E-Sport กีฬาใหม่ที่กำลังมาแรงในยุคนี้ และยังเป็นมากกว่าเด็กเล่มเกม แต่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพได้ในอนาคต แล้วปัจจุบันเอกชนและหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนเพียงพอหรือยัง? 

RELATED ARTICLE

Responsive image

ฟัง 3 กลยุทธ์รักษา Talent จาก Mark Buchanan กรรมการผู้จัดการ Fitness First

เมื่อเกมธุรกิจหลักของ Fitness First เกี่ยวข้องกับ 'คน' การบริหาร Passion ของพนักงานอยู่เสมอจึงเป็นกุญแจสำคัญของการทำธุรกิจให้ยั่งยืน อ่านกลยุทธ์รักษา Talent ที่ทำให้ Evolution W...

Responsive image

ทดลองใช้ K PLUS สแกน QR Code ชำระเงินที่สิงคโปร์

หลังจากที่ทาง K PLUS อัพเดทฟีเจอร์ใหม่ให้เราสามารถใช้จ่ายผ่านการสแกน QR Code ในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์และญี่ปุ่นได้แล้ว ทีมงาน Techsauce ที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สิงคโปร์จึงทดลอ...

Responsive image

ภารกิจพลิกวิกฤตช่อง 3 พร้อมหาน่านน้ำใหม่ โดย อริยะ พนมยงค์

ภารกิจระยะสั้นที่ต้องพลิกวิกฤตของช่อง 3 จากอุตสาหกรรมทีวีซึ่งกำลังถดถอย พ่วงด้วยภารกิจระยะยาวในการสร้างธุรกิจใหม่ ภายใต้การนำของ อริยะ พนมยงค์ ซึ่งข้ามจากโลกธุรกิจเทคโนโลยีมานำธุรก...