นวัตกรรม อีกหนึ่งความหวังในการเติบโตของประเทศไทย | Exec Insight EP.73 | Techsauce

นวัตกรรม อีกหนึ่งความหวังในการเติบโตของประเทศไทย | Exec Insight EP.73

“นวัตกรรมทำคนเดียวไม่ได้ นวัตกรรมต้องทำร่วมกัน” มาร่วมพิสูจน์แนวทาง และภารกิจหลักจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ (NIA) กับการผลักดันนวัตกรรม รวมถึงการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายเข้าไปในตลาด Southeast Asia

Techsauce ได้รับโอกาสพิเศษในการพูดคุยกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้นำทางด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทย มาดูกันว่า ภารกิจหลักจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กับการผลักดันนวัตกรรม รวมถึงการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายเข้าไปในตลาด Southeast Asia 

  1. NIA กล่าวถึง ‘ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม’ บ่อยครั้ง เพื่อสื่อถึง สตาร์ทอัพ หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งเป็น Economic Warriors หรือ นักรบสายพันธุ์ใหม่ในด้านเศรษฐกิจ เพราะหากธุรกิจมีการเติบโตมาก ก็จะยิ่งมีอิมแพ็กต่อเศรษฐกิจและสังคมมาก

  2. NIA เป็นองค์การมหาชนที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 สำหรับความเคลื่อนไหวในช่วงแรก สนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ด้วยการให้ทุนเพียงอย่างเดียว ต่อมาเห็นว่าการให้ทุนเพียงอย่างเดียวไม่ครบตามวัตถุประสงค์หรือขอบเขตการจัดตั้ง NIA ดังที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางนโยบายขับเคลื่อนนวัตกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ การสร้างกลไกทางการเงินเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การสร้างความตระหนักและการรับรู้เรื่องนวัตกรรม การใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฯลฯ จึงหันมามาทำสิ่งที่นอกเหนือจากการให้เงินทุน (Non-financial) ไม่ว่าจะเป็น การจัดอีเวนต์ การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งโดยจัดทำ Startup Thailand League ซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพให้ขับเคลื่อนต่อไปได้

  1. นอกเหนือจากการสร้างสตาร์ทอัพที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายแล้ว อีกขาที่ NIA ต้องการส่งเสริม คือ ทำให้เอสเอ็มอีมีศักยภาพและสามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้ แต่หากเอสเอ็มอีสร้างไม่ได้ อาจแนะให้เอสเอ็มอีใช้นวัตกรรมหรือบริการของสตาร์ทอัพ เพื่อทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้ดีขึ้น หรือเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมได้

  1. เนื่องจากประเทศไทยมีเอสเอ็มอีที่ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจอยู่น้อย และที่ผ่านมา ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยขับเคลื่อนด้วย บริษัทขนาดใหญ่ (Large Enterprise) แต่หากจะให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตมากกว่าที่เป็นอยู่ บริษัทขนาดใหญ่อาจเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง (Brotherhood) เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน พัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีความเชื่อมโยงกับนวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นได้

  1. ด้วยความที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้กระทรวง อว. ร่วมทำงานกับบริษัทเอกชนมามาก เมื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจึงนำผลงานวิจัยที่มีอยู่อย่างหลากหลายมาช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยสามารถทำได้จริงและ ‘แยกออกมาเป็นธุรกิจ (Spin off)’ ที่สร้างรายได้ให้ได้ และจะกระตุ้นให้มีการทำ Research Utilization มากยิ่งขึ้น

  1. ขอบเขตของอุตสาหกรรมที่ NIA สนับสนุน มี 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1) ด้านเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ที่รวม Food Tech และครอบคลุมถึงเกษตรสมัยใหม่ เช่น เรื่อง Food For The Future เพื่อแก้ปัญหาเรื่องอาหารขาดแคลนในอนาคต 2) ด้านการแพทย์และสุขภาพ (Medical & Healthcare) หลังจากเปิดประเทศก็มีต่างชาติมาใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนจำนวนมาก หากนำนวัตกรรมเข้าไปตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากก็จะยิ่งสร้างอิมแพ็กในเวทีโลกได้มาก 3) ด้านการท่องเที่ยว (Tourism) จากเดิมที่มีนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวจำนวนมากก็นำมาปรับใช้กับภาคการท่องเที่ยว ร่วมกับการสร้างนวัตกรรมขึ้นใหม่ นอกจากนี้ NIA ยังร่วมมือกับ ททท. และทีเส็บ จัดอีเวนต์หรืองานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ 4) ด้านการ และ 5) ด้าน 

  1. NIA มีภารกิจที่จะทำงานร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ในการ ‘ให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม’ เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่บ่งบอกว่า ‘นวัตกรรม’ ต้องร่วมกันทำ

  2. ในอนาคต NIA จะประกาศกลไกการให้ทุนในรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับสิ่งที่จะมาส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือทำให้นวัตกรรมเข้าใกล้ตลาด มีการซื้อขายและใช้งานมากยิ่งขึ้น (Commercialization)

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Orbix Tech เปิดตัวนวัตกรรมการเงินและโปรเจกต์คารินา ร่วมกับกสิกรไทยและเจพีมอร์แกนในงาน Money 20/20

Orbix Tech โชว์นวัตกรรมการเงินที่งาน Money 20/20 เปิดตัวโปรเจกต์ Carina ซึ่งเป็นความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทยและ JP Morgan...

Responsive image

ปัญหาด้านเอกสารและการบัญชีจะหมดไป เมื่อมี AI มาเป็นผู้ช่วยชั้นดี

หมดปัญหากับงานบัญชี หรืองานเอกสารที่น่าปวดหัว เพราะ Microsoft Azure AI จะมาช่วยแก้ไขงานเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ!?...

Responsive image

วงการหนังต้องเปลี่ยนไป เพราะ AI จริงหรอ?

ในยุคนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นผู้ช่วยมนุษย์ อำนวยความสะดวกในหลากหลายด้าน แล้วจะเป็นอย่างไร ถ้า AI ความสามารถของมันดันเก่ง และฉลาดเกินมนุษย์อย่างพวกเราไป...