ROBO-Advisory ผู้ช่วยสถาบันการเงินและลูกค้า ในการวางแผนการลงทุนอย่างชาญฉลาด | Techsauce

ROBO-Advisory ผู้ช่วยสถาบันการเงินและลูกค้า ในการวางแผนการลงทุนอย่างชาญฉลาด

สถานการณ์ COVID-19 ผลักดันให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาทำกิจกรรมและธุรกรรมออนไลน์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้า ทำงาน และอีกมากมาย โดยหนึ่งในนั้นรวมไปถึงการลงทุนซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเงินที่ผู้คนให้ความสนใจค่อนข้างสูง ทั้งเพื่อออมเงินในระยะยาว สะสมกำไรเพื่ออนาคต อาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดสรรเงินเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ในอนาคต 

ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์กันอยู่บ้างแล้ว แต่ก็อาจจะไม่มากเท่าในปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มคุ้นเคยกับเครื่องมือออนไลน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากที่ผู้คนมักติดภาพจำของการทำกิจกรรมการเงินต่าง ๆ แบบพบหน้าเพราะอาจทำให้รู้สึกถึงความน่าเชื่อถือ แต่ในปัจจุบันก็เริ่มมีการปรับมาสู่ออนไลน์กันอย่างมากขึ้นด้วยหลายปัจจัยทั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่ายยิ่งขึ้น และความเข้าใจของผู้คนที่มีต่อการเทคโนโลยีที่มีมากขึ้น  

โดยทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในฝั่งของผู้บริโภคเท่านั้น หากมองไปฝั่งผู้ให้บริการทางการเงินเองก็กำลังมีการปรับตัวอย่างมากเช่นกัน เนื่องจากจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลทั้งลูกค้าและองค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างไม่สะดุดและตอบรับทุกความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป หลายสถาบันการเงินจึงเร่งพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์และทันกับยุคสมัย ทั้งเทคโนโลยีด้านแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มการเงิน รวมไปถึงนวัตกรรมด้านการลงุทน และอีกสารพัด ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักเทคโนโลยีด้านการลงทุนอย่าง ROBO-Advisory และ AI สำหรับบริการที่ปรึกษาทางการลงทุน 

ROBO-Advisory เครื่องมือที่องค์กรและผู้บริโภคไม่ควรมองข้าม

จากหลากหลายปัจจัยทำให้ผู้คนคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ ส่งผลให้ฝั่งของสถาบันการเงินก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยในฝั่งของการลงทุนเองทุกวันนี้ก็ได้มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่าง AI และ Robo-Advisory ที่มาจาก Robot + Advisor เป็นการให้บริการปรึกษาทางการเงินแบบอัตโนมัติ ถือเป็นการนำเอา AI มาวิเคราะห์และประมวลข้อมูลอันมหาศาลอย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการทางการเงินและผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุด 

นอกเหนือจากเรื่องของความเร็วและความสะดวกแล้ว ก็ยังมีอีกเหตุผลที่น่าสนใจในการใช้งาน ROBO-Advisory นั่นก็คือการลดความอคติหรือความผิดพลาดในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์นั้นมีจิตใจซึ่งอาจส่งผลให้การพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มีความคลาดเคลื่อนและเกิดอคติ อีกทั้งการทำงานเชิงข้อมูลที่มีความละเอียดและซ้ำไปมา อาจทำให้เกิดอาการล้าอันเป็นเหตุให้ข้อมูลอาจมีการผิดพลาด การนำ AI มาใช้งานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของมนุษย์ในส่วนงานนี้จึงถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถทำงานได้ตลอดเวลา แม่นยำ และวิเคราะห์ตามหลักความจริง 

ในจุดนี้เองที่ทำให้การใช้งาน ROBO-Advisory จะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งฝั่งสถาบันการเงินในส่วนของการสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นและนักลงทุนในการมอบข้อมูลที่เหมาะสมให้กับแต่ละคน

ตอบรับทุกกลุ่มผู้ใช้งานด้วยการให้บริการแบบ Hybrid-Advisory

ปัจจุบันกลุ่ม Millennials หรือกลุ่มคนที่เกิดช่วงปี 1980 ถึงประมาณปี 2000 จัดว่าเป็นกลุ่มคนที่มีสัดส่วนในตลาดการลงทุนค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่มีความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว ส่วนในกลุ่ม Gen X หรือ Baby boomers ที่มีทรัพย์สินและเงินอยู่ในมือจำนวนมากและเป็นกลุ่มคนที่ยังชื่นชอบการได้ปรึกษาทางการเงินกับเจ้าหน้าที่ผู้และการลงทุน ทำให้หลายองค์กรมักกังวลว่าเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบในเชิงความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ในความจริงแล้วก็มีหลายกรณีที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีขึ้น รวมถึงพนักงานในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Robot หรือ AI ในการตอบคำถามง่าย ๆ เพื่อลดเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อลูกค้าพบปัญหาที่ความซับซ้อนก็ส่งต่อเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ในการพูดคุยและช่วยเหลือ หรือจะนำ ROBO-Advisory เพื่อไปใช้ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการพูดคุยโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถทำได้เพื่อลดเวลา และอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนที่นิยมใช้งานออนไลน์มากกว่า เพราะทั้งใช้งานง่าย มีความรวดเร็วในการดำเนินการและมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

AI ตัวช่วยเพื่อการลงทุนที่เหนือกว่าอีกขั้น

สำหรับการให้บริการการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าของธนาคารหรือ Wealth Management นั้นอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่ามีกลุ่มผู้ลงุทนหลากหลายประเภท ทำให้การทำงานอาจจะมีความซับซ้อนในฝั่งของผู้ให้บริการหรือสถาบันการเงิน เพราะจุดประสงค์ ความคาดหวังต่อผลกำไร และจำนวนเงินที่ลูกค้าแต่ละคนมีนั้นก็แตกต่างกันไป การมี AI จึงมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะด้วยการนำข้อมูลการลงทุนมีอยู่อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นประเภทกองทุน ประเภทการลงทุน ระยะเวลา ผลตอบแทน และอื่น ๆ มาให้ AIรวบรวมและวิเคราะห์จึงสามารถช่วยให้การทำงานในการให้คำแนะนำต่อนักลงทุนและสร้างพอร์ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ผู้คนในปัจจุบันยังนิยมที่จะสร้างพอร์ตที่กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ประเภท และจัดการสัดส่วนลงทุนที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับตนเอง ในส่วนนี้ AI ก็สามารถเก็บข้อมูลและนำเสนอการลงทุนที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้งานได้ โดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ผู้ใช้งานที่ต้องการจัดการพอร์ตด้วยตนเองก็สามารถทำได้ทันที 

Comarch เข้าใจนักลุงทุนและผู้ให้บริการ นำเสนอ Robo-Advisor และเทคโนโลยี AI เพื่อการลงทุน

ด้วยเทรนด์การลงทุนใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังจะเติบโตขึ้นอย่างมากในอนาคต Commarch ผู้ให้บริการด้านระบบไอทีสำหรับธุรกิจการเงินธนาคารซึ่งเข้าใจในปัญหาและเทรนด์การลงทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สถาบันการเงินและผู้บริโภค โดยมีการให้บริการในด้าน Wealth Management ที่นำเสนอ ROBO-Advisor และเทคโนโลยี AI ในการจัดการการลงทุน ซึ่งให้บริการจัดเป็น Full service wealth management ทำหน้าที่ช่วยแนะนำแนวทางลงทุนแบบละเอียดทุกขั้นตอนแบบ End-to-end ด้วยระบบ Automate ช่วยคัดสรรกองทุนที่น่าสนใจตามพื้นฐานของผู้ใช้บริการเพื่อพอร์ตที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีวิธีการลงทุนด้วย AI (AI-based investing) ที่วิเคราะห์ข้อมูลอย่างยาวนานมากว่า 20 ปีในหลากหลายกองทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการลงทุนที่แม่นยำและช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด โดยพร้อมให้บริการและทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน สามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมและเข้าไปช่วยแนะนำวิธีการอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้การลงทุนเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

สำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน ROBO-Advisory และ AI ในการจัดการการลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://comarch.cc/3REGVkZ 

หรือดูรายละเอียดของซอฟต์แวร์ Wealth Management ได้ที่ https://comarch.cc/3EmCRTt


บทความนี้เป็น Advertorail 


RELATED ARTICLE

Responsive image

ล้ำหน้าไปกับไอเดียพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ โดยคนรุ่นใหม่ในโครงการ GPSC Greenovation Startup Sandbox

GPSC โชว์ผลงานผู้ชนะโครงการ GPSC Greenovation Startup Sandbox พร้อมประกาศเดินหน้าสนับสนุนคนรุ่นใหม่ไอเดียดี...

Responsive image

บทสรุปประเด็นสำคัญของการประชุม APEC CEO Summit 2022

APEC CEO Summit 2022 เวทีแห่งนี้เป็นการเจรจา อภิปราย และแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ผู้นำทางความคิด และนักวิชาการต่างๆ โดยมีข้อสรุปในหลายประเด็น...

Responsive image

'ฟิน ประกันรถ' สตาร์ทอัพสายประกันสัญชาติไทย ชูวิสัยทัศน์สู่ผู้นำ InsurTech เปิดตัว Platform ประกันรถแห่งอนาคต

‘ฟิน ประกันรถ’ สตาร์ทอัพน้องใหม่แห่งวงการประกัน ภายใต้บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชัน ซึ่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การซื้อ ขายประกันเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุก...