เผยแนวคิดผู้บริหาร KBTG ถึงการจัดงาน TechJam 2019 เวทีแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของ Tech Talent ไทย | Techsauce

เผยแนวคิดผู้บริหาร KBTG ถึงการจัดงาน TechJam 2019 เวทีแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของ Tech Talent ไทย

คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KASIKORN Business-Technology Group และ คุณจุฑามณี คายะนันทน์ Head of Branding and Communication และ KASIKORN Technology Group Secretariat

ถ้าพูดถึงเวทีแสดงศักยภาพของ Tech Talent ในบ้านเรา งานแรกที่ทุกคนจะนึกถึงหนีไม่พ้น TechJam งานแข่งขันทักษะเทคโนโลยีที่จัดโดย KASIKORN Business-Technology Group หรือ KBTG บริษัทเทคโนโลยีในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเวทีนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่แสดงฝีมือเท่านั้น แต่ยังเป็นประตูสู่อาชีพของบุคลากรด้านเทคโนโลยี

Techsauce มีโอกาสได้ติดตาม TechJam ตั้งแต่ครั้งแรกในปี 2017 และปี 2018 ได้เห็นสัญญาณที่ดีในการพัฒนาแวดวง Tech Talent บ้านเราจากงานนี้ไม่น้อย ทั้งจำนวนผู้เข้าสมัครที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลงานของผู้เข้าแข่งขันที่ทำให้กรรมการและมืออาชีพทึ่งไปตามๆ กัน ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความเอาจริงเอาจังของทีมงาน KBTG ที่ริเริ่มและสานต่อโครงการมาจนถึงครั้งที่ 3 ในปี 2019

เมื่อโครงการดำเนินถึงปีที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้น “เหตุผล” ที่ KBTG ยังคงดำเนินโครงการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ Techsauce จึงขอพูดคุยกับผู้บริหารของ KBTG ในประเด็นดังกล่าว ซึ่งเราได้รับโอกาสจากคุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KASIKORN Business-Technology Group และ คุณจุฑามณี คายะนันทน์ Head of Branding and Communication และ KASIKORN Technology Group Secretariat มาเผยแนวคิดในประเด็นดังกล่าวกัน

อยากให้สรุปวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ KBTG แบบสั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง

คุณเรืองโรจน์ : เราเป็น Tech Company ที่มีเป้าหมายในการเป็น The Best Tech Organization in SEA และ One of the World’s Technology Hub within 2022 

TechJam เป็นงานแข่งขันด้าน Tech Talent ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว KBTG เห็นประโยชน์อะไรถึงยังคงดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าว

คุณจุฑามณี : เนื่องจากทาง KBTG เล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนสำคัญของบริษัท Tech ที่จะสร้างรากฐานให้แข็งแรง แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่จบจากสายงานทั้ง 3 ด้านเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ Programming, Data Scientist และ User Experience Design แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ บางคนมีทักษะความรู้ดี แต่ยังขาดประสบการณ์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจจริง

เวที TechJam by KBTG ที่เราจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพราะเราต้องการให้แสดงฝีมือผ่านเวทีแข่งขัน การแข่งขันที่เราจัดจะเป็นประสบการณ์และบทพิสูจน์ที่ทำให้พวกเขาโตขึ้น แกร่งขึ้น ที่สำคัญ พวกเขายังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สมัครท่านอื่นๆ จากหลากหลายที่ เป็นการเปิดมุมมองให้พวกเขากล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ และกล้าที่จะแตกต่างอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 

ได้ทราบว่า KBTG ต้องการเป็นบริษัทด้าน IT อันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัด TechJam มีส่วนช่วยในเป้าหมายดังกล่าวอย่างไร

คุณจุฑามณี : ตาม Mission ของทางคุณกระทิงเองนั้น ต้องการทำให้องค์กรและทุกคนในองค์กรเห็นภาพเดียวกันชัดเจนว่าเรากำลังจะเดินไปในทิศทางไหน และกำลังก้าวไปสู่อะไรข้างหน้า การจัด TechJam by KBTG นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายเช่นกัน ขอแบ่งเป็น 3 เรื่องหลักๆ คือ 

  1. การเฟ้นหาคนเก่ง ที่เป็นที่สุดของแต่ละด้าน เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของ KBTG เพื่อสร้างทีมที่แข็งแรงขึ้น ในแต่ละครั้งที่เราจัดการแข่งขัน เราจะเห็นว่าใครที่เก่ง มีแววที่จะผลักดันให้เค้าไปต่อกับเราได้บ้าง หรือคนนี้จะโตไปในทิศทางไหน 
  2. การสร้าง Tech Community ขึ้น ทาง KBTG ต้องการสร้างกลุ่มคนที่มีความชอบ ความถนัดและเรื่องที่เค้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้แข็งแรงขึ้น เป็นที่ที่นึงที่กลุ่ม Tech สามารถมารวมตัวกันได้จริงๆ และเป็นกลุ่มที่ช่วยผลักดันเรื่องเทคโนโลยีของประเทศให้เกิดขึ้นและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย 
  3. คือเรื่องของการยกระดับความสามารถของคนกลุ่ม Tech ให้สูงขึ้น ในปีนี้ทางเราเน้นเรื่องการรู้จริง รู้ลึกแบบ Deep มากๆในแต่ละด้าน  Deep ในที่นี้คือ ความยากของโจทย์ การคิดและแก้ปัญหาโจทย์ที่ได้ออกมาอย่างสร้างสรรค์และนำมาใช้ได้จริง เราจะเห็นความคิดของผู้เข้าแข่งขัน เห็นศักยภาพของพวกเขาจากผลงานที่นำเสนอออกมาในการแข่งขัน TechJam 2019 by KBTG ในครั้งนี้ 


ทราบว่า KBTG เป็นฝ่ายพัฒนาและจัดงานนี้ขึ้นมาเอง จึงอยากทราบว่า TechJam ช่วยให้บุคลากรภายในองค์กรได้พัฒนาไปอย่างไรบ้าง


คุณจุฑามณี : อย่างแรกที่ทางคุณกระทิง ได้บอกไว้ว่าตอนนี้เรามี พนักงานกว่า 1,300 คน แน่นอนว่าไม่ได้มีด้าน Tech อย่างเดียว แต่มีส่วนงานอื่นๆที่เป็นทีม Support จำนวนเยอะมาก การจัด TechJam 2019 มาเป็นปีที่ 3 เป็นการตอกย้ำให้บุคลากรภายในทำงานกันเป็นทีมมากขึ้น เพราะแต่ละทีม ไม่ว่าจะเป็นด้าน Coding, Data และ Design ต้อง Brainstrom เพื่อหาโจทย์ที่ยากขึ้น ต้อง Research และศึกษาข้อมูล รวมถึงวิธีการคิดต่างๆให้ลึกขึ้นตามไปด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราไม่รู้ว่า ความสามารถของผู้เข้าแข่งขันจะอยู่ในระดับไหนบ้าง เหมือนเป็นการ Challenge ระหว่างกัน อีกส่วนนึงคือ การได้เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างสรรค์ไอเดีย วิธีการทำงานกับผู้เข้าแข่งขันที่เก่งๆ และนำมาปรับใช้กับตัวเอง กับทีมงาน และองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ หรือ กลุ่มคนแนว Tech ของ KBTG เอง

การแข่งขัน TechJam ปี 2019 มีอะไรเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากครั้งก่อนบ้าง?

คุณเรืองโรจน์ : สำหรับ TechJam ปีนี้ เรายึดแนวคิด “DeepJam” เราอยากเห็นบุคลากรที่มีความรู้ลึก รู้จริงในสาขานั้นๆ โดยการแข่งขันยังคงแบ่งออกเป็น 3 Track ได้แก่ Deep Code เพื่อค้นหา Programmer ที่ทำงานได้จริง เข้าใจการใช้ภาษาโปรแกรมหลากหลาย โดยจะให้โจทย์และสร้างสถานการณ์จำลองการทำงานจริง ซึ่งหมายถึงอาจมีการ “เปลี่ยนโจทย์” กลางอากาศก็เป็นไป ต่อมาคือ Deep Data จะแข่งขันกันที่ Skillset ด้าน Data Scientist เน้นความคล่องตัวในการเรียนรู้วิธีใหม่ๆ และการต่อยอดไปใช้ในเชิง Business สุดท้ายคือ Deep Design ซึ่งเราต้องการนักออกแบบที่ทำงานในสไตล์ของ KBTG คือ User Centric ซึ่งเราจะจำลองสถานการณ์ทำงานจริงทั้งการสัมภาษณ์ผู้ใช้จริงและการพัฒนาชิ้นงาน

อีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนคือรูปแบบการสมัครและการแข่งรอบแรก เราให้ผู้สมัครทำโจทย์รอบคัดเลือกผ่านทางออนไลน์ได้ทันทีที่สมัคร โดยผู้สมัคร Deep Data และ Deep Design จะต้องทำโจทย์ก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 ส่วนผู้สมัคร Deep Code จะต้องส่งคำตอบภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2019 นี้ ซึ่งเราจะคัดเลือกและประกาศผลภายใน 20 พฤศจิกายน ก่อนทำการแข่งขันรอบชิงวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2019 ที่สำนักงาน KBTG (เมืองทองธานี) 

สำหรับ Winner ของทั้ง 3 ประเภทนอกจากจะได้เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาทแล้ว ยังจะได้โอกาสไปเปิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการออกแบบถึง Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของวัฒนธรรมการทำงานด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ขอยืนยันว่าไปกับ KBTG ได้ประสบการณ์ลึกซึ้งแบบ Exclusive ไม่เหมือนใครแน่นอน

ฝากถึง Tech Talent ที่กำลังลังเลจะเข้าร่วมแข่งขัน TechJam

คุณจุฑามณี : อยากจะฝากบอกทุกๆ คนว่าอย่าลังเลนะคะ เพราะบางครั้งหลายๆ คน อาจจะไม่รู้ความสามารถที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เลยก็ได้ อยากให้ลองเปิดใจ กล้าที่จะลงมือทำก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่ต้องคิดว่า สมัครมาก็ไม่ชนะ ไม่ได้เข้ารอบอยู่แล้ว ยังไม่อยากให้คิดแบบนี้ เพราะว่าเรายังไม่ทันได้พิสูจน์หรือลองเลย อย่าเพิ่งยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ออกรบ นอกจากนี้ทุกคนยังจะได้โอกาสดีๆกับการเจอเพื่อนๆที่ลงสมัครเข้าแข่งขันด้วยกัน และจะทำให้ทุกคนกล้ามากขึ้น เติบโตขึ้น แกร่งขึ้นจริงๆ พอได้ลองทำจริงๆ ก็เหมือนเป็นการเอาชนะความกลัวของตัวเอง เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่สนใจและอยากมาสมัครกัน TechJam 2019 by KBTG ทางเราเปิดรับสมัครและทดสอบรอบแรกไปพร้อมๆกัน วันนี้จนถึงวันที่ 11 พ.ย. 2562 นี้ 

เตรียมทักษะมาพร้อมแล้ว อย่าพลาดโอกาสลองสนาม ผู้ที่สนใจจะมาเดี่ยวหรือคู่ก็ได้ เพียงอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา กรอกใบสมัครและรับโจทย์การแข่งขันรอบแรกทางออนไลน์ได้ที่ techjam.tech และติดตามข่าวสารของ TechJam ได้ที่ Facebook page:KBTG Live

บทความนี้เป็น AdvertorialRELATED ARTICLE

Responsive image

‘ความไม่แน่นอน’ ของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นและวิธีการรับมือ

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ ต้องต่อสู้กับ ‘ความไม่แน่นอน’ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากวิกฤติทางการเมืองและโรคระบาด ผลกระทบเหล่านี้สะท้อนถึงความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยได้รับอิท...

Responsive image

ฟังทัศนะ Bill Gates : ปัญหาโลกร้อนแก้ไม่ได้หากขาดนวัตกรรม

Bill Gates มหาเศรษฐีอันดับ 5 ของโลก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน Zero Podcast ของ Bloomberg ที่เผยแผร่เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา เกี่ยวกับมุมมองทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยควบคุมการ...

Responsive image

สาระจาก Tesla AI Day : Optimus หุ่นยนต์มนุษย์ กับการ Cross-Over เทคโนโลยีครั้งสำคัญในจักรวาลTesla

Tesla AI Day รวมไฮไลต์สำคัญ การอัพเดทซอฟร์แวร์ฮาร์ดแวร์ AI และ FSD กับการเปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบล่าสุด หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus คลื่นลูกใหม่ที่ถูกยกให้เป็นผลงานชิ้นสำคัญในปีนี้ของ...