เทรนด์โลกในทศวรรษต่อไปและการเป็นผู้นำธุรกิจในยุค VUCA World | Techsauce

เทรนด์โลกในทศวรรษต่อไปและการเป็นผู้นำธุรกิจในยุค VUCA World

จากงาน Techsauce Global Summit ในวันที่สอง (27 สิงหาคม 2565) ที่ผ่านมา คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ Navigating the Business Trends That Will Shape the Next 10 Years

เทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาตลอดและจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป โดย WHA จะให้ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจ ดังตัวอย่างเช่น Web 3.0, Metaverse, แนวคิด Green ที่ส่งผลให้ธุรกิจขนาดใหญ่ต้องปรับกระบวนการทำงานให้ปล่อยคาร์บอนลดลง ให้สอดรับนักลงทุนที่จะลงทุนในธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนน้อย ส่งผลให้แนวคิด Net Zero รถยนต์ไฟฟ้า หรือการทำงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นหนึ่งในเทรนด์สำคัญ

โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง (Demographic Shift) ไป ที่หลายประเทศทั่วโลกจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในปี 2050 (เมื่อเทียบกับปี 2020) นิสัยและพฤติกรรมของคนในเจเนอเรชันใหม่จะแตกต่างออกไป อัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจสุขภาพ (Healthcare) และความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) เติบโตขึ้น และการนำเทคโนโลยีมาทำงานแทนจำนวนวัยแรงงานที่ลดลงจะเป็นสิ่งจำเป็น

จากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว WHA จึงปรับรูปแบบของธุรกิจ ที่มุ่งไปที่ 4 เรื่องคือ การขนส่ง (Logistics), การพัฒนาอุตสาหกรรม, สาธารณูปโภคและพลังงาน และแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมีทำการทำวิจัยเพื่อมุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามายกระดับการทำงาน ตั้งแต่

  • คลังเก็บสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse) ที่จะนำเอาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยทำงาน 
  • Metaverse ที่เชื่อมโยงโลกโลกจริงและดิจิทัล โดยมีเทคโนโลยีเช่น Blockchain, NFT, AI เข้ามาเป็นเบื้องหลัง
  • Quantum Computing ที่สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วสามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่ง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือการเข้ารหัสข้อมูล
  • Green Transportation ที่มุ่งไปที่ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า

นอกจากเทคโนโลยีทั้ง 4 เรื่องแล้ว การพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นอัจฉริยะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การนำ IoT มาใช้ การบริหารจัดการน้ำ การจัดการของเสีย การจัดการพลังงาน รวมถึงการเก็บข้อมูลของส่วนต่าง ๆ มาเพื่อช่วยในการบริหารจัดการและสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ ๆ

นอกจากการพัฒนาการทำงานภายในองค์กรแล้ว องค์กรยังต้องมีความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เช่น WHA ได้ร่วมมือกับ ปตท. และ SERTIS เพื่อทำ Smart Microgrid ในพื้นที่อุตสาหกรรม

ในช่วงสุดท้ายคุณจรีพรได้เล่าถึงความยากของการเป็นผู้บริหารในยุค VUCA World (VUCA มาจากคำว่า Volatile-ความผันผวน, Uncertain-ความไม่แน่นอน, Complex-ซับซ้อน, Ambiguous-คลุมเครือ) ที่ธุรกิจต่าง ๆ ได้ผ่านความยากมาตลอดช่วงหลายปีนี้ แต่การเป็นผู้นำนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ‘Mindset’

Mindset ของผู้นำต้องเชื่อว่า ‘ฉันสามารถทำได้ทุกอย่าง’ ความหมายคือ ต้องเชื่อว่าจะทำได้สำเร็จ โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกันวิกฤต ผู้นำต้องใจเย็นไม่ตื่นตูม วิเคราะห์สถานการณ์ และนำข้อมูลมาใช้ เมื่อมี Mindset ที่ถูกต้อง ผู้นำจะเปลี่ยน VUCA ให้เป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้นำคือ Vision-มีวิสัยทัศน์, Understand-เข้าใจ, Clarity-มีความชัดเจน, Agility-มีความคล่องแคล่ว

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

AI จะมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ ด้วยพลัง Spatial Intelligence ยุคใหม่ของ AI ที่ใกล้เป็นจริงขึ้นทุกวัน

การสร้างรูป การเข้าใจองค์ประกอบของโลก ไม่เพียงพอสำหรับ AI อีกต่อไปแล้ว Fei-Fei Li ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์มองว่า อนาคตต่อไปของ AI คือ การมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ...

Responsive image

RWA อนาคตแห่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของโลกยุคใหม่ ที่ทุกคนเข้าถึงได้

SCBX ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความรู้เรื่อง Real World Asset (RWA)...

Responsive image

BYD : เปิดจักรวาลรถ EV ที่จะล้ม Tesla มีดีอะไร ทำไมถึงขายดี ?

BYD ประกาศยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าล้วน สูงถึง 526,000 คันในไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 นับเป็นครั้งแรกที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD แซงหน้าผู้นำจากสหรัฐฯ อย่าง Tesla อย่างไม่น่าเชื่อ แต่ BYD มี...