SB’20 Chantaboon – Moonshots to Dream Food | Techsauce

SB’20 Chantaboon – Moonshots to Dream Food


ชมภาพบรรยากาศงาน SB’20 Chantaboon – Moonshots to Dream Food งานสัมมนาประจำปีของเหล่านักสร้างแบรนด์ผู้มุ่งใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสะพานสู่การพัฒนาสังคมธุรกิจให้เติบโต

โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ภายใต้แนวคิดการใช้ “อาหาร” เป็นจุดเปลี่ยน โดยได้รับความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจชั้นนำ ธุรกิจขนาดเล็ก และชุมชน

RELATED ARTICLE

Responsive image

การอยู่ร่วมกันของ Startup และ Corporate ใน Ecosystem จากมุมมอง MAX Ventures โดย PTG

ในยุคแห่งความผันผวนของธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจพลังงาน MAX Ventures ตอกย้ำการก้าวสู่ธุรกิจ Non-Oil ของ PTG...

Responsive image

The Business Opportunity for Open. Connect. Balance. with BCG Investment in Thailand

ประเทศไทยภายใต้แนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) ได้ให้ความสำคัญต่อการผลักดันแนวคิดนี้ ไม่เพียงแต่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้า...

Responsive image

Tech กับธุรกิจ Interior แนวคิดการบริหารใหม่ ที่ต้องสนใจสิ่งแวดล้อมและไม่หวงความ

จากธุรกิจก่อสร้างที่ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความแข็งตัว เปลี่ยนแปลงน้อยและช้า กับโจทย์สำคัญของผู้บริหารเจเนอเรชันที่ 2 ของบริษัท Cre-Ful Interior สู่การเป็น Construction Tech Comp...