ตีโจทย์ SME - Startup ปูทางสู่ IPO กับ ดร.ภากร แห่ง SET | Techsauce

ตีโจทย์ SME - Startup ปูทางสู่ IPO กับ ดร.ภากร แห่ง SET


เมื่อเงินทุน คือ ปัจจัยหลักสำหรับการทำธุรกิจ SME และ Startup จะสามารถสเกลด้วยการระดมทุนจากการขาย IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสร้างการเติบโตในมาตรฐานแบบบริษัทมหาชนได้อย่างไร รวมถึงความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์เพื่อการลงทุน อย่างโลกของ Cryptocurrency ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้วางบทบาทกับประเด็นนี้อย่างไร Teachsauce จะพาไปพูดคุยกับ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Key

  • การปรับตัวจากเศรษฐกิจโลกในสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา

  • วิธีการทำให้ Startup และ SME ก้าวสู่การ IPO และเติบโตในมาตรฐานระดับมหาชน

  • มุมมองของ ดร.ภากร ต่อความนิยมใน Cryptocurrency ของนักลงทุน

  • จุดสมดุลของการปรับตัวสำหรับผู้ลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแลอยู่ตรงไหน 

  • บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่พฤติกรรมนักลงทุนปรับเปลี่ยนตลอดเวลาท่ามกลางโลกที่ไม่แน่นอนสูง

  • แนวโน้มตลาดทุนไทยในอีก 3 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร


    ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่


RELATED ARTICLE

Responsive image

ECG-Research บริษัทที่ตั้งเพื่อ ‘ลดความเหลื่อมล้ำ’ ด้วยวิถีดราก้อนบอล ตอนที่ 2 เทคโนโลยี กับ Startup ไทย

ECG-Research บริษัทที่ตั้งเพื่อ ‘ลดความเหลื่อมล้ำ’ ด้วยวิถีดราก้อนบอล ตอนที่ 2 เทคโนโลยี กับ Startup ไทย บริษัท ECG Research หรือ Equality Community Governance Research Question...

Responsive image

Advanced Technology Center พื้นที่พัฒนา Talent ในแบบ Accenture

Advanced Technology Center หรือ ATC พื้นที่ที่เปิดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นนำเทคโนโลยีใหม่และทันสมัยเข้ามา ทั้งยังเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี ไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร...

Responsive image

คุณเสถียรกับแนวคิด ‘กินแบ่ง ไม่กินรวบ’ ด้วยโมเดล ถูกดี มีมาตรฐาน หวังพลิกชีวิตโชห่วยไทย

“เมื่อคุณยิ่งใหญ่โต คุณต้องคิดเรื่องกินแบ่ง” การทำธุรกิจกับชุมชน ทำให้ เสถียร เศรษฐสิทธิ์ แห่ง คาราบาวกรุ๊ป ได้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของผู้คน และหาโมเดล ที่อยากจะช่วยพลิกฟื้นธุ...