพดุสิต เคยเป็น Head of Blockchain Advisory of Bluebik Group ก่อนที่ทางบลูบิคจะเห็นโอกาสและความสำคัญของแพลตฟอร์มดิจิทัลและบล็อกเชนโซลูชัน จึงเป็นที่มาของการเข้ามาเป็นแม่ทัพในตำแหน่ง Director of Bluebik Nexus โดยคุณภูริเชษฐ์เริ่มต้นจากวงการ Information Security จนกระทั่งได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ และเริ่มหันมาสนใจเรื่องราวของ Blockchain โดยในปี 2012 ที่เริ่มมีกระแสของเทคโนโลยีดังกล่าว ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ Bitcoin ต่อมาในปี 2018 คุณภูริเชษฐ์ได้เข้าไปทำงานใน Startup แห่งหนึ่ง และ Lead ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain Platform  เพื่อ Scale up ให้ Blockchain เติบโตได้ เนื่องจากในเวลานั้น Blockchain ยังมีการเติบโตช้า สวนทางกับความต้องการของตลาดที่ค่อนข้างสูง ทำให้คุณภูริเชษฐ์มีโอกาสพัฒนาแพลตฟอร์มทั้ง Game, Smart Platform, NFT, Cryptocurrency จึงเป็นที่มาของความสนใจและเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เข้าสู่วงการ Blockchain อย่างเต็มตัว ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

ทำไมต้องเป็น Blockchain

ในมุมมองของคุณภูริเชษฐ์ เขาเห็นการเปลี่ยนผ่านในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่เยอะมาก เพียงแต่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ยังไม่สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรได้ แต่เทคโนโลยี Blockchain กลับเป็นเทคโนโลยีที่สามารถแทรกตัวเข้ามาได้ โดยเฉพาะในแวดวงการเงิน หรือ Financial ที่ปกติแล้วจะมีกำแพงป้องกันทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง แต่ช่วง 10 ปีให้หลัง Blockchain ได้รับความนิยมและเป็นกระแสที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ นำไปใช้ เพราะพื้นฐานของ Blockchain มาจากเรื่องของความปลอดภัย หรือ Security ที่ทำให้การโจรกรรมข้อมูลเป็นเรื่องยาก ใครๆ ก็สามารถเข้ามาใช้งานได้โดยเป็น Trustless Platform โดยแวดวงการเงินมักนิยมใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการโอนเงินข้ามประเทศ นับว่าเป็น Pioneer แรกๆ ที่มีการใช้ Blockchain ในภาคธุรกิจ

เมื่อเริ่มมีคนสนใจ Blockchain มากขึ้น คนจึงนิยมนำมาทำ Cryptocurrency ทำให้เกิดแพลตฟอร์มที่อยู่บน Blockchain มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Lending Borrowing ในโลกของ Decentralized Finance อีกทั้งการ Farming, Synthetic Stock ที่เปรียบเทียบสิ่งของบนโลกจริงที่จับต้องได้กับบนโลกของ Blockchain อีกตัวอย่างหนึ่งคือ NFT ที่มีความโดดเด่นและถูกผูกเข้ากับสิ่งของและ Digital Asset นับเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์ได้จริง สามารถเข้ามาแก้ Pain Point ได้จริง หรือมีการ Tokenization ผูกเข้ากับสินทรัพย์จริงๆ เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ Bluebik หันมาโฟกัสเทคโนโลยี Blockchain มากยิ่งขึ้น

เทรนด์ของ Blockchain จะมีอะไรบ้าง

Blockchain มีการปรับใช้งานในหลายภาคธุรกิจอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น DeFi หรือ Decentralized Finance ระบบการเงินไร้ตัวกลางที่สามารถทำในสิ่งที่ระบบการเงินปัจจุบันทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสินทรัพย์ กู้ยืม ค้ำประกัน โอนสินทรัพย์ รวมไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่ระบบการเงินปัจจุบันทำได้ อาจรวมถึงตลาดหุ้นด้วย โดย Blockchain เข้ามามีบทบาทในการเชื่อมต่อหลายๆ องค์กรเข้าด้วยกัน 

ถึงแม้ในช่วงปีที่ผ่านมา กระแสของ Blockchain จะลดลง เพราะถูกผูกเข้ากับ Cryptocurrency ที่เกี่ยวข้องกับการ Scam แต่เทคโนโลยี Blockchain ยังคงมีบทบาทในโลกธุรกิจ

โดยเทรนด์ที่ทาง Bluebik Nexus มองเห็นโอกาส และเป็นที่จับตามองคือ Tokenization Platform หรือการแปลงหรือทำให้สินทรัพย์ต่างๆ อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เป็นกระบวนการที่สินทรัพย์ถูกแปลงเป็น ‘โทเคน (Token)’ ที่สามารถย้าย จัดเก็บ หรือบันทึกบน Blockchain ได้ หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น Tokenization เป็นการแปลงมูลค่าของวัตถุ เช่น ภาพวาด หรือ Carbon Credit ไปเป็น Token ที่สามารถถ่ายโอนและจัดการบนระบบ Blockchain หรือการแปลงสิทธิ์การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ให้เป็นโทเคนดิจิทัลบน Blockchain ที่แต่ละ Token จะมีมูลค่าเป็นของตัวเอง เพราะทาง Bluebik Nexus มองเห็นว่าการนำ Asset ที่เป็นรูปธรรมในปัจจุบันมาสู่โลกของ Blockchain จะทำให้สินทรัพย์มีมูลค่ามากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ประเภทเพชร ทองคำ หรือที่ดิน ที่นำมา Tokenize และสามารถนำไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ รวมถึงยังเชื่อมโยงไปยัง Third Party ซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็น Audit หรือ Guardian คอยตรวจสอบระบบนี้เพื่อปิดช่องโหว่ ทำให้สามารถ Represent สินทรัพย์ได้จริง โดย Bluebik Nexus จะเข้ามาเป็น Facilitator Platform และให้บริการกับ Partner 

ส่วนเทรนด์อื่นๆ คุณภูริเชษฐ์มองว่า  แม้ Metaverse จะเป็นเทรนด์ที่มีหัวเรือใหญ่อย่าง Facebook อยู่แล้ว และเริ่มมีการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การดึงคนเข้ามายังเป็นเรื่องที่ยาก และไม่มีพลังมากพอ ดังนั้นจะให้ประสบความสำเร็จอาจจะต้องใช้เวลา

ส่วน AI เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจและมีมานานแล้ว  ในระยะ 1 - 3 ปีนับจากนี้ เทคโนโลยี AI จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะมี Hardware อยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น Data Insight ยังเผยให้เห็นว่า AI ก็กำลังจะมาแรงเช่นกัน เช่น การสร้างผลงานภาพด้วย Keywords การ Access เข้าเทคโนโลยีเหล่านี้ทำได้ง่าย นับเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างน่าสนใจ และมี Use Case เยอะพอสมควร ถ้าเรามี AI จะสามารถนำมาจับประเด็นกับ Human Resources ได้ด้วย เป็นต้น นับเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่คุณภูริเชษฐ์มองเห็นโอกาสเติบโต

ภาคธุรกิจแบบไหนที่ Bluebik Nexus โฟกัส

แน่นอนว่า Bluebik Nexus จะโฟกัสไปที่แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ Financial การโอนเงิน ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ส่วนอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่สนใจอยู่คือ Fractional Stock Trade หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับ Global เป็นแพลตฟอร์มที่ทาง Bluebik Nexus อยากเข้าไปแตะตรงนี้มากขึ้น เช่นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำแพลตฟอร์มให้คนสนใจลงทุน Stock ในประเทศต่างๆ ที่ซื้อขายหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน หรือการทำ All-in-one Financial App ซึ่งนับเป็นสองสิ่งที่ทาง Bluebik Nexus โฟกัสและกำลังมองหาพาร์ทเนอร์ เพราะในวงการ Blockchain นั้นอยู่คนเดียวไม่รอด เป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจมีความ Seamless ที่สุด

เป้าหมายระยะสั้น และ ระยะยาวของ Bluebik Nexus

คุณภูริเชษฐ์กล่าวว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะมีสองแพลตฟอร์มที่จะดำเนินการในปีนี้และปีหน้า

“ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่อยู่ใน Bluebik Group เราอยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์จริงๆ โดยระยะสั้นเราอยากมีแพลตฟอร์มที่เข้าไปตอบโจทย์ในธุรกิจต่างๆ เพื่อเป็น Technology Enabled ให้กับภาคธุรกิจ ตอบโจทย์ในระยะสั้นได้เลย โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ สามารถการันตี Time-To-Market ในเวลาไม่นาน”

“สำหรับระยะยาว เราอยากเป็น Technology Owner ที่จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีภายใน 5-10 ปี เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรอีกที่เป็นประโยชน์ ด้วย Position ที่เรามีพาร์ทเนอร์ มีทีม ดังนั้นเราอยากที่จะ Synergize Business Department ให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถสร้างเทคโนโลยี โดยสมมติ 5 ปีข้างหน้า Bluebik อยากเป็นเจ้าของเทคโนโลยีต่างๆ เช่นกัน ก็นับเป็นระยะยาวได้เลย”

โลกของ Blockchain เป็นระดับ Global อยู่แล้ว ระยะสั้นเราโฟกัสที่ Local ก่อน แต่ระยะยาวเราไม่ปิดกั้น และมีแผนการที่จะ Expand แต่ก็ขึ้นอยู่กับ Direction ของบริษัทแม่ด้วย คุณภูริเชษฐ์กล่าว

ธุรกิจแบบไหนควรหันมาจับเทคโนโลยี Blockchain

“การจับมือระหว่างภาคธุรกิจที่มี Asset อยู่แล้ว คือคำตอบ”

ยกตัวอย่างธุรกิจที่มีสินทรัพย์เป็นทุนเดิม แต่อยากเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate เพราะการลงทุนให้ตลาดทำได้ยากมาก ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินอยู่แล้วและอยากขยายไลน์ธุรกิจ Bluebik Nexus พร้อมจะเป็น Facilitator เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหลายๆ ฝ่าย โดยเราจะเอี่ยว Auditor / Guardian และพาร์ทเนอร์ต่างๆ มาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจบน Blockchain  คุณภูริเชษฐ์กล่าวทิ้งท้าย

นับเป็นความท้าทายใหม่ของภาคธุรกิจที่ Bluebik Nexus ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีมืออาชีพที่เข้าใจทั้งภาคธุรกิจและเทคโนโลยีในการตอบโจทย์การทำ Digital Transformation ให้กับองค์กรต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เพราะกระแสของเทคโนโลยีที่ตื่นตัวได้เข้ามาเป็นกระแสหลักในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา และได้แสดงให้เห็นว่าหลากหลายภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มีความพร้อมจะนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้งาน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ซึ่ง Bluebik Nexus พร้อมที่จะเติมเต็มความต้องการเหล่านั้น ด้วยองค์ความรู้ทั้งฝั่งเทคโนโลยีและการตลาด เพื่อเปิดโอกาสสู่การเติบโตร่วมกันในอนาคต

บทความนี้เป็น Advertorial

RELATED ARTICLE

Responsive image

หรือนี่คือคู่แข่งของ AI ? รู้จักปัญญาชีวะคอมพิวเตอร์ชีวภาพจากเซลล์สมองมนุษย์

รู้จัก “ปัญญาชีวะ” (Organoid Intelligence - OI) คอมพิวเตอร์ชีวภาพจากสเต็มเซลล์ของมนุษย์ กับเส้นทางการพัฒนาให้เหนือกว่า AI...

Responsive image

OfficeMate ฉีกภาพลักษณ์ ทะยานสู่จักรวาล B2B มีสินค้าและเซอร์วิสเพื่อทุกธุรกิจ ครบ จบ ในที่เดียว

OfficeMate ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉีกภาพลักษณ์เดิม ทะยานสู่จักรวาล B2B เป็น One Stop Service มีสินค้าและบริการที่มากกว่าอุปกรณ์สำนักงาน แบบที่เรียกว่า “Beyond Office” ตอบโจทย์ทุกธุร...

Responsive image

BU X Berkeley SkyDeck Fund จัด Mini Hackathon ปั้นสตาร์ทอัพไทย ประชันไอเดีย Food Service Tech

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund องค์กรให้คำปรึกษาและแหล่งเงินทุนกับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก จัด mini hackathon ปั้นสตาร์ทอัพไทยประชันไอเดีย Food Se...