Kubix ผู้ให้บริการ ICO Portal อีกหนึ่งหมากเด็ดในมือ KBTG ลุยสนามลงทุน Digital Asset | Techsauce

Kubix ผู้ให้บริการ ICO Portal อีกหนึ่งหมากเด็ดในมือ KBTG ลุยสนามลงทุน Digital Asset

ตั้งแต่ ปี 2013 เป็นต้นมา หลายคนอาจจะเคยได้ยิน “ICO” กันมาแล้ว แต่ช่วงเวลาที่ทำให้ทุกคนเริ่มรู้จักการระดมทุนแบบ ICO ชัดมากขึ้น คือเมื่อ 3-4 ปีก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มของ Startup ของต่างประเทศที่หันมาระดมทุนในรูปแบบนี้กัน แต่สำหรับประเทศไทยเอง กลับยังไม่ได้รับความนิยมมากมายขนาดนั้น และยังมีนักลงทุนอีกมากมายที่ยังไม่เข้าใจว่า ICO จริง ๆ แล้วมันคืออะไร

ICO (Initial Coin Offering) หรือการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ซึ่งเป็นการนำทรัพย์สินที่มีอยู่จริง อย่างเช่น อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน รวมทั้งแผนการทำธุรกิจ มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และเปิดให้นักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุน โดยจะต้องทำการซื้อ-ขายด้วยเงิน Cryptocurrency

ความนิยมในการลงทุนใน ICO เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนได้เข้าถึงการลงทุนมากขึ้น อย่างล่าสุด ได้มีข่าวว่า ก.ล.ต. ของไทยได้อนุมัติให้เปิดช่องทางการบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) กับบริษัทหลายแห่ง เพราะภาพการมองสินทรัพย์ดิจิทัลของนักลงทุนในปัจจุบันเริ่มชัดเจนขึ้น และมีความสนใจในด้านนี้กันมากขึ้น โดยหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการอนุมัติให้บริการ ICO Portal คือ Kubix ของ KBTG และธนาคารกสิกรไทย

Techsauce ได้พูดคุยกับ 3 ผู้บริหารของ Kubix ได้แก่ คุณญาณวิทย์ รักษ์ศรี Managing Director, คุณอภิญญา เรืองทวีคูณ Head of Sales and Structuring และ คุณภาคย์ อรัญวัฒน์ Head of Product and Business Development ถึงอนาคตการลงทุนที่จะเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล แต่สามารถตอบแทนผลประโยชน์ให้กับเหล่านักลงทุนได้จริง รวมทั้งประเด็นการเปิด ICO Portal ของ Kubix ที่ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. ในการดำเนินธุรกิจ ICO Portal เพื่อเตรียมให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรกผ่าน Blockchain

1. คุณญาณวิทย์ รักษ์ศรี 2. คุณภาคย์ อรัญวัฒน์ 3. คุณอภิญญา เรืองทวีคูณ

จุดเริ่มต้นของ Kubix กับความต้องการยกระดับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย

ตั้งแต่ต้นปี 2021 ที่ทาง KBTG องค์กรด้านเทคโนโลยีของ ธนาคารกสิกรไทย ได้เดินหน้าเต็มที่ในการผลักดัน KBank สู่การเป็นธนาคารดิจิทัลแห่งภูมิภาค และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี สร้างสรรค์บริการดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลาย และด้วยการที่ปัจจุบันในตลาดมีทางเลือกในการระดมทุนหรือลงทุนหลายรูปแบบ รวมทั้งการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ได้เข้ามามีบทบาทในตลาดของไทย ทำให้ KBTG เล็งเห็นโอกาสตรงนี้ และได้จัดตั้ง Kubix ขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนให้กับลูกค้า โดยการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณญาณวิทย์ หนึ่งในผู้บริหารของ Kubix ได้กล่าวถึงประเด็นที่ว่า "Kubix จะเป็นสิ่งที่เข้ามาปิดช่องว่างของปัจจุบันและอนาคต เพราะเมื่อคนในโลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคของการเป็น Digital Native มีการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่บนโลกออนไลน์กันมากขึ้น และเมื่อมีตัวตนในโลกดิจิทัลเกิดมากขึ้นสิ่งที่ตามมามันคือ Assets หรือสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่จะกลายมาเป็น Digital Assets โดยที่ Kubix เองมองเห็นโอกาสนี้ และอยากจะดึงเอา Physical Assets หรือ Traditional Products เข้าไปสู่โลกดิจิทัล เพื่อที่จะเชื่อมระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกดิจิทัลแห่งอนาคตให้เป็นจริงได้ และในอนาคตเราจะเห็นว่าเงินที่เราจับต้องได้จะเปลี่ยนแปลงไปเป็น Digital Format มากขึ้น"

และด้วยความพร้อมของ Kubix ทั้งด้านของการเป็น Financial Expert และ Technology Expert ภายใต้ร่มของ KBank และ KBTG ทำให้ตอกย้ำว่า Kubix จะสามารถเป็น The most trusted partner สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มได้ โดย คุณอภิญญา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า Kubix ต้องการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าทุกคน ทั้งที่เป็นผู้เสนอขายโทเคน และกลุ่มนักลงทุน รวมทั้ง Regulator เอง โดย Kubix จะเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจร ให้คำปรึกษาได้ทุกด้าน ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนแบบ ICO ให้กับทั้งนักลงทุน และผู้ระดมทุน ช่วยดูรูปแบบธุรกิจ ดูความเหมาะสม ดูการออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามกฎเกณฑ์ ไปจนถึงรูปแบบการเสนอขาย และการออกแบบสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้กับนักลงทุน โดยนักลงทุนที่ถือโทเคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ผู้ออกโทเคนกำหนดไว้ ซึ่งนักลงทุนสามารถรับผลประโยชน์ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากผลกำไรของสินทรัพย์นั้น ๆ ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นโรงแรม อาจจะได้รับส่วนลดในการใช้บริการ การเข้าใช้บริการฟรี หรือสิทธิพิเศษในการใช้งาน Facilities อื่น ๆ เป็นต้น

ICO กับโอกาสการเข้าถึงการลงทุนของทุกคน

อย่างที่ทราบกันดีว่า รูปแบบการลงทุนในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายมากขึ้น แต่หลายคนกลับยังเข้าไม่ถึงการลงทุนตามแบบที่ตัวเองต้องการ และเมื่อมีการระดมทุนแบบ ICO เกิดขึ้นมา ก็เกิดเป็นความแตกต่าง ที่ไม่เหมือนกับการระดมทุนแบบอื่น ๆ โดย ICO เป็นการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่จะเข้ามาเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการลงทุนในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะในยุคที่ Digital Assets สามารถสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนทุกคนได้

การระดมทุนแบบ ICO นั้น เป็นการเปิดกว้างให้กับผู้ที่ต้องการจะระดมทุนในทุก ๆ อุตสาหกรรม ตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน กิจการ ธุรกิจ SMEs เครือร้านค้า ซูเปอร์มาเก็ต งานศิลปะ ของสะสม และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยการระดมทุนแบบ ICO ในต่างประเทศนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มธุรกิจ Startup เพราะสามารถใช้วิธีการนี้ในการระดมทุนทางธุรกิจได้ และมีหลายรายที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการระดมทุนรูปแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามรถเป็นแผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นโครงการ (Project Based ICO) ก็สามารถนำมาระดมทุนได้ แต่จะต้องมีการยืนยันว่าแผนเหล่านี้ หรือโครงการเหล่านี้มีความเป็นไปได้ หรือ Proof of Concept นั่นเอง

แต่ในประเทศไทย การระดมทุนแบบนี้ยังมีความใหม่ และเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการเรียนรู้อีกพอสมควร ทั้งฝ่ายผู้ที่ต้องการระดมทุน และนักลงทุน รวมทั้งตัว Regulator เอง ด้าน คุณภาคย์ ได้กล่าวในประเด็นนี้ว่า "ด้วยความใหม่ของอุตสาหกรรมนี้ ขั้นเริ่มต้นในช่วงแรกของ Kubix จะมุ่งไปที่การทำความเข้าใจในอุตสาหกรรมนี้ การร่วมมือกับพันธมิตรในการปั้นให้เหล่านักลงทุน รวมทั้งผู้ที่ต้องการจะระดมทุนเข้าใจตรงกันว่า ICO คืออะไร มีความเสี่ยงอย่างไร ทำให้ทุกฝ่ายเห็นภาพที่ตรงกัน เพราะจุดเริ่มต้นที่จะสร้าง Ecosystem ของอุตสาหกรรมนี้ให้แข็งแรงจะต้องเริ่มมาจากฐานความเข้าใจของลูกค้า เมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกัน ทุกคนจะเข้าใจว่า การระดมทุนแบบ ICO นี้จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การลงทุน และ Kubix ก็พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาในทุก ๆ ด้านให้กับลูกค้าทุกคน"

จะเห็นได้ว่า มีหลายสิ่งที่การระดมทุนแบบ ICO ให้ได้มากกว่าการลงทุนใน Traditional Asset ดั้งเดิม เป็นการลงทุนอีกรูปแบบที่ทาง Kubix ต้องการจะมอบความหลากหลายให้กับเหล่านักลงทุน ผสมผสานลงทุนกับความสนใจในไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ของคนเข้ามาไว้ด้วยกัน และเป็นการลงทุนที่คนทั่วไปก็สามารถเข้ามาร่วมลงทุนได้ 

สำหรับแผนการดำเนินงานของ Kubix ที่จะดำเนินต่อไปเพื่อเข้ามาช่วยให้นักลงทุน และผู้ที่ต้องการจะระดมทุนเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างครบครัน โดยจะมีการปล่อยแอปพลิเคชันออกมา เพื่อเป็นตัวกลางในการให้บริการที่ครบครัน โดยจะมีการออกแบบการใช้งาน ออกแบบ Product ต่าง ๆ ให้อยู่บนแอปฯ เดียว เพราะฉะนั้นทุกอย่างสามารถดำเนินการและเสร็จสิ้นทุกอย่างได้ภายในแอปฯ ทั้งหมด ทั้ง KYC การจองซื้อ รวมถึง Digital Wallet ต่าง ๆ เพื่อให้การเข้าถึง Financial Investment มีความสะดวกและง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุน


บทความนี้เป็น Advertorial


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

รวมมาแล้ว! Key Messages 9 วิทยากร จากงาน The Story Thailand Forum 2024

สรุปสาระสำคัญจาก 9 วิทยากรอุดมความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมาบรรยายในแง่การทำธุรกิจ การใช้เทคโนโลยี และการคำนึงถึง ESG ในงานสัมมนา 'The Story Thailand Forum 2024' ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1...

Responsive image

AGI จะมาเมื่อไหร่ จะเกิดอะไรขึ้นหลัง AI เก่งเกินคน ? ส่องความเห็นล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญ AI ชั้นนำ

AGI ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป ที่หลายคนว่ากันว่าจะเป็น AI ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุด และอาจเหนือมนุษย์มากที่สุด เมื่อก่อนอาจเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวจนเหมือนหลุดมาจากในหนัง แต่ในตอนนี้เราอาจต้...

Responsive image

สตาร์ทอัพ AI เตรียมลุย iFLYTEX x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition ขยายธุรกิจสู่ APAC Markets

iFLYTEK x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition เปิดรับสมัคร สตาร์ทอัพด้าน AI เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่ท้าทายและเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณได้แสดงศักยภาพ ผลักดั...