วิธีขึ้นทะเบียนโดรน ประกาศหลักเกณฑ์โดยสำนักงาน กสทช. | Techsauce

วิธีขึ้นทะเบียนโดรน ประกาศหลักเกณฑ์โดยสำนักงาน กสทช.

วิธีขึ้นทะเบียนโดรน โดยสำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่มีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม เนื่องจากเทคโนโลยีโดรนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จึงทำให้การกำกับดูแลอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนในประเทศไทย ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิธีขึ้นทะเบียนโดรน

ผู้ที่ครอบครองโดรนที่มีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 เป็นต้นมา ต้องมาขึ้นทะเบียนเหมือนกับโดรนทั่วไป เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยผู้ที่มาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้มี  ใช้ นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

วิธีการขึ้นทะเบียนโดรน มีดังนี้

  1. ผู้ที่ครอบครองโดรน ให้ขึ้นทะเบียนผ่านระบบ Any Registration ที่ https://anyregis.nbtc.go.th เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564
  2. ผู้จำหน่ายและนำเข้า ให้แจ้งบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม มายังสำนักอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 สำนักงาน กสทช. หรือที่ https://bit.ly/3CkmEcw เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่เบอร์โทร 1200 กสทช. Call Center

RELATED ARTICLE

Responsive image

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของ Apple หลังจากเปิดตัว “บัญชีเงินฝาก" ดอกเบี้ยสูงถึง 4.15%

Apple ผู้ผลิตโทรศัพย์มือถือยอดนิยมอย่าง iphone และอุปกรณ์พกพาที่สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนโลกมาอย่างต่อเนื่องได้เปิดตัวบริการ “บัญชีเงินฝาก” ดอกเบี้ยสูงถึง 4.15% โดยไม่มีขั้นต่ำในการฝา...

Responsive image

รู้จัก MOU จุดเริ่มต้นสู่ความร่วมมือ โอกาสของภาคธุรกิจ

MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding หรือบันทึกความเข้าใจ เป็นเอกสารบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย...

Responsive image

รู้จัก Jugalbandi AI จาก Microsoft ช่วยชาวอินเดียในชทบทเข้าถึงข้อมูลบริการรัฐ ทำลายกำแพงทางภาษา

Microsoft เปิดตัว Jugalbandi AI Chatbot เพื่อชาวอินเดียชนบทได้เข้าถึงสื่อและข้อมูลสวัสดิการจากรัฐ...