ภาพรวมและทิศทางการส่งเสริมการระดมทุนของ Startup ไทย | Techsauce

ภาพรวมและทิศทางการส่งเสริมการระดมทุนของ Startup ไทย


พบซีรีส์ Techsauce x ก.ล.ต. ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการระดมทุนจาก ก.ล.ต. และตัวแทนจากธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง

  • PP-SME
  • Crowdfunding
  • SME-PO
  • ICO

ทั้งในมุมมองของผู้ขอระดมทุนและผู้ลงทุน

สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่คอยกำดับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยมีนโยบายที่จะทำให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน (Capital Market for All) และได้ออกเครื่องมือที่เป็นช่องทางในการระดมทุนของธุรกิจ ทั้ง SMEs และ Startups ในประเทศไทย แต่โจทย์นี้ก็ไม่ได้ง่ายเพราะนอกจากการระดมทุนให้แก่ผู้ขอระดมทุนที่ต้องตอบโจทย์ทุกส่วนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ลงทุนอีกด้วย

พบกับคุณจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

RELATED ARTICLE

Responsive image

The Business Opportunity for Open. Connect. Balance. with BCG Investment in Thailand

ประเทศไทยภายใต้แนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) ได้ให้ความสำคัญต่อการผลักดันแนวคิดนี้ ไม่เพียงแต่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้า...

Responsive image

Tech กับธุรกิจ Interior แนวคิดการบริหารใหม่ ที่ต้องสนใจสิ่งแวดล้อมและไม่หวงความ

จากธุรกิจก่อสร้างที่ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความแข็งตัว เปลี่ยนแปลงน้อยและช้า กับโจทย์สำคัญของผู้บริหารเจเนอเรชันที่ 2 ของบริษัท Cre-Ful Interior สู่การเป็น Construction Tech Comp...

Responsive image

เงินเฟ้อ น้ำมันแพง เศรษฐกิจถดถอย หัวเรือใหญ่ SCG เดินเกมอย่างไรไปพร้อมกับความยั่งยืน

Techsauce พูดคุยกับคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ในประเด็นความยั่งยืน และ ESG SCG เดินหน้าธุรกิจอย่างไร ในวันที่ทุกองค์กรต้องตระหนักเรื่องของความยั่งยืน แต่ใน...