สรุปวิสัยทัศน์ ‘กอบกาญจน์-ขัตติยา’ ความท้าทายกสิกรไทยในช่วงวิกฤต COVID-19 | Techsauce

สรุปวิสัยทัศน์ ‘กอบกาญจน์-ขัตติยา’ ความท้าทายกสิกรไทยในช่วงวิกฤต COVID-19

หลังจากคุณบัณฑูร ล่ำซำ ได้ลงจากตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รับช่วงต่อเป็นประธานกรรมการ และคุณขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563  ที่ผ่านมา

ล่าสุดผู้นำหญิงทั้ง 2 ท่านของกสิกรไทย ก็ได้แถลงวิสัยทัศน์ครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง ซึ่งเป็นการแถลงในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ด้วยผ่าน LIVE Streaming ในหัวข้อ ‘HER Talk’ โดยมีสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

การประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ และทิศทางของธนาคาร

คุณกอบกาญจน์เผยว่า สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกมีการชะลอตัวลง มีสัญญาณในการชะลอตัวลงจากปัจจัยหลายอย่าง นอกจากนี้ ‘Technology Disruption’ ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมากและอย่างรวดเร็ว ทำให้สะเทือนไปทุกธุรกิจ รวมถึงธนาคารเช่นกัน การปรับตัวจึงจำเป็นมากในตอนนี้และในขณะนี้ เศรษฐกิจถูกกระทบอย่างมากจาก COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนทุกชนชั้นในวงกว้าง และคาดว่าสภาพเศรษฐกิจของไทยนั้นจะเข้าอยู่สภาวะถดถอย 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมิน GDP ของปีนี้ อยู่ที่ -5% ถ้าสามารถควบคุมปัญหา COVID-19 ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยังมีในปีนี้คือการลงทุนจากภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะโตได้ถึง 3.3% แต่ในส่วนของการลงทุนจากภาคเอกชนก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ -5% 

COVID-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลาย ๆ อุตสาหกรรม เช่น การท่องเที่ยว การส่งออก การบริโภค และการลงทุน

โอกาสในตอนนี้ของเราก็คือการได้หยุด ได้คิด ตั้งสติ ได้ทบทวนการทำธุรกิจของเรา เพื่อที่จะได้วางแผนที่จะก้าวไปในวันข้างหน้า ทำอย่างไรให้บทเรียนนี้ทำให้เราเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง

การขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ความท้าทาย

ด้านคุณขัตติยาเผยถึงการดำเนินงานของธนาคารกสิกรไทยใน เรียกได้ว่ามีความท้าทายมาก ทั้งเรื่องของภัยแล้ง, Disruption และ COVID-19 ทางธนาคารต้องดำเนินธุรกิจให้ดีในขณะที่ต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุด ในฐานะที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เราจึงต้องทำให้ระบบการเงินและการธนาคารของประเทศนั้นข้ามผ่านไปได้

คุณขัตติยาได้ย้ำว่า เป้าหมายยังเหมือนเดิมคือ ‘Empower Every Customer’s Life & Business’ และในบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป ธนาคารต้องอ่านโจทย์ให้ขาดและนำไปข้างหน้า เพื่อที่จะพาลูกค้าผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันให้ได้

ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายธนาคารจะต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่ (Reprioritise) ซึ่งในตอนนี้เป้าหมายหลักคือการพาทุกๆคนผ่านวิกฤติไปด้วยกัน ต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ ลดต้นทุนการทำงาน เข้าถึงกลุ่มที่ทางธนาคารยังไม่เคยให้บริการ ผลักดันการทำงานของรัฐ

8 Transformation Journey

 1. การผสมผสานช่องทางการใช้บริการด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตร
 2. การปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มที่ไม่เคยปล่อยมาก่อนได้อย่างชาญฉลาด
 3. การบริหารความเสี่ยงที่ดี
 4. การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค
 5. การใช้ Data อย่างชาญฉลาดและอย่างมีความรับผิดชอบ
 6. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์
 7. การสรรหา พัฒนา และรักษาพนักงาน
 8. การมีระบบ IT ที่แข็งแกร่ง

ทั้งนี้ ‘Modern Class IT’ จะเป็นสิ่งที่ทำให้ธนาคารนั้นผ่านพ้นไปได้ และ Mindset ของพนักงานและองค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

บทบาทของคณะกรรมการ ทำอย่างไรให้การทำงานนั้นสอดคล้องกัน

คุณกอบกาญจน์เผยว่า ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ จะต้องมีอิสระต่อกัน แต่ทำงานร่วมกัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องดำเนินงานและวางแผนการทำงาน ในฝั่งคณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นบนแผนที่ได้ปฎิบัติมา ให้เป็นไปตามนโยบายที่จัดวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดูแลให้ธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาวได้ และสรรหาบุคคลชั้นนำ เข้ามาเป็นคณะกรรมการ ที่มีส่วนผสมที่มีครบทุกมุมมอง หลากหลาย กว้างไกลและมีทุกมิติ ทั้งนี้ยังได้ทิ้งท้ายถึงหลักการและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา คือ

 • สร้างคนให้มีแรงบันดาลใจ ให้กล้าคิดกล้าทำ
 • ทำให้คนเหล่านี้มีเป้าหมายเดียวกัน
 • ต้องเข้มแข็งและมีสติ มีวินัย ทำอย่างไรให้เราช่วยองค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 • มีจุดยืน มีปรัชญาการดำเนินชีวิต
 • การเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้าง
 • สิ่งสำคัญคือการ ‘เก่งคน’ ทำอย่างไรให้เขาก้าวไปกับเราและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้
 • รักในสิ่งที่ทำ และจงเชื่อมั่นในประเทศไทย เชื่อมั่นในเมืองของเรา เชื่อมั่นในธุรกิจของเรา

หลักการในการทำงานของคุณขัตติยา

คุณขัตติยาเผยหลักในการทำงานว่า 

 ความโชคดีไม่มีอยู่จริง ‘Luck is what happens when preparation meets opportunity’ โดยเราต้อง ไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดการใฝ่หา และเตรียมความพร้อม

โดย Unlearn สิ่งที่เราได้เรียนมา และ Relearn สิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้ต้อง สร้างวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่สามารถทำงานร่วมกันและผสมผสานกันได้ และ มองไปข้างหน้า 

การที่เราจะ empower ลูกค้าได้ เราต้อง empower ทีมเราได้เช่นกัน

เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของธนาคารกสิกรไทยที่นำทัพด้วยผู้หญิงเก่ง 2 ท่าน ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤติครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับสถาบันการเงินที่เป็นสถาบันสำคัญของประเทศ

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

จากงาน MFEC Inspire สู่ DataWise: ก้าวใหม่เพื่อองค์กรของไทยในการยกระดับด้าน Data & AI

เมื่อ Data & AI เป็นเรื่องสำคัญในการ Transform องค์กร ในปัจจุบัน แต่ทว่าความท้าทายทั้งด้านทักษะ ทุน ความเข้าใจ และคน ยังส่งผลให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้ช้าหรืออาจเกิดข้อผิดพลาด นำไปสู่ค...

Responsive image

วันนี้จะดูอะไรดี ? เลือกไปเลือกมาสุดท้ายไม่ได้ดู รู้จัก Streaming Fatigue “ยิ่งตัวเลือกมากยิ่งเหนื่อยใจ”

Streaming บริการที่ควรจะสร้างความสุข กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปวดหัวกว่าเดิมจนมองไม่เห็นความคุ้มค่าของมันอีกต่อไป เพราะว่าตัวเลือกที่เยอะไป ราคาแพงขึ้น คอนเทนต์น้อยลง นำไปสู่ปั...

Responsive image

Fei-Fei Li เผย AI จะ 'เข้าใจ' ผ่านการเห็นและลงมือทำด้วยพลัง Spatial Intelligence ยุคใหม่ที่ AI ใกล้เป็นจริงขึ้นทุกวัน

การสร้างรูป การเข้าใจองค์ประกอบของโลก ไม่เพียงพอสำหรับ AI อีกต่อไปแล้ว Fei-Fei Li ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์มองว่า อนาคตต่อไปของ AI คือ การมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ...