ไอเดีย Startups ไทยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ใช้ชีวิตง่าย ปลอดภัยกว่า | Techsauce

ไอเดีย Startups ไทยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ใช้ชีวิตง่าย ปลอดภัยกว่า

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ลุกลามไปทั่วโลก การใช้ชีวิตปกติในวันนี้จึงเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก ปัจจุบัน Startups ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะมาจากความสามารถในการตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคได้ตรงจุดและสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้ผ่านโทรศัพท์ Smart Phone แต่ปัจจุบันนวัตกรรมที่คิดออกมานำเสนอให้ผู้ใช้นั้น จะต้องทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัย ใช้ง่ายและห่างไกลโรคติดต่อ ในสภาวะที่เราประสบภัยจากโรคระบาดนี้ สำหรับทางภาครัฐ 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จึงมีโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน Startups ในช่วงโควิค 19 และแนะนำ 4แอปพลิเคชั่นที่จะช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ใช้ชีวิตง่าย ปลอดภัยกว่า

จอดสบาย (Jordsabuy)

จอดสบายเป็นธุรกิจ  Startup ที่เข้ามาแก้ปัญญาให้แก่คนเมืองในการค้นหาที่จอดรถ สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับพื้นที่ ที่สามารถให้บริการที่จอดรถได้ เปลี่ยนที่ว่าง สร้างรายได้ อีกทางเราริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม Smart Parking เพื่อช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อการบริหารจัดการลานจอดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และราคาที่เข้าถึงได้ 

ช่วยแก้ Pain Point หรือมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร?

 • Jordsabuy Platform ให้บริการในรูปแบบ เว็บไซต์ และ โมบายแอปพลิเคชัน ในการเชื่อมโยงผู้กำลังค้นหาที่จอด สู่ลานจอดรถ ด้วย Concept. Plan Pay Park, และระบบบริหารจัดการลานจอดรถ Cloud Parking Management ที่เข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการลานจอดรถง่ายขึ้น พร้อมระบบวิเคราะห์รายได้และรายงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการ 
 • ปัญหาที่จอดรถเป็นปัญหาที่อยู่กับคนไทยมาเป็นระยะเวลานาน ยิ่งปริมาณการ ใช้งานรถยนต์มากขึ้น Pain Point ก็หนักขึ้นเราจึงเข้ามาจัดการปัญหาดังกล่าวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าการหาที่จอดรถในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น การใช้บริการที่จอดรถเพื่อเป็น Transportation Hub ไปสู่การใช้งาน การเดินทางสาธารณะ 

มวยไทยโอเค / MuayThaiOK

เป็น platform ขายคอร์สเรียนมวยไทย และการแข่งขันชกมวยไทย online ทั่วประเทศไทยรวมถึงในต่างประเทศด้วย เนื่องจากมวยไทยได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เรายังช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องขอการค้นหาข้อมูลของค่ายหรือคอร์สเรียน รวมไปถึงสถานที่ที่ทางลูกค้าต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น

ช่วยแก้ Pain Point หรือมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร?

 • เป็นตัวกลางบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือกิจการมวยและชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนมวยไทยให้สามารถค้นหาข้อมูล หรือข่าวสารของแต่ละค่ายได้เองล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาเมื่อมาหน้าค่ายแล้วไม่ตรงกับความต้องการทำให้ชาวต่างชาติผิดหวังที่จะเรียนมวยไทย 
 • ช่วยเป็นตัวกลางลดปัญหาด้านภาษาในการสื่อสารกับทางค่ายมวยหรือครูมวยที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้มากนัก จึงทำให้ล้มเลิกการเรียนมวยไทยไปทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และค่ายมวยก็สูญเสียรายได้ไปโดยไม่จำเป็น เราจึงเล็งเห็นและได้แก้ไข

Raise Genius School

Raise genius School สถาบันสอนเสริมทักษะด้วย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการ ออกแบบ ประดิษฐ์ โค้ดดิ้ง ซึ่งเป็นการเรียนแบบ Project based Learning โดยใช้นวัตกรรม 3D e Learning on Cloud จนกระทั่งเทคโนโลยี AR และ VR เพื่อเสริมสร้าง แรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ผู้เรียนมีทักษะรอบด้าน ทั้ง Soft skill และ Hard Skills จนกระทั่งมีบุคลิกของนักประดิษฐ์ หรือว่า Maker 

ช่วยแก้ Pain Point หรือมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร?

 • สอนนักเรียนด้านออกแบบ เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ และ การ Coding ในระดับ ประถม และมัธยมด้วยสื่อหุ่นยนต์ จากเดิมการเรียนรู้ของเด็กประถมและมัธยมที่ร่ำเรียนในระบบ เด็กจะขาดการพัฒนาทักษะด้าน SoftSkill อย่างมาก เช่น ขาดการฝึกคิดเป็นระบบ, การดึงจินตนาการ, ฝึกแก้ปัญหา, ฝึกการนำเสนอรวมถึงทางด้าน HardSkill ซึ่งปัจจุบันเด็กจะขาดการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์ และ การเรียนโปรแกรม
 • จัดตั้งห้องเรียนหุ่นยนต์ พร้อมสื่อนวัตกรรม 3D-eLearning และ อบรมครูผู้สอนวิชาหุ่นยนต์ ให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศที่สนใจทั้งวิชาหุ่นยนต์ และ ชุมนุมหุ่นยนต์ โดยผ่าน Smart Class Room จากเดิมโรงเรียนทั่วไป จะมีรายวิชาการสอนตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เมื่อเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ เริ่มเข้ามามากขึ้น ทางโรงเรียนจึงอยากจะสนับสนุน และ ส่งเสริมเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในการสร้าง การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น

TAPTAP EVERYDAY + แท๊บแท๊บ เอฟเวรี่เดย์

TAPTAP HYGIENE STICK เป็น New Normal item ที่ช่วยในการสัมผัสสิ่งของที่เราไม่มั่นใจในความสะอาดนั้นโดยตรง สามารถใช้ได้ทั้งการกด เช่น กดปุ่มลิฟต์ กดปุ่มชักโครก, การเกี่ยว เช่น เกี่ยวฝาถังขยะ เกี่ยวฝาโถส้วม รวมไปถึงการผลัก เช่นการเปิดและผลักประตู และยังมีที่เก็บหน้ากากชั่วคราวด้วย เราออกแบบให้แยกส่วนที่ควรสัมผัสและไม่ควรสัมผัสอย่างชัดเจน ตัวด้ามแข็งแรงทนทาน (ไม่หัก) ทำความสะอาดง่าย ไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา 

ช่วยแก้ Pain Point หรือมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร?

 • ทำออกมาในรูปแบบ ACCESSORY (เน้นการสวมใส่แทนการพกพา) ให้ติดตัว เพื่อให้สะดวกในการใช้ตลอดเวลา ซึ่งมีทั้งรุ่นทึบและรุ่นโปร่งแสง และมีถึง 10 สี เพื่อที่จะ mix and match กับการแต่งกายได้ในทุกๆ วัน ซึ่งก็คือ concept ของแบรนด์ TAPTAP EVERYDAY เป็น NEW NORMAL BUDDY หยิบพกสะดวก ใช้งานง่ายและสะดวก เหมาะกับชีวิตที่ต้องการการเตรียมพร้อมในแต่ละวัน
 • ตั้งแต่เกิดเรื่องโควิด สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้น แต่ความกังวลเรื่องการสัมผัสมันไม่ได้หายไป และก่อนหน้านี้ สินค้าสดการสัมผัสส่วนใหญ่ ไม่สะดวกต่อการพกพา ทำให้หลายคนมีแต่ไม่ได้ใช้ ซึ่งTAPTAP เป็น accessory ที่ติดตัวอยู่ตลอด กังวลตอนไหนใช้ได้ตอนนั้น 
 • TAPTAP มีที่เก็บหน้ากากชั่วคราว เพื่อลดการสูญหายหรือลืมบ่อยๆ และยังทำให้เรามีพื้นที่ประจำในการเก็บให้มัน
 • ปรับจาก item ที่ช่วยเรื่องสุขอนามัยที่จำเจ ให้เป็นเรื่องที่สนุก เพิ่ม energy บวกให้กับทุกวันที่สวมใส่ ทำให้ outfit ดูมี detail มากขึ้น
 • TAPTAP ปรับการใช้ได้หลากหลาย นอกจากจะเก็บหน้ากาก ยังสามารถที่จะติดกับบัตรคอนโด บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน หรือ นักศึกษา

ติดตาม Startups ไทยที่มีโซลูชั่นและบริการดีๆ ได้ใน “Startup Marketplace is Live Now” รายการที่จะช่วยสร้างช่องทางการตลาดให้กับ Startups ไทย ในช่วงสถานการณ์วิกฤต โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  และข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ FB Page: Startup Thailand และ FB Group: Startup Thailand Marketplace

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

แนะเทรนด์ลงทุนในสตาร์ทอัพปี 2024 พร้อมช่องทางใหม่ในการระดมทุนจากงาน KATALYST TALK MEETUP #3

บทความที่เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพควรอ่านเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเผชิญความท้าทายในปีนี้ จากการรับฟังภายในงาน KATALYST TALK MEETUP #3 ‘Navigating the Startup Challenges in 2024 and Beyond’...

Responsive image

เตรียมพบกับงาน SEA Blockchain Week 2024 (SEABW) ยกขบวนกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน และ Web 3 ระดับโลกกว่า 100 คน มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่เมืองไทย

Southeast Asia Blockchain Week หรือ SEABW งานด้านบล็อกเชนสุดยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค ที่เตรียมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ True ICON HALL ช...

Responsive image

กระทรวง AI : เมื่อ AI อันตรายเกินกว่าจะปล่อยไว้ โลกเร่งออกกฎควบคุม

AI กลายเป็นสิ่งที่ต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมาย และต้องถูกจับตาดูโดยหน่วยงานของรัฐบาลอย่าง ‘กระทรวง AI’ ที่มีอำนาจ และความสำคัญไม่แพ้หน่วยงานอื่น ๆ แต่ทำไม AI ต้องถูกควบคุมโดยรัฐบาล ? กร...