เมื่อความไม่แน่นอนกลายเป็นความปกติของโลกใบนี้ ดังนั้น คน จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการ Upskill และ Reskill อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการมี mindset ให้เป็นคน ‘เรียนรู้ตลอดชีวิต’ Exec Insight Episode นี้ Techsauce จะพาไปคุยกับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล พร้อมถกประเด็นเมื่อเทคโนโลยีสำคัญ หากจะเปลี่ยนสายงาน จะทำอย่างไร ? ทำได้จริงหรือไม่ ?

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

RELATED ARTICLE

Responsive image

เมื่อเทคโนโลยีสำคัญต่ออาชีพ จะพัฒนา Upskill - Reskill อย่างไร ?

เมื่อความไม่แน่นอนกลายเป็นความปกติของโลกใบนี้ ดังนั้น คน จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการ Upskill และ Reskill อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการมี mindset ให้เป็นคน ‘เรียนรู้ตลอดชีวิต’ Exec Ins...

Responsive image

depa เผยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมส่งสัญญาณบวกพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

depa ร่วมกับ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ เผยผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมไทย ชี้ปัจจุบันยังคงกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรม 1.0 ในทุกภาคอุตสาหกรรมที่ทำการสำ...

Responsive image

เคล็ดลับ Upskill-Reskill ด้วย Mindset และ Tools ที่ถูกต้อง

เมื่อเรื่องของการ Upskill-Reskill ไม่ใช่ 'ทางเลือก' อีกต่อไป แต่คือ 'ทางรอด' สู่อนาคตที่ไม่มีใครคาดเดาได้ พูดคุยกับคุณเอม อมฤต เจริญพันธ์ Co-Founder แห่ง Techsauce ผู้ใช้เวลาในช่วง...