Startup เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงมาก แต่ก็ไม่เกินความสามารถหากอยากรู้แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยล่าสุด Startup Genome ได้นำเสนอรายงานข้อมูล Global Startup Ecosystem ประจำปี 2018 ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน Ecosystem ของประเทศจีน

ปัจจุบัน ธุรกิจจากประเทศจีนเริ่มเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกอย่างทัดเทียมกับตะวันตก ซึ่งไม่เพียงแต่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่อย่าง Alibaba หรือ Tencent เท่านั้นที่ต้องจับตามอง แต่ Startup Ecosystem ในประเทศจีนก็กำลังเติบโตขึ้นอันเป็นผลจากการลงทุนที่มากขึ้น และยังเน้นการลงทุนเฉพาะลงไปที่สาขา ‘Deep Tech’ ด้วย

จากรายงานของ Startup Genome ระบุว่าในปี 2017 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมี Startup ได้รับการลงทุนเป็นสัดส่วน 35 เปอร์เซ็นต์ของ Startup ทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปี 2014 ที่มีสัดส่วนเพียง 13.9 เปอร์เซ็นต์ สวนทางกับทางด้านสหรัฐฯ ที่จากเดินมีสัดส่วน 61.1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2014 ลดลงมาเหลือ 41.3 เปอร์เซ็นต์ในปี 2017

การลงทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการสนับสนุนภายในประเทศจีนเอง ซึ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการลงทุนสูงสุดเป็น Startup ที่ทำเกี่ยวกับ Deep Tech ทั้งสิ้น โดยมี Startup จีนที่หันมาพัฒนาเทคโนโลยี AI มากขึ้นจากปีก่อนถึง 4 เท่า ตามมาด้วย Startup สาย Blockchain และ Cryptocurrency ซึ่งมีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 3 เท่า ซึ่งนับว่ามีจำนวนมากที่สุดในปี 2017 สูงกว่าสหรัฐฯ และอังกฤษเป็นที่เรียบร้อย

แต่ในแง่การเชื่อมโยงภายในภูมิภาค ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบ่มเพาะคุณภาพของ Startup และ Ecosystem พบว่า Ecosystem ในประเทศจีนยังมีค่าคะแนนสู้กับ Ecosystem ที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างยาวนานไม่ได้ โดย 3 อันดับแรกของการประเมินด้านนี้ได้แก่ Greater Helsinki ในฟินแลนด์, Silicon Valley ในสหรัฐฯ และ Tel Aviv ในอิสราเอล

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จาก Startup ในประเทศจีน ยังมีสัดส่วน Global Market Reach ต่ำกว่า Startup จากภูมิภาคชั้นนำอื่นๆ อาจเพราะ Startup จีนที่ได้รับการลงทุนยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น รวมถึงยังไม่เน้นการส่งออกยังต่างประเทศมากนัก

ทั้งหมดนี้ เป็นสัญญาณความเคลื่อนไหวที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับการตื่นตัวในเทคโนโลยี Deep Tech ของประเทศจีน ซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่า Startup จีนที่มีตัวเลขการลงทุนสูงก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลกอย่างไร

ขอบคุณข้อมูลจาก StartupGenome

RELATED ARTICLE

Responsive image

Alex Osterwalder จะสร้างนวัตกรรม ไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีล้ำสมัย แต่คือการสร้าง Value ให้กับลูกค้า

SCG ร่วมกับ Alex Osterwalder จัด Workshop การสร้างนวัตกรรมในองค์กร ภายใต้ชื่อ Alex Osterwalder’s Corporate Innovation Masterclass...

Responsive image

สนับสนุนให้คนอื่นสำเร็จ คือหัวใจการเป็นผู้นำแบบ Sundar Pichai CEO Google และ Alphabet

สนับสนุนให้คนอื่นสำเร็จ คือหัวใจการเป็นผู้นำแบบ Sundar Pichai CEO Google และ Alphabet...

Responsive image

เผยแนวคิด ‘TMB Business CLICK’ และความจำเป็นของ Digital Disruption ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

เมื่อภาคธุรกิจต้องการความคล่องตัวในการบริหารด้านการเงิน Digital Banking จึงเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจ เราจึงถือโอกาสคุยกับ TMB ธนาคารที่พัฒนาการใช้เทคโนโลยีรายแรกๆ ผู้พัฒนา TMB Busin...