InsurTech x Lifestyle สู่เวที Thaivivat Innovation Awards ผลักดันเยาวชนสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน | Techsauce

InsurTech x Lifestyle สู่เวที Thaivivat Innovation Awards ผลักดันเยาวชนสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ด้วยการดำเนินธุรกิจบนหลักการแห่งความยั่งยืน ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สังคม ด้วยการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมในอนาคตเป็นหลัก เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงของคนไทยได้อย่างยั่งยืน โดยการผลักดันและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการประกันภัยมาโดยตลอด

ภายใต้การตระหนักถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า และพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงจังหวะการใช้ชีวิต ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการประกันภัย ที่ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยอย่างเต็มรูปแบบ และตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างลงตัว  

โดยโครงการ Thaivivat Innovation Awards Season 2 หรือ โครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ จึงถูกดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับจากโอกาสครบรอบ 71 ปีของประกันภัยไทยวิวัฒน์  ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายคือสร้างการรับรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยให้กับคนไทย รวมถึงสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเพื่ออนาคตและสามารถนำไปต่อยอดช่วยจัดการความเสี่ยงในสังคมได้จริง ภายใต้แนวคิด ‘ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ’ โดยใช้เทคโนโลยี IoT, AI, Big Data หรือเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมประกันภัย ซึ่งจะถูกนำไปต่อยอดช่วยจัดการความเสี่ยงให้กับผู้คนได้ในอนาคต ทั้งนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับทีมที่ชนะเลิศ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมถึงส่งเสริมให้เข้าฝึกประสบการณ์จริง ด้านการพัฒนานวัตกรรมประกันภัยกับบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้งานจริง 

ซึ่งโครงการดังกล่าว มีเยาวชนทั่วประเทศให้ความสนใจ และมีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 100 ทีม  นับว่าเป็นโครงการที่เยาวชนให้ความสนใจไม่น้อย ประกอบกับความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำอย่าง  NIA หรือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), NECTEC สวทช. หรือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด และ AIS Business  ที่ได้นำความรู้ และความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรมาช่วยเสริมองค์ความรู้ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยที่เกิดขึ้นได้จริง เพราะ InsurTech กำลังเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นและมีประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยในมุมของผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ตรงจากเทคโนโลยีเหล่านี้ที่เข้ามาช่วยเพิ่มความรวดเร็วและสะดวกสบาย เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น อาทิ สามารถค้นหาและเปรียบเทียบประกันภัยที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถตรวจสอบสถานะหรือเคลมประกันภัยด้วยตัวเองได้จากทุกที่ทุกเวลา เข้าถึงการประกันภัยได้สะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งประโยชน์กับบริษัทประกันภัย ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวและพฤติกรรมลูกค้าเพื่อเลือกประกันที่เหมาะสมกับแต่ละราย พิจารณาและอนุมัติประกันภัยให้ลูกค้าแบบออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบประกันภัย ช่วยลดความซับซ้อนในการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าประกันภัยได้อีกด้วย

ผลักดันนวัตกรรมประกันภัย นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เพราะเยาวชนคืออนาคตของประเทศ ดังนั้นการปลูกฝังและผลักดันเสริมสร้างการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เติบโตอย่างสวยงาม และเพื่อการจัดการความเสี่ยงในอนาคตอย่างยั่งยืน นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ Thaivivat Innovation Awards Season 2 นี้ ได้ต่อยอดความสำเร็จมาจาก Season 1 ที่จะช่วยผลักดันเยาวชนให้ได้เรียนรู้การนำเสนอ การต่อยอดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านประกันภัย ซึ่งจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ก็เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดแนวคิดโครงการด้านนวัตกรรมประกันภัย ที่สามารถต่อยอดเป็นโครงการที่ช่วยจัดการความเสี่ยงให้กับสังคมไทยได้จริง อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง นวัตกรรม และ ไลฟ์สไตล์ ด้านประกันภัย  อีกด้วย

ที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะจุดประกายให้เยาวชนกล้าคิด กล้าลงมือทำในนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ที่ต่อยอดในการช่วยเหลือสังคมไทยได้จริง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เป็นอนาคตของประเทศ

“Thaivivat Innovation Awards ครั้งที่ 2 จะเป็นแพลตฟอร์มในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดให้กับเด็ก และเยาวชน เพราะเด็ก ๆ เหล่านี้เป็นอนาคตของชาติ ถ้าเราได้เริ่มสนับสนุนตั้งแต่ตอนที่พวกเขากำลังศึกษา อนาคตของประเทศไทยก็น่าจะดียิ่งขึ้น ซึ่งไทยวิวัฒน์เองพร้อมจะเป็นหนึ่งแรงที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ต่อไป”  นายเทพพันธ์กล่าว

โดยประกันภัยไทยวิวัฒน์มุ่งมั่นในการเข้าไปบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจเพื่อวางแผนป้องกันความเสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมประกันภัยจึงต้องไม่หยุดอยู่กับที่ ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ที่ตอบโจทย์ของผู้ซื้อประกันซึ่งต้องการลดเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์การประกันภัยของบริษัทจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนานวัตกรรม InsurTech ภายใต้แนวคิดหลักประกันที่ให้ความคุ้มครอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศ ที่ตอบโจทย์การนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วย

Thaivivat Innovation Awards Season 2 ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา หลังจากได้มีการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดกว่า 100 ทีมทั่วประเทศ และคัดเหลือเพียง 8 ทีม สุดท้ายของโครงการฯ เพื่อขึ้นเวทีเพื่อเสนอแนวคิดกับคณะกรรมการ และทีมที่ชนะเลิศได้แก่  ทีม JIMMY SOY 3 เยาวชนรุ่นใหม่จากรั้วมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยนำเสนอนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์กับประกันภัย Lock Speed ในคอนเซป Safe Speed, Safe Cost, Safe Life ที่เป็นแอปพลิเคชันประกันภัยรถยนต์ ส่งเสริมการลดการเกิดอุบัติเหตุ จากพฤติกรรมการขับรถ พร้อมบริการครบวงจร One stop service application ที่จับพฤติกรรมการขับรถของผู้ใช้งาน และจะได้รับ Coin หรือระบบ ECM เพื่อสามารถดูแลสภาพรถ เลือกซื้อประกันที่ต้องการ และมีระบบเซอร์วิสต่างๆ ครบ จบ ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้งานเป็นหลัก ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และสามารถนำไปต่อยอดได้จริง

โดย ทีม JIMMY SOY 3  เล่าถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า 

“นับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ได้รับกลับมาจากการแข่งขัน และได้รับความรู้หลากหลายที่หาไม่ได้จากที่อื่น เช่น เพื่อนร่วมทีมเพราะต่างคนต่างมีความสามารถในแนวทางของตัวเอง จนถึงจุดที่เราปรับตัวแบ่งหน้าที่กันชัดเจน แล้วเราก็ทำออกมาได้ดี ทำให้มองเห็นว่าอะไรเป็น Pain point ที่จะนำไปต่อยอดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ได้ เพราะสิ่งที่นำเสนอคือการสร้างประกันภัยรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคอย่างชัดเจน ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย”

บทสรุปความสำเร็จสำเร็จของโครงการ และอนาคตเพื่อคนไทย

นับว่า Thaivivat Innovation Awards Season 2 เป็นโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้เปิดโอกาสและพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมด้านประกัยภัย ที่จะต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันภัยที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถเอาความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ ไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมด้านอื่นๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยได้มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการกับความเสี่ยง เพื่ออนาคตที่ดีอีกด้วย ติดตามรายละเอียดโครงการ หรือสนใจประกันภัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaivivat.co.th โทร.1231  

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

BD และ Sales อาชีพดาวรุ่ง เงินเดือนขึ้นแรง สวนทางวิศวฯ โดนลดเงินมากที่สุด

Startup ในอาเซียนยอมทุ่มเงินค่าจ้างให้ตำแหน่ง Business Development (BD) และ Sales เพิ่มขึ้นถึง 20% ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจพยายามสร้างเงินสด ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการระดมทุน...

Responsive image

10 เทรนด์ 2024 จาก Gartner ที่ Technology Provider ต้องจับตา

Gartner เผย 10 เทรนด์ที่ผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) ต้องจับตามองในปี 2024 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง...

Responsive image

Banpu แต่งตั้ง 'สินนท์ ว่องกุศลกิจ' นำทัพธุรกิจพลังงานสู่อนาคตแห่งความยั่งยืน เผยปี 66 กำไร 5.34 พันล้านบาท

เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่! Banpu มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เผยปี 66 กำไรสุทธ...