เจาะเบื้องหลัง Infinitas by Krungthai เรือเร็วที่จะออกหาโอกาสดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ของกรุงไทย โดยมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมที่เชื่อมโยง 5 Ecosystems ของธนาคาร ต่อยอดความสำเร็จจากฐานข้อมูลจำนวนมากที่จะใช้ประมวลผลให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด


RELATED ARTICLE

Responsive image

โครงการจองสิทธิไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2564 ผ่าน 'กระเป๋าสุขภาพ' (Health Wallet)

ความร่วมมือครั้งใหม่ ให้คนไทยได้รับสิทธิเข้าถึงวัคซีนได้ง่าย ๆ ผ่านการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยความร่วมมือของธนาคารกรุงไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรค ...

Responsive image

ภารกิจ MISSION X เมื่อ Digital Transformation ต้องเริ่มจากผู้บริหาร

Digital Transformation จะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจาก ‘ผู้บริหาร’ แล้วผู้บริหารจะต้องเริ่มต้นอย่างไร? จึงเกิดเป็นภารกิจ Mission X หลักสูตรของผู้บริหารระดับสูง...

Responsive image

เจาะกลยุทธ์การตลาดแบบ 'Direct To Consumer' ที่แบรนด์ไม่ควรมองข้าม

การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำการตลาดแบบ Direct To Consumer ถือเป็นกลยุทธ์ที่แบรนด์ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และให้บริการแก่ผู้บริโภคให้ได้อย่า...