LEARN Corporation - EdTech พันล้าน จาก OnDemand ธุรกิจกวดวิชาที่อัปเลเวลสู่การบ่มเพาะ ‘ทักษะใหม่’ | Techsauce

LEARN Corporation - EdTech พันล้าน จาก OnDemand ธุรกิจกวดวิชาที่อัปเลเวลสู่การบ่มเพาะ ‘ทักษะใหม่’

คุ้นๆ ไหมกับชื่อ OnDemand สถาบันกวดวิชาที่เปิดสอนมานานถึง 16 ปี ปัจจุบันยังคงมีผู้เรียนในระดับชั้นประถม มัธยม ทั้งแบบ Online และ On-site ท่ามกลางการล้มหายตายจากของธุรกิจด้านการศึกษามากมายเนื่องจากถูก Disrupt 

ยืนหนึ่งในธุรกิจสอนพิเศษ มายืนหยัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ถ้าดูข้อมูลบริษัท OnDemand หรือ บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นหนึ่งใน 13 บริษัทลูกที่อยู่ภายใต้ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ LEARN Corporation ผู้นำด้าน EdTech ของไทยที่แตกไลน์ธุรกิจในเครือจนครอบคลุมการส่งต่อความรู้และทักษะให้แก่ทุกช่วงวัย ผ่านการพัฒนา ‘การเรียนรู้ในระดับบุคคล’ เพื่อขยายผลไปสู่การพัฒนาสังคมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

แต่หากดูข้อมูลผู้ก่อตั้ง LEARN Corporation  เกิดจากแพสชันของ คุณสาธร อุพันวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมก่อตั้ง คุณสุธี อัสววิมล กรรมการบริหารบริษัทฯ หรือที่รู้จักกันในนาม พี่โหน่ง OnDemand ซึ่งมีเป้าหมายและความเชื่อเดียวกันว่า การเรียนรู้ช่วยทำให้ชีวิตคนดีขึ้นได้ ทั้งคู่จึงก่อตั้ง LEARN Corporation  ขึ้น โดยมีพันธกิจหลักคือ การสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 เป็นแหล่งสอนพิเศษแห่งแรกที่นำระบบการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้กับการศึกษา จากนั้นได้ต่อยอดธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยร่วมมือกับบุคลากรที่มีประสบการณ์จากองค์กรระดับโลกในการพัฒนาแพลตฟอร์ม EdTech ที่ให้บริการครอบคลุมทุกช่วงวัย


ต่อมาพัฒนาธุรกิจจนเกิดเป็น Lifelong Learning EdTech Ecosystem หรือ ระบบนิเวศ EdTech โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด โดยคำว่า Lifelong  Learning คุณสาธรหมายถึง  การให้บริการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้มีศาสตร์หลายแขนง LEARN Corporation  จึงคัดเลือกสิ่งที่ควรสอนแล้วแบ่งไลน์ธุรกิจการเรียนรู้ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

Out-School คือ กลุ่มพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกโรงเรียน

เน้นการผลักดันวัยเรียนให้ก้าวไปสู่เป้าหมายและมหาวิทยาลัยในฝัน พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อในต่างประเทศทั้งสำหรับวัยเรียนและวัยทำงานผ่านแพลตฟอร์ม Learn Anywhere แอปพลิเคชันเรียนออนไลน์ที่รวบรวมคอนเทนต์จากกลุ่ม Out-School ไว้ในที่เดียว ธุรกิจในกลุ่มนี้ ได้แก่ OnDemand  และ Ignite by OnDemand

Chain School หรือ ธุรกิจบริหารโรงเรียนเอกชน 

เป็นธุรกิจบริหารและดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยปัจจุบันมีโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม หรือ LSP (LEARN Satit Pattana) ที่ LEARN Corporation  เข้าไปดูแลกิจการแล้วนำเทคโนโลยีและคอร์สเรียนของบริษัทเข้าไปสอน ควบคู่กับการกำหนดแผนการเรียนตามเป้าหมายรายบุคคลเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสอนทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge International

เราทำโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็น Chain School  โดยการเข้าไปดูแลกิจการ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เพราะต้องการทำโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยผู้ปกครองจ่ายค่าเล่าเรียนเพียงครึ่งหนึ่งของโรงเรียนอินเตอร์

Professional & Skills หรือ กลุ่มพัฒนาทักษะการทำงานแห่งโลกอนาคตและแพลตฟอร์มการเรียนรู้  

โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนทำงานจึงต้องเติมองค์ความรู้ทางธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตามให้ทัน LEARN Corporation  จึงเปิด Skooldio ธุรกิจที่มุ่งพัฒนาทักษะใหม่แห่งอนาคตให้กับวัยทำงาน หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะตัวเองให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานโลก เช่น คอร์สออนไลน์ OKRs: The Complete Guide, UX Fundamentals, Customer Journey Mapping, Digital Business Starter Pack โดยมี ดร.ต้า - วิโรจน์ จิรพัฒนกุล เข้าร่วมพัฒนาธุรกิจกลุ่มนี้ และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศกว่า 500 แห่ง ที่เข้ามาใช้บริการ โดยคุณสาธรกล่าวว่า

เรายังเปิด ‘Degree Plus’ ธุรกิจใหม่ในเครือที่ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเราลงทุน 70% จุฬาฯ ลงทุน 30% เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่รวมทุกมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกันแบบ Coursera เพื่อให้เด็กสามารถเลือกเรียนและเก็บหน่วยกิตข้ามสาขาวิชาได้ ผู้เรียนก็จะได้เครดิตไปใช้ในการสมัครงาน ได้อาชีพที่ดีก็จะสามารถทำเงินได้ดี คุณภาพชีวิตดีตามไปด้วย

In-School หรือ ธุรกิจผลิตสื่อและเนื้อหาสนับสนุนการสอนในโรงเรียน 

เป็นกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน โดยมี Learn Education ดำเนินงานภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ด้วยเทคโนโลยี Online Blended Learning Solution หรือการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสานที่สามารถให้ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า 500 โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนของผู้ด้อยโอกาส โดยสามารถเข้าถึงนักเรียนกว่า 200,000 คน

หัวใจสำคัญของการปั้น EdTech ให้โต ก่อน IPO ในอนาคต

คุณสาธรกล่าวถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ LEARN Corporation  ว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้ EdTech ยืนหนึ่งได้นั้น มีอยู่ 3 เรื่อง 

  • เรื่องคน จากบริษัทที่มีจำนวนพนักงานไม่มาก บริษัทก็ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขยายทีม จนปัจจุบันมีทีมงานเกือบ 1,000  คน เช่น ทีมที่ทำด้าน Learning ร่วม 200 คน มีครูผู้สอนในระบบร่วม 200 คน มีทีมเทคโนโลยีอีกราว 100 คน ที่มาร่วมเป็นกำลังสมองของการออกแบบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และบริษัทยังเปิดโอกาสให้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ ตอบสนองความต้องการของคนในองค์กรที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่กว่า 90%
  • เรื่องการเรียนรู้ โดยบริษัทมีทีม Learning Design Technology หรือทีมออกแบบเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทำหน้าที่วัดความสำเร็จของผู้เรียนและปรับการเรียนรู้เฉพาะบุคคลได้อย่างตรงจุด
  • เรื่องเทคโนโลยี LEARN Corporation เริ่มจากการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างละเอียด ก่อนออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ลูกค้าหรือผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาในระบบ หรือผู้ให้บริการคอนเทนต์ เพราะแพลตฟอร์มที่ดีควรจะมอบประสบการณ์พร้อมการเรียนรู้ที่ดี ควบคู่กับการวัดผลเชิงคุณภาพได้

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงการศึกษาโดยเฉพาะในรูปแบบออนไลน์ก็ยังมีอุปสรรคหลายด้าน ไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ในประเด็นนี้ คุณสาธรระบุว่า เด็กที่ต้องการโอกาส เด็กที่ไม่มีกำลังซื้อ คือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นหลัก

“ดังนั้น เราควรพยายามผลักดันอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต ให้เขาสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ในราคาไม่แพงและได้ใช้ Data ฟรี หรือการร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ส่วนหนึ่งกับรัฐบาลหรือผู้ปกครอง ผมว่าเราทำตรงนี้ได้ และน่าจะลดความเหลื่อมล้ำได้ดี”

“ส่วนฝั่งผู้ใหญ่ มองว่าเราควรจะเสริมกลไก Accredit คือ เรียนทักษะอื่นๆ เพิ่ม แล้วเก็บในรูปแบบเครดิตที่ได้รับการรับรองว่าเรียนจริง เพราะการดูผลการเรียนอย่างเดียวในยุคนี้ ไม่สามารถบอกได้ว่า คนคนนั้นเรียนแล้วมีทักษะด้านนั้นจริงหรือเปล่า หรือเขาเรียนแล้วทำงานได้จริงหรือเปล่า แต่ถ้าเรียนในหลักสูตรที่ Accredit ได้ ก็จะได้ผลตอบแทนที่ดี ทำให้ Value Chain ดีขึ้น ตรงนี้จะทำให้คนอยากเรียนมากขึ้น เมื่อชีวิตเขาดีขึ้น องค์กรก็จะได้คนมีคุณภาพไปร่วมงาน” 

ในตอนท้าย คุณสาธรยังบอกด้วยว่า LEARN Corporation  เป็นธุรกิจ EdTEch ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (IPO)  และยังเกริ่นด้วยว่า จะนำเงินไปขยายกลุ่มธุรกิจ Chain School ออกไปอีก 4-5 แห่ง

เรียนรู้ EdTech จาก LEARN Corporation เพิ่มเติมได้ที่ www.learn.co.th


บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

‘ตัวพ่อ’ วงการเทค 2023 ผู้สร้างปรากฏการณ์ ดราม่า และโอกาส

ในปีนี้ Techsauce ได้รวม 3 ตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยี 2023 ที่มีบทบาท อิทธิพล และสร้างดราม่า มากที่สุดแห่งปี !...

Responsive image

เปิดตัว “ออร์บิกซ์” (orbix) กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งเป้าสู่ผู้นำด้านบริการสินทรัพย์ดิจิทัล

ออร์บิกซ์ เทรด เปิดตัว “orbix” แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานและปลอดภัย...