เมื่อเอ่ยถึงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง หลายคนอาจไม่ได้นึกถึงอุตสาหกรรมนี้ในแง่ของการใช้เทคโนโลยี แต่อันที่จริงแล้ว อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเทคโนโลยีมากที่สุดในระดับโลก และเพื่อเจาะลึกความต้องการดังกล่าว Ananda UrbanTech บริษัทด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างและอยู่อาศัยในเครือ “อนันดา” บริษัทอสังหาฯ ชั้นนำของไทย ร่วมกับ Brick and Mortar Ventures VC ที่ลงทุนด้าน Construction Tech ในระดับโลก จึงร่วมกันจัดงาน World’s Leading-edge Construction Technology Symposium งานเสวนาอัพเดทความเคลื่อนไหว Construction Technology ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งอันใกล้และระยะยาว Techsauce ได้รับโอกาสเข้าร่วมฟังเสวนาดังกล่าว จึงขอสรุปเนื้อหาภายในงานให้ทุกท่านได้รับทราบไปพร้อมกัน

รู้จัก Brick and Mortar Ventures VC ผู้ผลักดัน Construction Tech ร่วมกับ Partner ระดับโลก

Brick and Mortar Ventures เป็น Venture Capital ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2015 เน้นลงทุนและจัดการทรัพย์สินใน Startup ขั้น Seed และ Series A ที่ทำ Solution ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และจัดการสิ่งปลูกสร้างทุกรูปแบบ ปัจจุบัน B&M บริหากจัดการเงินในกองทุนแรกมูลค่า 97.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากนักลงทุนและบริษัทในอุตสาหกรรมก่อสร้างชั้นนำ พร้อมกับ Partner เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง NASA และหน่วยงานราชการระดับประเทศอย่างสถาบันพัฒนาโครงการ กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ ร่วมด้วย

ปัจจุบัน B&M Ventures มี Startup ใน Portfolio 26 ราย ครอบคลุมทั้งการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง ระบบจัดการงานก่อสร้าง เทคโนโลยีด้านการปฏิบัติงานก่อสร้าง ไปจนถึงเทคโนโลยีตรวจสอบระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

4 เทรนด์ใหญ่ใน Construction Tech ที่เตรียมพลิกโฉมวงการก่อสร้าง

ในงานเสวนา World’s Leading-edge Construction Technology Symposium ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดไม่พ้นการอัพเดทเทรนด์เกี่ยวกับ Construction Technology ที่จะมีผลกับ “การก่อสร้าง” ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก Speaker ผู้เป็น Expert ในแวดวงก่อสร้างและเทคโนโลยีระดับโลก ประกอบด้วย Dr. John Millar Chief Strategic Development Officer, Ananda Development, Curtis Rogers, Principal, Brick & Mortar Ventures, Dr. Benjamin Coorey, Founder กับ CEO, ArchiStar และ Simon Gallagher, Director of Technical Services, Integrated Design

Dr. John กล่าวว่า เทคโนโลยีในแวดวงการก่อสร้างไม่ได้แค่สำคัญแต่คือความจำเป็น เพราะในอนาคตมนุษย์จะมีการปรับเปลี่ยนสภาพที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆ จนมีการประเมินกันว่าใน 40 ปีข้างหน้า เราจะ “ก่อสร้าง” สิ่งปลูกสร้างจำนวนมากจนเทียบเท่า “มหานคร” อย่าง New York กันทุกเดือน ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างขนาดมหาศาล จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ก่อนที่ควรต้องการของผู้คนจะไปถึงจุดนั้นจริงๆ

คุณ Curtis กล่าวว่า ทุกวันนี้ เทคโนโลยี ผู้ประกอบการ รวมถึงลูกค้า พร้อมเปิดรับการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างมากขึ้น แต่ทั้งนี้ ในการพัฒนา Solution ที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องเข้าไปแก้ปัญหาในทุกกระบวนการของการก่อสร้าง แต่จับเพียงบางปัญหาที่มี Impact ต่อคุณภาพของการทำงาน และเมื่อ Startup เริ่มทำ Solution จริงๆ ก็จะพบว่าพวกเขาสามารถทำได้มากกว่า 1 ขั้นตอนในการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้พวกเขา Scale ธุรกิจขึ้นมาได้

Speaker ทั้ง 4 ท่าน ได้แชร์เทรนด์เรื่อง Construction Technology ซึ่งเราสรุปเนื้อหาที่เกิดขึ้นเป็นเทคโนโลยีได้ทั้งหมด 4 หัวข้อ ประกอบด้วย

Artificial Intelligence

ทุกวันนี้เราปฏิเสธความร้อนแรงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้แม้แต่ในวงการก่อสร้าง ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนา Solution ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการตรวจสภาพและบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง เช่น Archistar.ai ผู้พัฒนา AI ช่วยนักออกแบบวางแผนการออกแบบอาคารโดยใช้ Big Data ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางลม แสงและเงา สภาพแวดล้อม เส้นทางคมนาคม รูปร่างและขนาดของแปลงที่ดิน ช่วยให้อาคารที่สร้างมีคุณสมบัติที่ดีตามวัตถุประสงค์ที่สุด และ Cumulus ที่พัฒนา AI วิเคราะห์ข้อมูล Internet of Things คอยตรวจสอบและคาดการณ์ความเสื่อมของอาคารไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ช่วยให้การบำรุงรักษาเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Robotics

ปฏิเสธไม่ได้ว่างานก่อสร้างเป็นงานที่ข้องเกี่ยวกับอันตรายทางกายของผู้ทำงานไม่น้อย ทั้งความสูง ความร้อน สารเคมี เทคโนโลยีที่น่าจับตามองต่อไปจึงเป็นการนำ “หุ่นยนต์” เข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง โดยปัจจุบัน มี Startup ที่ชื่อว่า CANVAS Construction Robotics ได้พัฒนาหุ่นยนต์สำหรับทาสีผนังภายในอาคาร ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการที่คนต้องเผชิญกับสารเคมีอันเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวแล้ว หุ่นยนต์ของ CANVAS ยังทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่าคนอย่างชัดเจน ทั้งใช้ระยะเวลาน้อยกว่า ใช้สีและสารเคมีน้อยกว่า งานที่ได้เองก็มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานกับสารเคมีโดยคน ช่วยลดอุบัติเหตุและความเสียหาย อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีก่อสร้าง Robotic จึงเป็นอีกเทคโนโลยีที่หลายคนจะแพร่หลายในแวดวงก่อสร้างอย่างแน่นอน

เป้าหมายของการเทคโนโลยีต่างๆ คือยับยั้งและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคน

Computer Vision

ถือเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มีส่วนช่วยเหลือในงานก่อสร้างอย่างมาก การที่คอมพิวเตอร์สามารถมองและเข้าใจสิ่งปลูกสร้างได้จะช่วยให้การจัดการขั้นตอนของงานก่อสร้างดำเนินไปอย่างสะดวก ทั้งการฉายภาพเทียบสิ่งปลูกสร้างในไซต์งานกับแบบแปลน ช่วยทั้งการวางแผนจัดการและตรวจสอบความถูกต้องของงานสร้างได้แม่นยำรวดเร็ว ยิ่งเมื่อภาพของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดได้บันทึกเป็นแบบดิจิทัลก็สามารถส่งเป็นข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องทางออนไลน์ได้ ตัวอย่างเช่น Solution ของ HoloBuilder ที่พัฒนา Process Tracking โดยใช้ Computer Vision เข้าช่วย เป็นประโยชน์ทั้งการวางแผนก่อนก่อสร้าง (Pre-Production) การตรวจสอบขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง (Production) และการส่งต่องานไปยังผู้รับเหมาส่วนต่อไป (Post-Production)

Automation

เทรนด์สุดท้ายที่เราจะได้เห็นในแวดวงก่อสร้างคือการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการทำงานโดยอัตโนมัติหรือ Automation ยิ่งเฉพาะในการจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูง การใช้ Automation จะช่วยให้ขั้นตอนต่างๆ ดำเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดได้มาก ปัจจุบัน Automation ได้ผสานอยู่ในหลายขั้นตอนของการก่อสร้าง ทั้งการออกแบบ การคำนวณค่าต่างๆ การประเมินทรัพยากร ต้นทุน ไปจนถึงการเฝ้าระวังข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุภายในไซต์งาน

ทุกอย่างที่ “คาดการณ์ได้” และ “ทำซ้ำได้” ควรจะแทนที่ด้วย Automation ทั้งหมด เพื่อลดข้อผิดพลาดโดยมนุษย์ซึ่งในวงการก่อสร้างจะสร้างความเสียหายอย่างมากมาย

บทความนี้เป็น Advertorial


RELATED ARTICLE

Responsive image

การคาดการณ์เทคโนโลยีของปี 2017: เราจะได้เห็นการประยุกต์ใช้ในวงการที่ไม่เคยเห็นกันมากขึ้น

ด้วย Portfolio ที่ประกอบด้วยรายชื่อระดับโลก อย่างเช่น บริการเรียกรถโดยสาร Uber และผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพหัวใจอย่าง iRhythm ทำให้ทีมงานของ Norwest Venture Partners มีภูมิทัศน์ท...

Responsive image

บุกศูนย์นวัตกรรม Blockchain ของ IBM ที่สิงคโปร์พร้อมกรณีศึกษาการใช้งานจริง

ในงาน Krungsri Consumer Innovation Press Trip ที่สิงคโปร์ จัดโดยบริษัท Krungsri Consumer  ทีมกองบรรณาธิการ techsauce มีโอกาสได้เยี่ยมชมบริษัทชั้นนำมากมายที่นั่น หนึ่งในบริษัทที่เรา...

Responsive image

ทำความเข้าใจ Blockchain ใน 5 นาที สำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับ FinTech

Blockchain (บล็อกเชน) คำศัพท์ใหม่ ที่เราเริ่มได้ยินตามสื่อต่างๆ รวมถึงตามงานสัมมนากันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน FinTech บทความนี้ผู้เขียนตั้งใจจะขออธิบาย concept ของมัน โดยเฉพ...