LATEST IN Augmented Reality

‘ธนาคารแห่งอนาคต’ ต้องส่งมอบ ‘ประสบการณ์’ : คุย Fintech Trend 2019 กับ Pierre A. Legrand

เรายังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ จากงาน Singapore Fintech Festival 2018 ซึ่ง Techsauce ถือเป็นสื่อไทยรายเดียวที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานและยังได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่คร่...

INFOFED นำขบวน VR Truck ให้ความรู้แก่นักเรียนและสถานศึกษา

บริษัท อินโฟเฟด จำกัด (INFOFED) จัดกิจกรรม VR Truck ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ VR (Virtual Reality) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมพัฒนาห้อ...

ชมพระเมรุมาศ 3 มิติพร้อมบทขับกลอนและอัลบั้มภาพดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AR ฝีมือคนไทย

เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์แผ่นพับที่ระลึกแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมถว...

JOB