6 สัญญาณอันตรายที่ชี้ว่า Agile Transformation จะล้มเหลว | Techsauce

6 สัญญาณอันตรายที่ชี้ว่า Agile Transformation จะล้มเหลว

โดย เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

Agile Transformation และ Agile Organization กำลังเป็นหัวข้อสุดร้อนแรงคู่กับคำเท่ห์ ๆ อย่าง Corporate Innovation ที่หลาย ๆ องค์กรยักษ์ใหญ่เริ่มนำมันมาใช้ เพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในยุค Digital Disruption อย่างแท้จริง

ส่วนหนึ่งเราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า การทำ Agile Transformation นั้นเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรต้องลงมือทำอย่างจริงจัง ตลอดจนต้องลงทุนในระยะยาว ทว่าการปรับองค์กรด้วยกระบวนการเหล่านี้ สำหรับหลาย ๆ องค์กรนั้นกลับไม่ประสบควาาสำเร็จเท่าที่ควร และนี่คือสัญญาณอันตรายที่คุณต้องพึงระวัง เพราะเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าการทำ Agile Transformation ขององค์กรของคุณนั้นกำลังส่อแววล้มเหลว

Agile-KBTG-CEO-Krathing1. ประกาศว่าจะทำ Agile ในขณะที่ยังไม่ได้มีกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ทั้งด้านวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย จุดสิ้นสุดโครงการ และ ผลลัพธ์ ของการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยกระบวนการ Agile คืออะไร และ ทำไม Agile จึงต้องเป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

รวมทั้งต้องเป็นการกำหนดแนวทางในทุกระดับ และมีการตกลงชัดเจนว่ากระบวนการหลักของ Agile ที่จะใช้ของทั้งองค์กรนั้นคืออะไร การสื่อสาร และ การวางแนวทาง และ ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวด และเป็นสาเหตุหลักของการพลิกโฉมองค์กรที่ล้มเหลว

2. Agile เป็นแค่ Gimmick และ ถูกขับเคลื่อนผ่านทางทีมด้านวัตกรรมหรือทีมโครงการพิเศษที่ หลาย ๆ องค์กร นั้น ทำ Agile เป็นลักษณะโครงการนำร่องที่ผลักดันผ่านทางทีมด้านนวัตกรรม แต่สุดท้ายกลับไม่สามารถขยายขอบเขตให้เป็นกลยุทธ์หลักที่ไปไกลกว่าโครงการนำร่องที่มักสามารถทำให้สำเร็จได้ง่าย ๆ

แต่การทำ Agile นั้นต้องถูกสร้างให้ผู้นำทุก ๆ คนในองค์กร นำไปใช้ในวงกว้าง และผสานความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน ภาพรวมที่สำคัญ ของ Agile เช่น การทดลอง การพัฒนาซ้ำแล้วซ้ำอีก นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง มุ่งความสนใจที่ลูกค้า ทำงานร่วมกันโดยเพิ่มขีดความสามารถแบบข้ามสายงาน ที่เรื่องเหล่านี้ต้องถูกนำไปใช้ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อไม่ให้เป็นเพียงความสำเร็จชั่วข้ามคืนหรือเป็นเพียงลูกเล่นทางการตลาดที่สุดท้ายก็หายไป

3. ไม่ใส่ใจในเรื่องของวัฒนธรรมองคก์กรเป็นเรื่องหลัก เพราะสุดท้ายวัฒนธรรมองค์กรคือ พฤติกรรมร่วมของพนักงาน คำถามสำคัญที่ผู้นำขององค์กรที่ทำเรื่องปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยกระบวนการ Agile ต้องถามคือ คุณพร้อมที่จะทิ้งความคิด ความคุ้นเคยแบบเดิม ๆ ที่ทำมาเป็นสิบ ๆ ปีทิ้ง และพร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่หรือไม่ และ คุณพร้อมที่จะเชื่อใจทีมงาน และให้อำนาจการตัดสินใจแทนคุณในหลาย ๆ เรื่องได้หรือไม่ และคุณสามารถเสียสละทรัพยากรในทีมคุณไปสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ และให้อำนาจการตัดสินใจแก่เขาได้หรือไม่

4. Agile Transformation กับ ตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมินผลงานพนักงาน ไม่ไปในทางเดียวกัน หลาย ๆ ครั้งพนักงานที่เป็นกลุ่ม talents หลาย ๆ คนที่ถูกส่งไปทำ Agile ต่างก็เข็ดขยาด หลังจากไปร่วมทีม Agile Transformation เพราะตัวชี้วัดดั้งเดิม ประเภท ROI, Success Rate ถูกนำมาใช้วัดความสำเร็จของ Agile Project และ ประเมินผลงานของสมาชิก แต่ละคน ในขณะที่ Innovation Accounting กลับไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินผล

5. ขาดแกนหลักเพื่อสนับสนุน หลายครั้งที่เรื่อง Agile ถูกมองว่า เป็นแค่ วิธีการบริหารโครงการรูปแบบใหม่ แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของการปรับรูปแบบการดำเนินงานหลักและโครงสร้างองค์กร ซึ่งต้องการแกนหลักที่มาสนับสนุนในหลายด้าน ๆ เพื่อช่วยให้เกิดขึ้นได้จริง เช่น การพัฒนาซ้ำแล้วซ้ำอีกนั้นก็ต้องการรูปแบบการระดมทุนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ กระบวนการอื่น ๆ เช่น การนำทรัพยากรและสินทรัพย์มาใช้ก็ต้องถูกออกแบบใหม่สนับสนุนการทำ Agile ด้วยเช่นเดียวกัน

การมี tools ของ Agile อย่างเดียวนั้นไม่พอแต่ Core Supporting Backbone นั้นต้องเกื้อหนุนกับการทำ Agile ด้วย

6. การทดลองและการทำซ้ำ ยังไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ขององค์กร นั่นคือท่ามกลางองค์กรมากมายยังคงมีเรื่อง อนุรักษ์นิยม สายการบังคับบัญชาภายในองค์กร และ การวัดผลแบบดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับความผิดพลาดส่วนบุคคล จึงทำให้คนมี mindset แบบหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างสุดโต่ง จนถึงขั้นหวาดระแวง

แท้จริงแล้วคำว่า ทดลองทีละนิด ล้มเหลวได้แต่ต้องเรียนรู้ และปรับปรุงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดจนมีการหยิบยกประเด็นอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว แม้แต่การตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม และความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นกระบวนการสำคัญที่ควรผลักดันให้กลายเป็น DNA ขององค์กร เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้กระบวนการปฏิรูปองค์กรของคุณ ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

และสุดท้ายนี้ยังมีข้อผิดพลาดของการทำ Agile อีกหลายอย่างที่ไม่สามารถเล่าได้หมด กระนั้นแม้ว่าคุณจะมีข้อผิดพลาด ในการ ทำ Agile Transformation หลาย ๆ อย่างตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่เรื่องเช่นนี้ก็เหมือนการแข่ง Triathlon ที่คุณวิ่งทีละ 100 เมตร ดังนั้นขั้นแรกของการทำโครงการเหล่านี้ คือคุณต้องมี mindset แบบ Agile และ ยอมรับความล้มเหลว และ การเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ ปรับปรุง และ แก้ไขอย่างรวดเร็ว

Agile คือ การลงทุนระยะยาว ที่ช่วยให้พลิกสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ยึดชัยชนะอย่างยั่งยืนในยุค Digital Disruption

 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

นวัตกรรม อีกหนึ่งความหวังในการเติบโตของประเทศไทย | Exec Insight EP.73

Techsauce ได้รับโอกาสพิเศษในการพูดคุยกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA พูดคุยถึงแนวทางและภารกิจหลักในการผลักดันนวัตกรรม รวมถึงการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายเข้าไปใน...

Responsive image

ไปรษณีย์ไทย 140 ปี สู้สมรภูมิโลจิสติกส์อย่างไร ?

จากบริษัทที่เริ่มต้นจากการสื่อสารเมื่อ 140 ปีก่อน สู่บริษัทโลจิสติกส์ และเตรียมต่อยอดสู่ Tech Company ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล ไปรษณีย์ไทย สู้ศึกโลจิสติกส์อย่างไร สงครามราคาจะ...

Responsive image

ภารกิจ ORion หาโอกาสใหม่ให้ OR อย่างไร ? ทำได้จริงหรือ ?

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน ปฏิเสธไม่ได้ว่า OR เป็นหนึ่งในบริษัทที่เคลื่อนตัวไว และยังมีการเงินลงทุนใน Startup & SMEs ไทยหลายราย จนเกิดเป็นวลีที่ใครก็จำได้ว่า โออาร์ = โอกาส...