5 ปัจจัยที่ธุรกิจต้องอ่าน ถ้าจะเข้าสู่ Metaverse สรุปรายงานจาก J.P. Morgan | Techsauce

5 ปัจจัยที่ธุรกิจต้องอ่าน ถ้าจะเข้าสู่ Metaverse สรุปรายงานจาก J.P. Morgan

ตกลงแล้ว  Metaverse ที่พูดถึงกันอยู่ในทุกวันนี้ เป็นของจริงหรือเพียงคำที่ธุรกิจใช้โฆษณา? ในระยะหลังจะเห็นได้ว่าคำนี้ได้กลายเป็น Buzzword ที่ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมได้นำมาใส่ไว้ในกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งบางธุรกิจก็ยังคงเกิดคำถามว่า แล้วถ้าจะหาโอกาสเพื่อเข้าสู่โลก Metaverse บ้าง จะเริ่มต้นอย่างไร ในบทความนี้ Techsauce ได้สรุป ‘5 ปัจจัยที่ธุรกิจจะต้องคำนึงถึง หากจะเข้าสู่ Metaverse’  โดยเป็นการสรุปรายงาน Opportunities in the metaverse : How businesses can explore the metaverse and navigate the hype vs. reality ของ J.P. Morgan สถาบันการเงินแนวหน้าจากสหรัฐอเมริกา

Metaverse กับการขยายโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภค 

หนึ่งในความเป็นไปได้สำหรับการเข้ามาของ Metaverse คือ การขยายการเข้าถึงตลาดของผู้บริโภค ตั้งแต่ระดับ Emerging Market สู่ตลาดชั้นนำ ทั้งธุรกิจรูปแบบ B2C โดยผู้ประกอบการอาจสร้างศูนย์กลางระดับโลกใน Metaverse ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้หลายล้านคน แทนที่จะมีร้านค้าในทุกเมือง และรูปแบบ B2B ที่สามารถจำลองโรงงาน ทดสอบผลิตภัณฑ์ และระบบ Robotics ว่าจะมีการตอบสนองเชิงกายภาพอย่างไร โดยมีความเสมือนจริงและต้นทุนที่ต่ำ 

นอกจากนี้ Metaverse จะเร่งการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเกม กีฬา และการพนัน จากการใช้เงินสดเป็นสกุลเงิน Crypto เช่น บริษัท Sightline Payments ที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการไม่ใช้เงินสดสำหรับเกม Live sports และคาสิโน ซึ่งองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ได้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับ Gamer ใน Metaverse

เพื่อให้การใช้งาน Metaverse มีศักยภาพอย่างเต็มที่ พื้นที่หลักของ Metaverse จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้เกิดการสื่อสาร การมีส่วนร่วม การสร้างชุมชน และสร้างพื้นที่ทางการค้า ซึ่งทาง J.P. Morgan มองว่าเป็นโอกาสใหม่ที่ดีสำหรับโครงการ DAOs ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ให้บริการเทคโนโลยี และสถาบันทางการเงินที่ทำงานร่วมกันใน Metaverse Ecosystem โดยมี 5 ปัจจัยที่ควรพัฒนาหรือคำนึงถึง ดังนี้

1. เทคโนโลยี

 • พัฒนาประสิทธิภาพในการแสดงผลของสิ่งปลูกสร้างใน Metaverse และการเคลื่อนไหวของ Avartar
 • ลดการใช้ทรัพยากรโดย 'การแบ่งส่วน' พื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ในสถานที่เดียวกัน
 • เพิ่มความสามารถในการรองรับความสนับสนุนที่ซับซ้อนของการออกแบบ และการตอบโต้
 • ลดข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ในสำหรับการโต้ตอบที่ซับซ้อน และการแสดงผล 3 มิติ
 • การเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆ (รวมถึงโทรศัพท์มือถือ)
 • พัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างโลกเสมือน และ Real World รวมถึงการมีส่วนร่วมและวิธีการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลในแพลตฟอร์มเหล่านี้ แบบไร้รอบต่อเหมือนกดรีโมทเปลี่ยนช่อง TV
 • นิยามคำจำกัดความมาตรฐานสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล (wearables, objects, brands) และ Cryptocurrencies เพื่อให้สามารถถ่ายโอนไปยังโลกเสมือนจริงต่างๆ 
 • กลไกการค้นพบขั้นสูง เช่น ความสามารถในการค้นหาเพื่อน แนะนำสิ่งที่ต้องทำ สถานที่ท่องเที่ยว หรือปรับแต่งสินค้าเสมือนจริงให้เลือกซื้อ
 • ขยายขอบเขตในการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานสำหรับ Virtual Space ซึ่งกำหนดเฉพาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และการตลาด โดยสามารถติดตาม KPI ได้ (ปัจจุบันมีบริษัทที่ทำแบบนี้แล้ว เช่น Cryptovoxels)

2. โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า

กำหนดขอบเขตสำหรับองค์ประกอบที่จะมีส่วนสนับสนุนการค้าและ Metaverse Economy 

 • การรวมโลกเสมือนเข้ากับช่องทางการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต เดบิต การชำระผ่านธนาคาร การหักบัญชีแบบ ACH บน Web 3.0
 • การบูรณาการโลกเสมือนผ่านทางการชำระด้วย Crypto, NFTs หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ บน Web 2.0 
 • ประสบการณ์ผู้ใช้ Single Wallet ซึ่งรวมไปถึง : 
  • (Web 2.0) ช่องทางการชำระเงินแบบเดิม เงินเสมือน สินทรัพย์เสมือน
  • (Web 3.0) Crypto NFTs สินทรัพย์ดิจิทัล
  • Digital Identity Verifiable Credentials, การปฏิบัติตาม KYC/AML, Reputation Points
 • วิวัฒนาการของ Cryptocurrency และสินทรัพย์ดิจิทัล การใช้ประโยชน์จาก DeFi 
 • การบริหารสภาพคล่องและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้ามพรมแดน ซึ่งรวมไปถึงบนพื้นที่ของ Metaverse 
 • การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานในด้าน Crypto และ Web 3.0
 • การขยายโซลูชันและบริการ เพื่อสนับสนุนโปรเจกต์ DAO, กิจการร่วมการค้า ไปจนถึงการลงทุน

3. ความเป็นส่วนตัวและลักษณะเฉพาะตัว

ความสำคัญของ User ID และ การป้องกันความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมปฏิสัมพันธ์และธุรกรรมบน Metaverse

 • ทำให้คนสามารถมี Avatar หรือตัวตน โดยการเพิ่มการค้าและการชำระเงิน KYC หรือ AML และ Verifiable Credentials ที่สามารถวางโครงสร้างเพื่อเข้าถึงพื้นที่บนโลกเสมือนและสัมผัสประสบการณ์ได้อย่างหลากหลาย รวมไปถึงป้องกันการเกิด Cyberbully หรือความรุนแรงออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นบนโลกเสมือน

 • ขยายขอบเขตพื้นที่ NFT เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติของปฏิสัมพันธ์ ตั้งแต่การโต้ตอบส่วนตัว การสนทนา การส่งข้อความระหว่างกัน

4. แรงงานแห่งอนาคต

ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาสำหรับอนาคตของการทำงานใน Metaverse ได้แก่

 • เทรน Designer และ Developer รุ่นใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบบจำลอง 3D สำหรับ Avatar อุปกรณ์สวมใส่ สิ่งของ สถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน และใช้ประโยชน์จาก Software Development Kits (SDKs) เพื่อสร้างโลกเสมือน
 • วิวัฒนาการของครีเอเตอร์ที่มีบทบาทครอบคลุมทั้งในพื้นโลกเสมือน สินค้าเสมือน NFTs การค้า และชุมชน
 • Redeployment ผู้จัดอีเวนต์ที่มีความเชี่ยวชาญใน Metaverse อย่างการจัดคอนเสิร์ต การจัดแสดงศิลปะ อีเวนต์ด้านกีฬา และการท่องเที่ยว
 • สร้าง Community Managers ที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์และออฟไลน์ที่แข็งแกร่ง เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของแพลตฟอร์ม

5. กฎระเบียบ ภาษี บัญชี โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

คำถามเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลที่ใช้บริหารจัดการ Metaverse 

 • เส้นทางในเรื่องกฎระเบียบ ภาษี แนวปฏิบัติทางบัญชีของที่ดินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลบน Web3.0 และธุรกรรมการค้าบนโลกเสมือน
 • ทิศทางของกฎระเบียบ ภาษี และ แนวปฏิบัติทางบัญชีของโลกเสมือนบน Web2.0 ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลของ Web3.0
 • บริการและโซลูชันเพื่อรองรับโลกเสมือนที่ทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอาจจะต้องยึดตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดทางด้านกฎหมายของแต่ละพื้นที่ในประเด็นการค้าและการชำระเงิน
 • วิวัฒนาการของธรรมาภิบาลระดับชุมชน เช่น ใครจะเป็นผู้วางกฎเกณฑ์บนโลกเสมือน หรือใครจะเป็นคนปกครอง

แล้วธุรกิจของคุณมีแผนสำหรับ Metaverse หรือยัง? 

จริงอยู่ที่ทุกธุรกิจต่างหันหน้าเข้าหา Metaverse รวมถึงมีแผนจะสร้างโมเดลธุรกิจและบริการที่จะเปิดประสบการณ์ในโลกเสมือนจริงนี้ให้กับผู้บริโภค  แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งใน Metaverse จะสัมพันธ์และเหมาะกับทุกธุรกิจ การเข้ามาสู่จักรวาลนี้เองก็มีผลได้ผลเสียที่ธุรกิจจะต้องสำรวจก่อน 

1. เรียนรู้ 

เพราะ Metaverse มีหลายประเด็นและมุมมองที่เรายังคงต้องเรียนรู้ 

2. ประเมิน 

แม้ว่า  Metaverse จะขยายออกไปในหลากหลายอุตสาหกรรม เราจำเป็นต้องประเมินก่อนว่าธุรกิจของเราจะสร้างโอกาสอะไรได้บ้างจากการใช้ Metaverse เช่น หากธุรกิจของคุณต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคโดยตรง เราจะสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ อย่างไร ผ่านประสบการณ์ สินค้าดิจิทัล เป็นต้น 

3. สร้าง 

ต้องเริ่มให้ไว เพื่อไล่ให้ทัน เพราะจักรวาลนี้จะมีผู้เล่นเข้ามามากมาย ธุรกิจต้องหาโอกาสที่จะสำรวจการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริโภค ผ่านช่องทาง บริการ และประสบการณ์ในแบบใหม่ๆ รวมถึงสินค้าและทรัพย์สินดิจิทัลด้วย อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆ แต่รีบขยับให้ไว  เพื่อเป็นการทดสอบและเรียนรู้ 

4. เชื่อมต่อ 

เริ่มสร้างเครือข่ายระบบนิเวศการใช้งาน Metaverse เพราะโลกใหม่นี้ยังเล็กอยู่ ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในโลกนี้จึงยังคุ้มค่าที่จะลงทุน โดยเชื่อมต่อกับกลุ่มนิวเจนและกลุ่ม Tech-Forward 

5. วางตำแหน่งตัวเองให้น่าสนใจ 

เอาธุรกิจของคุณออกไป และวางตำแหน่งให้ธุรกิจของคุณดึงดูดใจชุมชน Tech-forward ซึ่งก็ต้องถามตัวเองต่อว่า แล้วธุรกิจของเรามีความสำคัญเพียงใดกำหนดเป้าหมายคนกลุ่มดังกล่าวและคนรุ่นใหม่ 

สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ J.P. Morgan 

RELATED ARTICLE

Responsive image

ASPHERE ผนึก BIG BANG THEORY เปิดตัว Metaverse as a service รองรับยุค Marketing 6.0

ASPHERE ผนึก BIG BANG THEORY เปิดตัว Metaverse as a service รองรับยุค Marketing 6.0 สร้างประสบการณ์แบบ immersive experiences ให้แก่ผู้บริโภคด้วยการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างโลกออฟไลน...

Responsive image

พาส่อง ! เรื่องราวของเผ่าพันธุ์น้องกระต่าย Rabbitian บนดินแดน Bitkub Metaverse

Bitkub Metaverse คือ ดาวดวงหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลของ XRB Galaxy หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Mars” ดาวที่เต็มไปด้วยแหล่งอารยธรรมของชาว Rabbitian ที่อยู่อาศัยกันมานานนับ 10,000 ปี ด้วยควา...

Responsive image

เปิดตัว MQDC Idyllias เชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนบนธุรกิจอสังหา ภายใต้แนวคิด ‘Internet of Place’

MQDC Idyllias (ไอดิลเลียส์) โครงการเมตาเวิร์สแห่งแรกที่มาช่วยสร้างสรรค์โลกใบใหม่ โลกแห่งอนาคต...