ตอบโจทย์ทุกความเสี่ยงและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม FinTech ด้วย AI | Techsauce

ตอบโจทย์ทุกความเสี่ยงและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม FinTech ด้วย AI

เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเติบโตให้ทันพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ทุกอุตสาหกรรมต่างเร่งปรับตัวเพื่อจะอยู่รอดต่อไป ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนามาก ความเสี่ยงก็เกิดมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงินที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพที่สุด ทำให้ปัจจุบันก็มีหลากหลายบริษัทและหน่วยงานที่ทำหน้าที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยสถาบันการเงินและธุรกิจ FinTech ให้เติบโตและมีความปลอดภัยในการบริหารงานและให้บริการลูกค้า ซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็มีบริษัท Provenir ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม AI-powered risk decisioning สำหรับผู้ประกอบการ FinTech ที่วันนี้ทาง Techsauce จะมาแนะนำบริษัทพร้อมฟังความเห็นเพิ่มเติมในหลายประเด็นจาก คุณ Andre Marques หัวหน้าฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Provenir 

ลดความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเงินด้วย AI และ Innovative Technology

จากข้อมูลของ Provenir พบว่า ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้นอย่างมาก โดยมีผู้บริโภคกว่า 55% ที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล และผู้บริโภคกว่า 76% ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคลในช่วงเวลานั้นนั้นอย่างทันที

เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรม FinTech ที่สถาบันทางการเงินและบริษัทต่าง ๆ ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตรงกับลูกค้าแต่ละเจ้าอย่างทันท่วงที แต่โจทย์สำคัญของผู้ให้บริการเหล่านี้คือ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งเมื่อยิ่งให้บริการอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งมีมากขึ้น

Provenir จึงได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านความเสี่ยง โดยที่ยังสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับลูกค้าแต่ละคนได้ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทำงานร่วมกับระบบนิเวศข้อมูล (Data Ecosystem) เพื่อช่วยในการตัดสินใจประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างแม่นยำ รวดเร็ว และตัดสินใจด้วยข้อมูลอย่างปราศจากอคติ โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงให้แก่สถาบันการเงินหรือบริษัท

ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตผ่านการใช้งาน AI-Powered Risk Decisioning

ในการบริการจัดการความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นเมื่อต้องมีการตัดสินใจด้านสินเชื่อ ผู้ให้บริการการเงินจึงจำเป็นจะต้องระมัดระวังทั้งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและการใช้ Data มาเพื่อช่วยตัดสินใจด้านสินเชื่อนั้น ต้องมองให้ครบทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและสามารถนำข้อมูลมาใช้ร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องแม่นยำ ทำให้การนำ AI มาใช้งานที่ดีนั้นนอกจากจะต้องช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้ว ยังต้องช่วยเพิ่มข้อมูลที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้อีกด้วย

การมีข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการลดความเสี่ยง โดยเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจด้านความเสี่ยงด้านสินเชื่อและการเงินแบบเดิม ๆ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ จึงต้องมี Solution ที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างข้อมูล-AI-การตัดสินใจจากข้อมูล

ดังนั้นการนำ Data, AI และ Decisioning มาทำงานร่วมกันจะสามารถสร้าง Solution ที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะมีการใช้ระบบวิเคราะห์การตัดสินใจแบบ Real-Time Data และการทำโมเดลเพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น สามารถช่วยเพิ่มความคล่องตัว และทำให้กระบวนการตัดสินใจทั้งหมดง่ายขึ้น ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เองที่จะช่วยให้องค์กรและบริษัทสามารถทำงานได้ดีและรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย พร้อมช่วยสร้างการตัดสินใจที่แม่นยำได้

ตอบโจทย์ทุกปัญหาความเสี่ยงกับ Provenir ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม AI-powered risk decisioning

ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ One-Size-Fits-All ดังนั้นบริษัทจึงควรมีเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหนือชั้น และทำให้บริษัทเป็นผู้เล่นอันดับต้น ๆ ในวงการ จากปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในธุรกิจการเงิน Provenir จึงเข้ามาตอบโจทย์และแก้ปัญหาด้านการประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจ ทั้งด้านการยืนยันตัวตนในด้านสินเชื่อ การป้องกันการทุจริต และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง โดย Provenir เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม AI-powered risk decisioning ในรูปแบบ No-Code, Cloud-Native และรวบรวม Solution จาก AI และ Machine Learning ในทุกระดับ โดยทุกฟีเจอร์ออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของสถาบันการเงิน FinTech และหน่วยงานด้านการเงิน 

Provenir ได้นำเสนอข้อมูลให้เห็นว่าเรื่องของการตัดสินใจและความเสี่ยงในการทำให้เครดิตของสถาบันการเงินนั้นมีความจำเป็นจะต้องวิเคราะห์และใช้ข้อมูลที่หลากหลาย แต่ก็ต้องมีการอนุมัติที่รวดเร็วด้วยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทัน ยิ่งในประเทศไทยที่กำลังจะพัฒนาไปสู่ความเป็นดิจิทัลแล้วก็ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาธุรกิจให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง AI จึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการทำงาน และการขยายโอกาสทางธุรกิจ 

เดินหน้าพร้อมรับ Thailand 4.0 และเตรียมปรับใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ

เมื่อพูดถึง Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นดิจิทัล จะเห็นได้ว่าหลายองค์กรต่างเตรียมพร้อมรับกับโมเดลนี้โดยปรับตัวให้พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในส่วนนี้เอง AI จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็นดิจิทัล และเป็นโอกาสที่สำคัญในการเติบโตของ AI ในวงการ FinTech ซึ่งคาดว่าตลาด AI จะมีมูลค่ามากถึง 69 พันล้านบาทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การมุ่งมั่นพัฒนาในด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยจึงมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยผลักดันวงการ FinTech ให้เติบโตและยังช่วยพัฒนาภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับ 3 สิ่งหลักคือ การพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI การผลักดันการสร้างนโยบายและข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมการปรับใช้ AI รวมถึงเชิญชวนให้มีการใช้งานในระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า AI เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาและสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับสังคม 

 “ที่  Provenir เราคือผู้ช่วย FinTech ในภูมิภาค ในการพัฒนาธุรกิจและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจท้องถิ่น เราพร้อมที่จะเสนอวิธีการใช้งาน Data, AI และ Decisioning ที่ไม่เหมือนใคร ในการทำงานเพื่อตอบรับกับ Thailand 4.0 และผลักดันนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม”

AI-Powered Risk Decisioning ในการใช้งานกู้ยืมกับ BNPL และ SME

AI-powered risk decisioning นอกจากจะตอบโจทย์ต่อผู้ให้บริการทั้งการจัดการความเสี่ยงและการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่จะเข้ามาทำธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ให้บริการ ที่ครอบคลุมบริการมากมาย ตั้งแต่การกู้ยืมของ SMEs, Buy Now Pay Later (BNPL), การจัดไฟแนนซ์ให้กับรถยนต์, การจัดการแหล่งเงินกู้, ผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับโทรศัพท์มือถือ, การให้สินเชื่อ, บัตรเครดิต และธุรกรรมการเงิน รวมไปถึงการป้องกันการทุจริต, eCommerce, Challenger Banking และธุรกิจประกันภัย

2 ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ (1) การกู้ยืมของ SMEs และ (2) Buy Now Pay Later (BNPL) หรือซื้อก่อนจ่ายทีหลัง ทั้งสองกิจกรรมการเงินนี้ต้องการการตอบรับทางเครดิตที่มีความรวดเร็วและมีอัตราการอนุมัติสูง เพราะว่าการเข้าถึงเงินทุนได้เร็วจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ ผู้ให้กู้ที่ทำงานร่วมกับ SMEs จึงควรมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเพื่อตัดสินใจได้ทันที และต้องมีระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเร็ว  

 ในขณะที่ BNPL ทุกวันนี้เร่งพัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีคู่แข่งเข้ามาในตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ และต้องต่อสู้เพื่อเสนอประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าและผู้สนใจ การอนุมัติเงินได้ในทันทีจึงกลายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับผู้ใช้ BNPL ไปแล้ว ผู้ให้บริการ BNPL จำเป็นต้องมีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วและสามารถรวมแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางเลือก เนื่องจาก BNPL มักถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ทำงานได้กับรูปแบบสินเชื่อแบบดั้งเดิม ซึ่งผู้ที่ไม่มีประวัติเครดิตอย่างเป็นทางการอาจไม่สามารถเข้าถึงได้) อีกทั้งลูกค้ายังต้องการทำงานที่พร้อมปรับตัวได้อย่างรวดเร็วด้วย เนื่องจากกฎหมายและระเบียบข้อบังคับมีการพัฒนาอยู่เสมอ หากองค์กรดำเนินการช้าอาจจะเกิดคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดได้ 

AI-powered risk decisioning จึงเป็นอีกตัวช่วยที่ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีการตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น และเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการเข้าถึงตลาดได้เร็วขึ้น พร้อมสร้างความมั่นใจว่าทั้งผู้ให้บริการ BNPL และผู้ให้กู้ SMEs จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และนำเสนอประสบการณ์ที่เหนือชั้นกว่ามามอบให้กับลูกค้าได้

Andre Marques หัวหน้าฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Provenir กล่าวว่า “สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินจำนวนมากต่างกำลังสนใจที่จะลงทุนใน AI หลายองค์กรก็ยังรู้สึกว่าการนำ AI ปรับใช้ในการตัดสินใจก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่ถึงอย่างไรการนำ AI เข้าไปใช้งานนั้นคุ้มค่า เพราะด้วยความสามารถในการป้องกันการทุจริต การปรับราคาให้เหมาะสม และเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำขึ้นเฉพาะให้กับลูกค้า จะช่วยขยายฐานลูกค้าของคุณโดยไม่เพิ่มความเสี่ยง และเสริมอำนาจการรวมทางการเงินด้วยการตัดสินใจที่แม่นยำตามข้อมูลจริง”

ทำความเข้าใจก่อนใช้งาน AI ในธุรกิจ FinTech ด้วย AI ebook: An ultimate guide to leveling up decisioning with AI

อย่างที่คุณ Andre Marques บอกว่าการนำเอา AI มาปรับใช้ในการตัดสินใจด้านการเงินนั้นอาจจะดูน่ากลัว และ AI-Powered Desicioning Platform ที่เป็นแพลตฟอร์มแบบ No-code ที่ใช้งานบนคลาวด์ โดยรวมเอาเทคโนโลยีทั้ง AI และ Machine Learning เข้าด้วยกันนั้นอาจจะดูซับซ้อน

สามารถทำความเข้าใจกระบวนการตัดสินใจด้วย AI ได้ง่าย ๆ ก่อนจะเข้ามาพาองค์กรของคุณก้าวสู่อีกขั้นในการจัดการความเสี่ยงและตอบรับกับอนาคตการเงิน โดยรายละเอียดการใช้งานและสิ่งที่องค์กรจะได้รับ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง eBook จาก Provenir  


บทความนี้เป็น Advertorial RELATED ARTICLE

Responsive image

Metaverse บำบัดสุขภาพจิต

Metaverse for Mental Health เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนสุขภาพจิตในทุกด้าน ทั้งการป้องกัน การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา รวมไปถึงการวิจัย ผ่านการเชื่อมต่อผประสบการณ์ด้วย VR และ AR...

Responsive image

รู้จัก Spatial Omics ความหวังวงการแพทย์ รักษามะเร็งถึงระดับเซลล์

Spatial Omics ความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะทำให้การรักษามะเร็งและโรคอื่นๆง่ายขึ้น เทคโนโลยีนี้ผสมผสานเทคนิคการสร้างภาพขั้นสูงเพื่อสร้างแผนผังกระบวนการทางชีววิทยาในระดับโ...

Responsive image

AI in MED Conference 2023 : ไม่ใช่หมอก็เข้าใจได้ ว่าจะใช้ประโยชน์ AI / ML ในวงการแพทย์และการดูแลสุขภาพอย่างไร

AI in Med Conference 2023 งานประชุมที่คณะแพทยศาสตร์ มธ. ร่วมกับ The University of Alabama at Birmingham (UAB) จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้ ...