Techsauce Live : จากโลก Tech + Finance เชื่อมต่ออย่างไรสู่ โลกการลงทุนใน DeFi | Techsauce

Techsauce Live : จากโลก Tech + Finance เชื่อมต่ออย่างไรสู่ โลกการลงทุนใน DeFi(ไลฟ์สัมภาษณ์เมื่อ 16 กันยายน 2021)
.
จากผู้ที่คลุกคลีในโลกเทคโนโลยี สู่สาย Finance และมาขับเคลื่อนการลงทุนใน DeFi ระบบการเงินที่น่าจับตามองในอนาคต
.
'คุณมุขยา พานิช' ได้ connect the dot หรือเชื่อมต่อ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และก้าวสู่โลกการเงินแห่งอนาคตนี้ได้อย่างไร
.
เจาะลึกในประเด็นที่คุณอาจยังไม่รู้ กับคุณมุขยา พานิช Chief Venture and Investment Officer จาก SCB 10X ในหัวข้อ “จากโลก Tech + Finance เชื่อมต่ออย่างไรสู่โลกการลงทุนใน DeFi”


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

Krungsri Tech Day 2023 กรุงศรีเคลื่อนทัพนวัตกรรมสู่โลกการเงินแห่งอนาคต

Krungsri Tech Day 2023 กรุงศรีเคลื่อนทัพนวัตกรรมสู่โลกการเงินแห่งอนาคต ย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและช่วยให้ธุรกิจเติบโตอ...

Responsive image

นวัตกรรม อีกหนึ่งความหวังในการเติบโตของประเทศไทย | Exec Insight EP.73

Techsauce ได้รับโอกาสพิเศษในการพูดคุยกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA พูดคุยถึงแนวทางและภารกิจหลักในการผลักดันนวัตกรรม รวมถึงการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายเข้าไปใน...

Responsive image

เชื่อมความคิด ฝังชิปในสมอง Bio-Tech เปลี่ยนโลก

เมื่อเทคโนโลยีกลายเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตมนุษย์ เทคโนโลยีนี้ถูกเรียกว่า “Brain Computer Interface” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ในการสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิต...