7 เรื่องที่ AXONS ทำเพื่อเป็นที่หนึ่งด้าน ‘เกษตรเทค’ ในเวทีโลก | Techsauce

7 เรื่องที่ AXONS ทำเพื่อเป็นที่หนึ่งด้าน ‘เกษตรเทค’ ในเวทีโลก

อลังการงาน เกษตรเทค (AgriTech) ที่ ซีพีเอฟ (CPF) จัดขึ้นในชื่อ ‘CPF The NeXt Tech Show’ งานแสดงเกษตรดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกของไทย ณ True Digital Park ภายใต้ธีม ‘เทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อการเติบโตด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน’ เป็นอีเวนต์นำเสนอความล้ำหน้าของเทคโนโลยีและโซลูชันเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่จากพันธมิตรทั้งในไทยและต่างประเทศจากกว่า 30 องค์กร รวมแล้วราว 80 เทคโนโลยี โดยมีเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร และผู้สนใจมาร่วมชมเทคโนโลยีคับคั่ง 

เกษตรเทค CPFงาน CPF The NeXt Tech Show จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 3 True Digital Park (West)

ในช่วง Executive Talk ที่มี 3 ผู้บริหารจากซีพีเอฟมาบรรยายพิเศษ ก็ได้รับความสนใจจากผู้ฟังอย่างล้นหลาม โดยหนึ่งในผู้บริหารที่ทีมเทคซอสเลือกหยิบประเด็นมาถ่ายทอดต่อ คือ คุณสรรเสริญ สมัยสุต ประธานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือซีพี และ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร AXONS

คุณสรรเสริญกล่าวถึงภาพของอุตสาหกรรมที่ถูกเทคโนโลยีดิสรัปต์ทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่ภาคการเกษตร แต่ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกษตรกรไทยต้องเผชิญนั้นมีหลากหลาย ทั้งด้านปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนจากภาวะโลกรวน ต้นทุนในด้านต่างๆ มีราคาสูงขึ้น การค้าขายผ่านแพลตฟอร์มที่ต้องอาศัยการเรียนรู้และฝึกทักษะดิจิทัล ฯลฯ นี่จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะเสริมแกร่งให้เกษตรกรไทยด้วยการใช้ เกษตรเทค หรือ เทคโนโลยีด้านการเกษตร (AgriTech) และการที่มีบริษัทในไทยพัฒนาเกษตรเทคได้เอง จะเป็นประตูสำคัญที่นำพาผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยไปสู่ตลาดระดับโลก 

พัฒนาเทคโนโลยีเองได้ บริษัทและผู้ใช้งานก็ไม่ต้องจ่ายแพง

เนื่องจากเทคโนโลยีระดับโลกได้รับการพัฒนาและมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง AXONS เล็งเห็นว่า การพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นเอง สามารถลดต้นทุนด้านการซื้อซอฟต์แวร์ต่างประเทศมาใช้ได้มาก และยังสามารถแก้ pain point แต่ละจุดของห่วงโซ่อุปทานได้ บริษัทจึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย อาทิ AI, Robotics, Blockchain, IoT, Big Data, Data Analytics ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็น

 • ฟาร์มธรรมดาที่พัฒนาไปเป็นฟาร์มที่เก็บ Data (ข้อมูล) จำนวนมาก โดยเกษตรกรไทยหรือเจ้าของฟาร์มสามารถนำ Data นั้นไปใช้ประเมินสภาพอากาศเพื่อวางแผนการเพาะปลูกได้ 

 • การเช็กราคาตลาดและโลจิสติกส์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเห็น Demand หรือความต้องการของลูกค้าได้ทันที

 • ผู้บริโภครู้ที่มาของอาหารแต่ละจานจากต้นน้ำถึงปลายน้ำได้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน สร้างความมั่นใจได้ว่า อาหารทุกจานมีคุณภาพและปลอดภัย

เกษตรเทค AXONSคุณสรรเสริญ สมัยสุต ยกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานตามลักษณะธุรกิจ เช่น AXONS AgriTech สำหรับการเพาะปลูก, AXONS SMARTClick สำหรับฟาร์มสัตว์น้ำ, AXONS SMARTSales สำหรับธุรกิจค้าปลีก, AXONS Eat สำหรับธุรกิจร้านอาหาร

40 ปีที่ผ่านมา หนึ่งในวิสัยทัศน์ของประธานธนินท์ เจียรวนนท์ คือเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในวงการเกษตร ในยุคเริ่มต้น เราใช้ซอฟต์แวร์ระดับโลกเข้ามาพัฒนากระบวนการทำงานทั้งหมด แต่ยุคปัจจุบัน ถ้าหลังบ้านใช้เทคเหมือนกัน เราจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าได้อย่างไร เราจึงสั่งตัด (tailor made) ซอฟต์แวร์ ผลักดันให้ต้นทุนต่ำที่สุด แสดงผลเป็นภาษาไทย ทำให้ขั้นตอนน้อย ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีคู่มือเพื่อให้เกษตรกรใช้ได้ 

คุณสรรเสริญกล่าวต่อว่า AXONS จึงตั้งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัจจุบัน บริษัทสามารถให้บริการแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ตลอดห่วงโซ่อุปทานของการทำปศุสัตว์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ซึ่งบริษัทก็ขึ้นเป็นผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในภาคการเกษตรแล้ว และกำลังก้าวสู่เป้าหมายที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของผู้ให้บริการด้านเกษตรเทคโนโลยีของโลก

7 เรื่องที่ AXONS กำลังทำเพื่อเป็นที่หนึ่งด้าน ‘เกษตรเทค’ ในเวทีโลก

เพื่อก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของเทคโนโลยีด้านการเกษตร คุณสรรเสริญเผยยุทธศาสตร์ว่า ต้องทำทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้

 1. แนวคิดกลยุทธ์ - บริษัทมุ่งใช้ไอทีเป็นตัวรุกบุกตลาดเกษตรเทคเต็มตัว 

 2. บุคลากร - บริษัทต้องสร้างคนด้านเกษตรเทค เพราะคนเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของบริษัทเทค ด้วยการดึงดูดคนเก่งระดับประเทศซึ่งต้องมีทัศนคติดีมาร่วมงานด้วย 

 3. กระบวนการทำงาน - บริษัทปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้คนเก่งมีอิสระในการทำงาน ได้คิด ได้ทดลองทำ และให้ออกไปพบหรือฟังเสียงคู่ค้า เกษตรกร เมื่อพบเห็นปัญหาก็จะช่วยได้ตรงจุด เพราะบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานคิดและพัฒนาเทคโนโลยีแบบสั่งตัดเป็นของตัวเองได้

 4. การสร้างแบรนด์ - บริษัทต้องทำให้แบรนด์ AXONS เป็นที่รู้จักมากกว่าเดิม แม้ว่าปัจจุบันแบรนด์มีชื่อเสียงมากในวงการเกษตรเทคแล้วก็ตาม

 5. ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล - ในยุคที่การแข่งขันไม่สูง บริษัทอาจใช้เพียงวิสัยทัศน์พาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้ แต่ในยุคที่มีการแข่งขันสูงและแข่งกันด้วยความเร็ว บริษัทต้องใช้วิสัยทัศน์ควบคู่กับ ‘การใช้ข้อมูล’ เพื่อให้ธุรกิจเดินไปข้างหน้า 

 6. การผนึกกำลังกับเครือ - เพื่อเสริมศักยภาพ เติมจุดแข็ง ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ

 7. การลงทุน - บริษัทต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ 

เพราะซอฟต์แวร์ที่ดี ต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ AXONS จึงกำหนด 5 กระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการสร้างซอฟต์แวร์สั่งตัด ดังนี้

 • 1. ใช้บุคลากร/องค์ความรู้ และความเข้าใจตลาด เป็นตัวตั้ง
 • 2. ทีมธุรกิจและทีมไอที ทำงานร่วมกันในการออกแบบกระบวนการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราเอง
 • 3. พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเอากระบวนการและองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ เพื่อให้คนหมู่มากทำงานได้
 • 4. ทดลองใช้ซอฟต์แวร์จริง ติดตามผลลัพธ์ด้วยข้อมูล และรับฟังปัญหาจากคนหน้างาน
 • 5. นำข้อเสนอแนะมาพัฒนาซอฟต์แวร์สูทสั่งตัดอย่างต่อเนื่อง

การสร้าง Super Application สำคัญ เพราะสามารถอินทิเกรตให้ใช้งานได้หลายอย่างในระบบเดียว ใช้ได้ทางหน้าจอ แท็บเล็ต มือถือ การที่เราต้องทำให้ซอฟต์แวร์มีการใช้มากที่สุด เพราะซอฟต์แวร์ ยิ่งใช้มาก ก็ยิ่งสเกล ทำให้ต้นทุนถูกลง ส่วนซอฟต์แวร์ที่แพงที่สุด คือ ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีคนใช้

ด้านกลยุทธ์และทิศทางองค์กรเพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเบอร์หนึ่งของโลก คุณสรรเสริญอธิบายว่ามี 5 ข้อ เริ่มจาก 1) มองลูกค้าเป็นตัวตั้ง 2) สร้างซอฟต์แวร์สั่งตัด 3) แบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อเพิ่มความได้เปรียบเรื่องต้นทุน 4) กระจายอำนาจโดยทำให้โครงสร้างองค์กรให้เป็นแบบราบ สร้างคนรุ่นใหม่ และให้คนสร้างระบบ ระบบสร้างคน และ 5) ใช้ความฉลาดของข้อมูลในทุกกระบวนการทำงานและทุกระดับสายงาน โดยให้ทีมงานใช้ Big Data และ AI ติดตาม วัดผล ทำนาย และป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

คุณสรรเสริญกล่าวย้ำในช่วงท้ายว่า คนไอทีต้องรู้เรื่องธุรกิจ แล้วนำความรู้มาพัฒนาธุรกิจ ส่วนเกษตรกรก็ต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลง รวมถึงเทคโนโลยี IoT และบริษัทต้องสนับสนุนคู่ค้าและพาร์ทเนอร์ นี่คือพันธกิจของ AXONS

กล่าวคือ จากการพัฒนา 'โครงสร้างพื้นฐานด้านซอฟต์แวร์ IT (Information Technology)'  AXONS ปรับทิศทางธุรกิจสู่ 'การให้บริการความฉลาดของข้อมูล (DT : Data Technology)' นั่นเอง

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

‘ปารีสโอลิมปิก’ 124 ปี ความล้มเหลวในอดีต สู่ 'Luxury Olympics' ที่จะเปลี่ยนภาพจำคนทั้งโลก

บทความนี้ Techsauce จะพาไปย้อนรอยเรื่องราวของ 'ปารีสโอลิมปิก' 2 ครั้งที่ผ่านมาว่า ฝรั่งเศสทุ่มสุดตัวเท่าปีนี้ไหม และเขาเคยได้อะไรกลับไปบ้าง...

Responsive image

ส่อง AI สัญชาติไทยที่ช่วยปลดล็อคหนี้นอกระบบโดย ABACUS Digital

ปัญหาหนี้นอกระบบกับสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้ ‘การแก้ไขหนี้นอกระบบ’ เป็นวาระสําคัญ โดยประเมินว่า หนี้นอกระบบไทยอาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,...

Responsive image

เจาะลึกเรื่อง AI ในวงการเอเจนซี่และการตลาด จากงาน Marketing Oops! Summit 2024

งาน Marketing Oops! Summit 2024 นำเสนอข้อมูลและแนวคิดการใช้ AI ในภาคธุรกิจ ทั้งการตลาด และเอเจนซี่...