วิธีขึ้นทะเบียนโดรน ประกาศหลักเกณฑ์โดยสำนักงาน กสทช. | Techsauce

วิธีขึ้นทะเบียนโดรน ประกาศหลักเกณฑ์โดยสำนักงาน กสทช.

วิธีขึ้นทะเบียนโดรน โดยสำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่มีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม เนื่องจากเทคโนโลยีโดรนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จึงทำให้การกำกับดูแลอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนในประเทศไทย ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิธีขึ้นทะเบียนโดรน

ผู้ที่ครอบครองโดรนที่มีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 เป็นต้นมา ต้องมาขึ้นทะเบียนเหมือนกับโดรนทั่วไป เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยผู้ที่มาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้มี  ใช้ นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

วิธีการขึ้นทะเบียนโดรน มีดังนี้

  1. ผู้ที่ครอบครองโดรน ให้ขึ้นทะเบียนผ่านระบบ Any Registration ที่ https://anyregis.nbtc.go.th เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564
  2. ผู้จำหน่ายและนำเข้า ให้แจ้งบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม มายังสำนักอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 สำนักงาน กสทช. หรือที่ https://bit.ly/3CkmEcw เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่เบอร์โทร 1200 กสทช. Call Center

RELATED ARTICLE

Responsive image

ท่องเที่ยว โรงแรม เดินหน้าอย่างไรในยุคโควิด 19

ทิศทางการปรับตัวสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเปิดรับโอกาสจะเป็นไปอย่างไร วันนี้ Teachsauce ได้สรุปไฮไลท์สำคัญจากเสวนา “THE NEXT DIRECTION OF THAILAND TOURISM” ที่จัดขึ้นในงาน LINE Ho...

Responsive image

เลือก ‘MarTech Stack’ ที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ ลดต้นทุน ลดเวลา พายอดขายพุ่ง

Marketing Technology (MarTech) กุญเเจสำคัญที่ทำให้แบรนด์บรรลุความสำเร็จเกินเป้าหมาย และช่วยปิดช่องว่างที่ถูกเปิดขึ้นจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว...

Responsive image

เวียดนาม กับโอกาสที่ต้องคว้า: ธนาคารกสิกรไทย เปิดสาขาแรกที่โฮจิมินห์ เดินเกมรุกขยาย Digital Banking มุ่งสู่การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3

เมื่อไม่นานมานี้ ธนาคารกสิกรไทย ได้เปิดสาขาใหม่ที่นครโฮจิมินห์อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศเวียดนาม และเป็นสาขาที่ 10 ในต่างประเทศ โดยเป้าหมายของธนาคารกสิกรไทยในเวียดนาม...