ภาพรวมและทิศทางการส่งเสริมการระดมทุนของ Startup ไทย | Techsauce

ภาพรวมและทิศทางการส่งเสริมการระดมทุนของ Startup ไทย


พบซีรีส์ Techsauce x ก.ล.ต. ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการระดมทุนจาก ก.ล.ต. และตัวแทนจากธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง

  • PP-SME
  • Crowdfunding
  • SME-PO
  • ICO

ทั้งในมุมมองของผู้ขอระดมทุนและผู้ลงทุน

สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่คอยกำดับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยมีนโยบายที่จะทำให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน (Capital Market for All) และได้ออกเครื่องมือที่เป็นช่องทางในการระดมทุนของธุรกิจ ทั้ง SMEs และ Startups ในประเทศไทย แต่โจทย์นี้ก็ไม่ได้ง่ายเพราะนอกจากการระดมทุนให้แก่ผู้ขอระดมทุนที่ต้องตอบโจทย์ทุกส่วนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ลงทุนอีกด้วย

พบกับคุณจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

RELATED ARTICLE

Responsive image

ภารกิจ ORion หาโอกาสใหม่ให้ OR อย่างไร ? ทำได้จริงหรือ ?

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน ปฏิเสธไม่ได้ว่า OR เป็นหนึ่งในบริษัทที่เคลื่อนตัวไว และยังมีการเงินลงทุนใน Startup & SMEs ไทยหลายราย จนเกิดเป็นวลีที่ใครก็จำได้ว่า โออาร์ = โอกาส...

Responsive image

เปิดแนวคิดความร่วมมือธุรกิจ GB Prime Pay และ V Ventures

Payment Gateway เป็นเครื่องมือสำคัญในยุคที่ออนไลน์กลายเป็นแกนหลักของธุรกิจต่าง ๆ “GB Prime Pay” และ “V Venture” จะมาผนึกกำลังเสริมแกร่งให้กับธุรกิจออนไลน์ของไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย...

Responsive image

Startup ผู้ถูกปฏิเสธพันครั้ง แต่ได้รับเงินทุนจาก Animoca

“Pitch พันครั้ง แต่เราต้องการ Investor แค่รายเดียว” Saucy Thouhts ในตอนที่ 2 นี้ เราได้พูดคุยกับ ดร.ศิริศิลป์ กองศิลป์ จากบริษัท Perception ซึ่งเป็น Startup ผู้พัฒนา Metaverse ด้าน...